intTypePromotion=3

Nghệ thuật Chụp ảnh trẻ em

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
288
lượt xem
104
download

Nghệ thuật Chụp ảnh trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh trẻ em là một loại ảnh được chiêm ngưỡng nhiều nhất trong tất cả các loại ảnh kỷ niệm cũng như nghệ thuật. Hầu hết các bậc sinh thành, khi mở ví ra, ngoài giấy tờ và tiền bạc, thế nào trong mấy ngăn nhựa cũng có thêm mấy cái ảnh của “ thằng cu nhà tôi “ hoặc “ mấy cháu bé”. Ảnh từ thuở mới sinh còn đỏ hỏn, cho đến tuổi dậy thì. Vì thế thị trường nhiếp ảnh phần lớn sống được nhờ những khuôn mặt thiên thần, ánh mắt nai tơ sưởi ấm lòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật Chụp ảnh trẻ em

  1. Ngh thu t Ch p nh tr em nh tr em là m t lo i nh ư c chiêm ngư ng nhi u nh t trong t t c các lo i nh k ni m cũng như ngh thu t. H u h t các b c sinh thành, khi m ví ra, ngoài gi y t và ti n b c, th nào trong m y ngăn nh a cũng có thêm m y cái nh c a “ th ng cu nhà tôi “ ho c “ m y cháu bé”. nh t thu
  2. m i sinh còn h n, cho n tu i d y thì. Vì th th trư ng nhi p nh ph n l n s ng ư c nh nh ng khuôn m t thiên th n, ánh m t nai tơ sư i m lòng ngư i t nh ng t gi y glossy ho c luster, ép ch t gi a nh ng t m th tín d ng. Lòng các ng sinh thành lúc nào cũng bao la như b thái bình, con mình lúc nào cũng p nh t. Cha m thư ng nh n ra nh ng cá tính, nh ng i u ng nghĩnh, nh ng bi u l tình c m trên m t a tr mà chúng ta, ngư i dưng nư c lã không th nào hi u n i. ôi khi nh n hình t ti m v , tôi không m y hài lòng nhưng khi giao hình, ngư i m sung sư ng vui v , tr m tr khen ng i và t in th t nhi u hình g i i cho thân b ng quy n thu c. Sau nh ng kinh nghi m y tôi b t u t tin hơn v i k thu t ch p nh tr em vì bi t r ng k ng minh tuy t di u c a tôi là ngư i m . Qua s gi i thi u c a b n bè thân h u, tôi liên l c qua i n tho i dư i m t hình th c ph ng v n v n t t, tìm hi u sơ lư c v gia ình ngư i thân ch m i; nh v y, tôi có th c v n cho h v áo qu n, v t d ng c n thi t sáng t o nh ng t m nh p. Ngoài nh ng ngư i m tuy t v i kia, tôi cũng có vài ông thân ch t bi t, h r t cưng con cái và giúp tôi r t c l c trong lúc ch p nh. Hình tr em không d ch p. Tr em dư i m t tu i hay m t, khóc, ói, cáu k nh vì ư t t ho c bu n ng ; tr em t sáu tháng n g n ba tu i thư ng
  3. s ngư i l và hay b chia trí b i khung c nh m i; tr em kho ng hai n ba tu i thư ng ch y nh y phá phách và không lưu ý n nh ng l i răn d y,ch b o c a cha m . Vì th , khi ch p hình cho nh ng em bé trong l a tu i k trên, b n ph i c n nh nh ng cá tính c a tu i thơ mà tìm cách làm cho các em ư c vui v tho i mái trong lúc b n ch p nh. Tr em t b n tu i tr lên b t u bi t nghe và hi u l i ch d n. Tôi thư ng d n b m a tr không bao gi ư c b o con mình cư i trong lúc tôi ch p nh. Theo kinh nghi m riêng, m i l n các ngài cha m nhanh nh u o ng, b o th ng Cu: Cư i lên con - C u quí t li n nhăn hai hàm răng sún, m t nh m tít, mép kéo lên tai m t cách th t là ngư ng ng p. Có chú thì c n hai hàm răng l i, nh ch mép, mà ôi m t l i t a ra nh ng tia sáng l nh l o căm h n làm nhi p nh gia r n tóc gáy. Trư c khi ch p chân dung cho các em bé tu i này, tôi thư ng chơi v i các em m t lúc, cho em c m t cu n truy n tranh nh hài hư c, lúc y tôi v a b m máy v a nói chuy n v i em, khi em ng n lên nhìn tôi- click- khi em m m cư i -click- khi em chăm chú nhíu mày -click- ôi khi em ưa bàn tay lên ch ng c m- click- H t c sách, ưa cho em m t con sâu nh a ho c con nh n en gi , em tròn ôi m t nhung - click- N u em là con gái, b n ưa cho em con búp bê, em thích thú c m lư c ch i mái tóc vàng c a cô b n nh - click- click -click...
  4. Ngư i nhi p nh gia r t b n r n trong khi ch p nh chân dung em bé. Không ph i lúc nào b n cũng di m phúc có ư c ngư i ph tá tài năng. ôi khi b n ph i t thay èn, o ánh sáng, thay phông i c nh, d dành tr , rót nư c, d k o, lau nư c m t nư c mũi, trao i chơi... N u b n làm vi c m t mình, . Cha m c a em bé s tr thành nh ng ph tá cl cc ab n n u b n bi t hư ng d n h . Vì th nhi u khi sau nh ng l n ch p nh con tr , tôi thư ng c m th y m t nhoài vì lúc nào tay chân m m mi ng cũng liên miên ho t ng. ây là vài i u c n nh nh t trong lúc ch p nh tr em: - Tr m i sinh thư ng hay ng . B n v n có th t o ra nh ng t m hình r t h n nhiên và thơ ng y trong lúc em say gi c thiên th n. - Tr em dư i ba tháng ch th y rõ trong m t kho ng cách ng n và ch chú ý n các chơi trư c m t ch ng mươi giây. Vì th n u b n ng xa hơn t m nhìn c a em bé, nó s không th y và không chú ý. - ng bao gi b o em làm b d ng, nên em t nhiên. - ng b t em cư i, nên i tho i v i em và t nh ng câu h i cho em tr l i.
  5. - ng c rư m rà làm phông c nh, nh ng c nh v t lòe lo t r t h i cho chân dung. - ng các chơi quá kh bên c nh bé. Cha m ai cũng mu n con mình là nhân v t chính ch không ph i con chó bông to tư ng bên c nh nó. - Nên ý t i qu n áo, càng gi n d và màu nh t thì càng ưa ra ư c nhi u màu s t t nhiên trên m t bé. - Chú ý gi m t em bé s ch s sau khi cha m cho em ăn u ng - Tránh ch p hình tr em lõa th , ôi khi b r c r i v i lu t pháp. - Yêu c u b m em th c ăn u ng cho bé và thêm m t vài chơi thân thu c c a em. - Nhi p nh gia ph i ng i th p. Máy nh h th p cùng v trí c a em nh . - N u em bé quá h i s quang c nh c a phòng ch p nh, nên em em ra công viên em có th chơi ùa t nhiên trong lúc nhi p nh gia b m máy.
  6. Sau h t,nhi p nh gia c n b m nhanh, b m m nh, b m úng lúc. Phim và gi y r a không ph i là chi phí quan tr ng n a khi b m em sung sư ng trao l i cho các b n m t t gi y t thêm hình dài th m thư t và tha thi t h a h n s g p b n trong tương lai.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản