intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện trong trường trung học

Chia sẻ: AndromedaShun _AndromedaShun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

17
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện trong trường trung học" nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục THCS và THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện trong trường trung học

  1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH THÂN THIỆN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Nghệ An Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện là môi trường giáo dục mà người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần, không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; ở đó, người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa, người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái, được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất năng lực. Và đây cũng là một trong những mục tiêu các nhà trường cần hướng tới và phấn đấu đạt được. Trong thời gian qua việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện trong các trường trung học đã được các nhà trường quan tâm và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, giá trị sống cho học sinh thông qua một số môn học, lồng ghép thông qua các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, cộng đồng; giáo dục thông qua nêu gương người tốt-việc tốt,… Đối với cán bộ, giáo viên đã được quán triệt về trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh, tinh thần gương mẫu, không vi phạm đạo đức nhà giáo…Với những nỗ lực đó, đã có nhiều nhà trường xây dựng tốt môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nhiều giáo viên chủ nhiệm tận tụy trong chăm sóc, giáo dục học sinh, nhiều giáo viên và học sinh là tấm gương người tốt - việc tốt. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc triển khai xây xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện trong một số trường trung học chưa hiệu quả, vẫn còn cán bộ, giáo viên thiếu gương mẫu, chưa là tấm gương sang cho học sinh; vậy hiện tượng học sinh có vi phạm pháp luật hay các vụ việc có tính chất bạo lực giữa học sinh với học sinh vẫn còn xuất hiện ở một số nhà trường. Đây có thể coi là sự mất an toàn, thiếu thân thiện, vi phạm kỷ cương, nề nếp của một bộ phận học sinh hiện nay. Điều này đã gây nên tâm lý không yên tâm của phụ huynh học sinh và trở thành mối quan tâm, lo lắng của toàn xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề hơn của Ngành. 129
  2. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 14/6/2017 về thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp chống bạo lực, xâm hại trẻ em; đã có Công văn số 1610/SGD&ĐT-CTTT về tổ chức tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên và triển khai một số hoạt động đảm bảo nề nếp, kỷ cương, an ninh trật tự, an toàn giao thông đầu năm học 2018- 2019; ban hành các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm. Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các nhà trường và các phòng GDĐT đã ban hành nhiều văn bản, triển khai tổ chức nhiều hoạt động để xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện. Các văn bản, hoạt động này đã đi vào thực tiễn của các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh. Đứng trước thực trạng trên, để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục THCS và THPT, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: 1. Các nhà trường thường xuyên đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trường đường lối, chính sách pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường... Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện ở các nhà trường,...; quán triệt tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em, về đạo đức nhà giáo, về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, đặc biệt là sự gương mẫu của cán bộ, giáo viên và nhân viên. 2. Các nhà trường cần nâng cao khả năng cho cán bộ quản lý, giáo viên về nắm bắt tâm sinh lý của lứa tuổi ở cấp THCS cũng như cấp THPT để có cách thức ứng xử phù hợp; tích cực phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, các vướng mắc phát sinh, thực hiện giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, tổ chức thu thập các kênh thông tin, công khai đường dây nóng, hòm thư tố giác để xử lý kịp thời, phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực 130
  3. lượng khác trong công tác an ninh trật tự góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. 3. Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn giáo dục công dân; lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, giá trị sống cho học sinh trong các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Công nghệ,... Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động NGLL, hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động xây dựng nhà trường, hoạt động xây dựng cộng đồng, hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa -thể thao lành mạnh thân thiện, các câu lạc bộ theo sở thích, năng khiếu cá nhân, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý học sinh. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức để học sinh tích cực tham gia và thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với thầy cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng xã hội. 4. Phát huy vai trò, tác dụng của Tổ tư vấn tâm lý học đường, công tác chủ nghiệm lớp, tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà trường. Theo đó, tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ tư vấn, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách Đội, Đoàn; thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho học sinh; làm tốt công tác phát hiện, thông báo Nhà trường cần chủ động phát hiện, thông báo cung cấp thông tin các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực xâm hại cho các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý kịp thời, bảo vệ học sinh. 5. Các nhà trường cần xây dựng các biện pháp xiết chặt kỷ cương nền nếp nhằm ngăn chặn học sinh đánh nhau trong và ngoài trường, học sinh xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm hại thân thể giáo viên, nhân viên của nhà trường; giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh, bạo lực, bạo hành xâm hại học sinh. Tăng cường các hình thức giáo dục kỷ luật tích cực; thực hiện lớp học tự quản, dân chủ để học sinh có điều kiện tăng cường ý thức, phát huy trách nhiệm cá nhân. 6. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học trong việc triển khai xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, cụ thể: - Nghiên cứu kỹ và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn hằng năm của các cấp quản lý về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường tại đơn vị bằng các giải pháp cụ thể, tránh việc triển khai mang tính hình thức và đối phó. Phải thực sự 131
  4. xem môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, than thiện là một tiêu chí quan trọng trong việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. - Quản lý tốt việc tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động giáo dục trải nghiệm, lồng ghép để giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, lý tưởng cho học sinh… - Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, yêu cầu giáo viên phải nêu cao tinh thần rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, xử lý tình huống trong quá trình giáo dục và cần tôn trọng sự khác biệt, phù hợp đối tượng, giảm áp lực cho học sinh. Bên cạnh đó cần quan tâm động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp làm công tác quản lý, tư vấn, giáo dục học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau. - Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo trường với các bậc phụ huynh, với giáo viên và học sinh để kịp thời nắm thông tin, tâm tư nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh để có hướng giải quyết thấu đáo, phù hợp. - Chỉ đạo để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các tổ chức chính trị, xã hội ngoài nhà trường; chỉ đạo đổi mới nội dung, cách thức họp hội cha mẹ học sinh theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của phụ huynh trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cùng với giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục THCS và THPT trên địa bàn Nghệ An thời gian qua có những chuyển biến tích cực và thành công đáng kể góp phần tạo nên vị thế, diện mạo, chất lượng giáo dục của các nhà trường. Tuy nhiên, ở một số đơn vị giáo dục vẫn xẩy ra một số sự việc, hiện tượng làm mất an ninh, an toàn trường học. Các vụ việc này đã được ngành và các nhà trường kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định. Để làm tốt hơn công tác này đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm của mọi thành viên trong các nhà trường, các cấp quản lý giáo dục và chung sức của cả xã hội. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, là mục tiêu hướng tới của ngành giáo dục và đào tạo, là một phần đáp ứng chiến lược phát triển con người của địa phương và cả nước trước mắt và trong thời gian tới./. 132
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2