Neutral Density Filters ( Kính lọc ND)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
125
lượt xem
23
download

Neutral Density Filters ( Kính lọc ND)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác dụng của kính lọc ND là làm giảm cường độ ánh sáng đi vào ống kính. Sau khi gắn kính lọc ND, nếu giữ nguyên độ mở ống kính thì tốc độ chụp sẽ chậm lại, nếu giữ nguyên tốc độ chụp thì ống kính phải mở rộng hơn. Các bạn có thể xem bảng dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Neutral Density Filters ( Kính lọc ND)

  1. Neutral Density Filters ( Kính l c ND) Tác d ng c a kính l c ND là làm gi m cư ng ánh sáng i vào ng kính. Sau khi g n kính l c ND, n u gi nguyên m ng kính thì t c ch p s ch m l i, n u gi nguyên t c ch p thì ng kính ph i m r ng hơn. Các b n có th xem b ng dư i ây. ư ng màu th hi n m t lư ng ánh sáng thu ư c (EV) trên ư ng ó v i các c p t c và kh u có m t lư ng sáng thu ư c
  2. gi ng nhau. Sau khi g n kính l c ND thì ư ng ó bây gi là ư ng t nét. Và trên ó là hai ví d v gi nguyên t c và gi nguyên m ng kính sau khi g n ND. Trên kính l c ND có các cách ghi thông s khác nhau. ây tôi ưa ra hai d ng thư ng g p D ng th nh t là theo m c a kính(density) và dư i ây là b ng th hi n s gi m kh u tương ng (Reduction by f-stops). Ví d như hãng Tiffen hay B&W có filter ND lo i 0.3, 0.6 và 0.9 gi m sáng 1, 2 và 3 f-stop. Còn hãng Hoya hay Nikkon thì dùng thông s 2,4 hay 8 gi m 1 , 2 hay 3 f-stop… T t c các kính l c ND ul c d ng thang xám (gray) không màu. Các lo i kính l c ND ch khác nhau v m nh t gi m sáng nhi u hay ít. Trong hình dư i ây là hai kính l c ND4 và ND8 c a Nikon. Các b n có th d dàng nh n th y bóng c a cái ND8 thì m hơn ND4.
  3. Ví d áp d ng kính l c ND *Dùng gi m t c ch p Trong nhi u trư ng h p ch p c nh ng chúng ta ph i ch p v i t c màn ch p ch m hơn bình thư ng t o hi u qu chuy n ng trên hình nh ( motion blur). nh minh h a dư i ây ch p ch Av ( t c ch p t ng). Ch n kh u f2.8 (t c ch p ch m nh t) mà hình nh v n còn b b t ng do ánh sáng quá m nh. t c ch p có th ch m hơn ta dùng n kính l c ND. So v i không dùng kính l c ND thì dùng kính l c ND4 có t c ch p b ng 1/4 và kính l c ND8 có t c ch p b ng 1/8.
  4. *Dùng tăng m ng kính. Tác d ng chính c a kính l c ND là làm gi m cư ng ánh sáng i vào ng kính.Và i u này có th giúp chúng ta m r ng ng kính v i cùng m t c ch p như nhau. Có nghĩa là b n s thay i ư c kho ng cách c a vùng nh rõ (DOF). Trong các hình minh h a dư i ây dư c ch p ch Tv, t c ch p là 30. Hình u tiên bên trái không dùng kính l c nên hi u qu xóa phông chưa cao. Hai hình bên ph i dùng thêm kính l c ND4 và ND8 nên m ng kính tăng 2 và 3 f-stop. K t qu là kho ng nh rõ thu h p l i và ch n i b t hơn trên phông n n b xóa m . Trong trư ng h p ánh sáng quá g t cũng có th dùng hai kính l c ND ghép v i nhau ng kính có th m r ng hơn.
Đồng bộ tài khoản