Năng suất – phần 1A

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
18
download

Năng suất – phần 1A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò trung hòa bên trong: Trung hòa các khả năng xấu 2. Vai trò trung hòa bên ngoài: Bắt kịp các đối thủ cạnh tranh 3. Vai trò hỗ trợ bên trong: Tạo ra một sự hỗ trợ đáng tin cậy cho chiến lược kinh doanh tổng thể 4. Vai trò hỗ trợ bên ngoài: Sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho công ty đạt được những lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năng suất – phần 1A

  1. Năng suất – phần 1A VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA SẢN XUẤT 1. Vai trò trung hòa bên trong: Trung hòa các khả năng xấu 2. Vai trò trung hòa bên ngoài: Bắt kịp các đối thủ cạnh tranh 3. Vai trò hỗ trợ bên trong: Tạo ra một sự hỗ trợ đáng tin cậy cho chiến lược kinh doanh tổng thể 4. Vai trò hỗ trợ bên ngoài: Sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho công ty đạt được những lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Các sứ mệnh của sản xuất thể hiện ở: - Chất lượng - Độ tin cậy - Tính linh hoạt về thiết kế - Tính linh hoạt về sản lượng - Hiệu quả chi phí Các nguồn lực: - Nhân công trực tiếp
  2. - Nguyên liệu và các phụ kiện - Thiết bị vốn - Hệ thống (quản lý) - (Thời gian) Các ưu tiên cạnh tranh (Tầm quan trọng giảm theo thứ tự) Châu Âu Mỹ Nhật Bản Chất lượng ổn định Chất lượng ổn Cạnh tranh về giá cả Giao sản phẩm tin định Sản phẩm tin cậy cậy Giao sản phẩm tin Chất lượng ổn định Sản phẩm tin cậy cậy Giao sản phẩm Giao sản phẩm Sản phẩm tin cậy nhanh nhanh Cạnh tranh về giá Hiệu quả cao Cạnh tranh về giá cả Giao sản phẩm Giao sản phẩm tin Giới thiệu sản phẩm nhanh cậy mới nhanh Giới thiệu sản Đáp ứng thị hiếu Sản phẩm hiệu quả phẩm mới nhanh khách hàng cao Sản phẩm hiệu quả
  3. Đáp ứng thị hiếu cao Sản phẩm đa dạng khách hàng Hỗ trợ sản phẩm Dịch vụ sau bán Hỗ trợ sản phẩm hiệu quả hàng hiệu quả Thay đổi phối hợp … … nhanh Sản phẩm bền Linh hoạt về thiết kế … Thay đổi phối hợp Sản phẩm đa dạng Linh hoạt về thiết nhanh Thay đổi phối hợp kế Hỗ trợ sản phẩm nhanh chóng Phân phối rộng hiệu quả Phân phối rộng Dịch vụ sau bán Phân phối rộng hàng Thay đổi sản lượng Những ưu điểm so với các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất (ưu điểm giảm dần theo thứ tự) Châu Âu Mỹ Nhật bản
  4. Độ tin cậy Độ tin cậy Độ tin cậy Nhất quán về chất Nhất quán về chất Bền lượng lượng Hiệu quả cao Hiệu quả cao Hiệu quả cao Nhất quán về chất Bền Bền lượng Giao sản phẩm Giao sản phẩm tin Giao sản phẩm tin nhanh cậy cậy Giao sản phẩm tin Đáp ứng thị hiếu Hỗ trợ hiệu quả cậy khách hàng Đáp ứng thị hiếu Sản phẩm đa dạng Sản phẩm đa dạng khách hàng Đáp ứng thị hiếu Thay đổi sản lượng Sản phẩm đa dạng khách hàng nhanh Thay đổi sản lượng Giao sản phẩm Hỗ trợ sản phẩm nhanh nhanh
  5. Thay đổi phối hợp Thay đổi phối hợp Giao sản phẩm nhanh nhanh nhanh Thay đổi thiết kế Phân phối rộng Phân phối rộng nhanh Cạnh tranh về giá Cạnh tranh về giá Giới thiệu sản phẩm mới nhanh Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Cạnh tranh về giá mới nhanh mới nhanh
Đồng bộ tài khoản