intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số thủ tục hành chính XDCB

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

302
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấp giấy phép xây dựng: Hồ sơ (gồm các giấy tờ, tài liệu: 2.1.Giấy tờ về quyền sử dụng đất; 2.2.Bản cam kết thực hiện khi xây dựng của chủ đầu tư¬; 2.3.Hồ sơ thiết kế-2 bộ; 2.4.Bản vẽ mặt bằng hiện trạng, ảnh chụp công trình cũ; 2.5.Giải pháp gia cố, chống đỡ khi tháo dỡ công trình cũ và cải tạo công trình, cam kết chịu trách nhiệm nếu gây thiệt hại cho công trình xung quanh)......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ tục hành chính XDCB

  1. Thủ tục hành chính thụ lý tại UBND quận, huyện ---------------------------------------------------------------------------- LĨNH VỰC XÂY DỰNG- ĐÔ THỊ THỦ TỤC 19  Thẩm định thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công theo phân cấp của UBND Thành phố THẨM QUYỀN:  Giải quyết HỒ SƠ HÀNH CHÍNH: 1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công; 2. Hồ sơ thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công (gồm các văn bản, tài liệu: 2.1.Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập dự án đầu tư; 2.2.Quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền; 2.3.Giấy tờ về quyền sử dụng đất; 2.4.Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế cơ sở (theo mẫu); 2.5.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế cơ sở- bản sao; 2.6.Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia tư vấn thiết kế cơ sở; 2.7. Quyết định giao nhiệm vụ khoan (nếu các công trình có khoan), báo cáo khảo sát địa chất, Hợp đồng kinh tế về khoan khảo sát, biên bản nghiệm thu hồ sơ khoan, khảo sát (theo mẫu); 2.8.Thoả thuận quy hoạch chỉ giới đường đỏ, thoả thuận chỉ giới xây dựng, thoả thuận quy hoạch ngành, thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của UBND huyện, thoả thuận phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn đê điều, cấp thoát nước, điện chiếu sang). 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ phô tô + 02 bộ chính bản vẽ thiết kế cơ sở) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ LỆ PHÍ: Chi tiết tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Xây dựng; 2. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; 3. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; 4. Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng; 5. Thông tư số 109/2001/TT-BXD ngày 08/11/2001 của Bộ Xây dựng; 6. Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Tp.Hà Nội.
  2. Thủ tục hành chính thụ lý tại UBND quận, huyện ---------------------------------------------------------------------------- LĨNH VỰC XÂY DỰNG- ĐÔ THỊ THỦ TỤC 20 Cấp giấy phép xây dựng THẨM QUYỀN:  Giải quyết HỒ SƠ HÀNH CHÍNH: 1. Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (của chủ đầu t ư - xác nhận của UBND cấp xã); 2. Hồ sơ (gồm các giấy tờ, tài liệu: 2.1.Giấy tờ về quyền sử dụng đất; 2.2.Bản cam kết thực hiện khi xây dựng của chủ đầu tư; 2.3.Hồ sơ thiết kế-2 bộ; 2.4.Bản vẽ mặt bằng hiện trạng, ảnh chụp công trình cũ; 2.5.Giải pháp gia cố, chống đỡ khi tháo dỡ công trình cũ và cải tạo công trình, cam kết chịu trách nhiệm nếu gây thiệt hại cho công trình xung quanh). THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình của tư nhân 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình không phải của tư nhân LỆ PHÍ: Chi tiết tại Thông tư số 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quyết định số 40/2004/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội CƠ SỞ PHÁP LÝ:
  3. Thủ tục hành chính thụ lý tại UBND quận, huyện ---------------------------------------------------------------------------- LĨNH VỰC XÂY DỰNG- ĐÔ THỊ 1. Luật Xây dựng; 2. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; 3. Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; 4. Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính; 5. Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/7/2007của UBND Tp. Hà Nội; 6. Quyết định số 40/2004/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. THỦ TỤC 21 Thẩm định thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản THẨM QUYỀN:  Giải quyết HỒ SƠ HÀNH CHÍNH  1. Tờ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; 2. Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (gồm các văn bản, tài liệu: 2.1.Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; 2.2.Giấy tờ về quyền sử dụng đất; 2.3.Hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư chấp thuận trước khi chỉ định thầu hoặc trúng thầu gồm- có thuyết minh; 2.4.Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công (nếu chi phí thiết kế lớn hơn 100 triệu đồng), Hợp đồng vẽ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công (theo mẫu), Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (theo mẫu); 2.5.Quyết định giao nhiệm vụ khoan (nếu các công trình có khoan), báo cáo khảo sát địa chất, Hợp đồng kinh tế về khoan khảo sát, biên bản nghiệm thu hồ sơ khoan, khảo sát (theo mẫu), hồ sơ tư cách pháp nhân của đơn vị, tổ chức khoan khảo sát (giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức khoan, khảo sát, chứng chỉ hành nghề của người chủ trì, các cá nhân tham gia tổ chức khoan, khảo sát); 2.6.Thoả thuận quy hoạch chỉ giới đường đỏ, thoả thuận chỉ giới xây dựng, thoả thuận quy hoạch ngành, thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của UBND cấp huyện, thoả thuận phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn đê điều, cấp thoát nước, điện chiếu sáng). Số lượng: 02 bản chính. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  4. Thủ tục hành chính thụ lý tại UBND quận, huyện ---------------------------------------------------------------------------- LĨNH VỰC XÂY DỰNG- ĐÔ THỊ LỆ PHÍ: Theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Xây dựng; 2. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; 3. Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; 4. Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng; 5. Thông tư số 109/2001/TT-BXD ngày 08/11/2001 của Bộ Xây dựng; 6. Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Tp.Hà Nội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2