intTypePromotion=1

Nghệ thuật phối màu đặc sắc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

4
754
lượt xem
312
download

Nghệ thuật phối màu đặc sắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người ta có thể dùng nghệ thuật phối màu để nói lên ý tưởng của mình mà không cần đến lời nói hay câu văn. Màu sắc ngoài cái đẹp trời cho còn có một chiều sâu kín đáo, chính cái điều kỳ diệu ấy làm rung động lòng người. Tất nhiên không phải lúc nào màu sắc cũng đẹp, không phải lúc nào màu sắc cũng hài hoà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật phối màu đặc sắc

  1. Ngh thu t ph i màu
  2. Màu s c luôn tác ng n cu c s ng c a chúng ta. Màu s c là hi n tư ng v t lý mà m t chúng ta th y ư c. Màu s c có ngôn ng riêng c a nó mà chúng ta ph i t c m nh n. Màu s c có s c m nh làm tâm h n chúng ta rung ng. Ngư i ta có th dùng ngh thu t ph i màu nói lên ý tư ng c a mình mà không c n n l i nói hay câu văn. Màu s c ngoài cái p tr i cho còn có m t chi u sâu kín áo, chính cái i u kỳ di u y làm rung ng lòng ngư i. T t nhiên không ph i lúc nào màu s c cũng p, không ph i lúc nào màu s c cũng hài hoà. Vì v y ngh thu t ph i màu s bù p nh ng khuy t i m ó. Ph n I: Tóm t t nh ng khái ni m 1/ Màu dương tính: Màu ư c t o ra t m t ngu n sáng. Ví d : khi nh ng màu cơ b n: ; Xanh lá cây và Xanh da tr i ph i h p v i nhau s t o ra màu tr ng. 2/ Màu âm tính: Là màu ư c xác nh b i s h p thu ánh sáng. Ví d : khi màu Xanh l c, cánh sen và Vàng ư c ph i h p chúng s t o ra màu nâu en. N u b n ph i nh ng màu dương tính cơ b n b n s ư c nh ng màu âm tính cơ b n và ngư c l i.
  3. Hi u ư c m i quan h i ngh ch này trong màu s c r t c n thi t khi ph i xác nh và ch nh s a nh ng tr c tr c v màu s c. Ví d : N u m t hình nh quá xanh, b n có 2 cách ti p c n v n : Ho c tăng thêm màu vàng v n là màu i ngh ch v i xanh da tr i nh m làm trung hoà màu xanh da tr i. Ho c gi m b t màu xanh da tr i trong hình nh. C 2 cách u i n cùng m t k t qu là gi m b t ư c màu xanh. 3/ Vòng tròn màu căn b n (the color wheel) Vòng tròn màu căn b n có 12 cung chia u theo hình nan qu t trên di n tích hình tròn, m i cung có 8 c p màu i d n vào tâm vòng tròn t m n nh t. 12 cung x 8 c p s t o ra 106 màu căn b n và ư c ánh s t 1 n 106 ó cũng là kí hi u khi ta ch n màu . Ví d : S 1 là màu s m nh t (C:0 – M:100 – Y:100 – K:45) s 36 là màu vàng tươi (C:0 – M:0 – Y:100 – K:0) s 84 (C:80 – M:100 – Y:0 – K:0) là màu tím rư u n p than (híc nghe mà…thèm) s 68 (C:100 – M:60 – Y:0 – K:0) là màu xanh nư c bi n… Vòng tròn màu căn b n ư c t o ra t 3 màu: - Vàng - L c lam. T ba màu này, màu s c ư c pha l n hai màu v i nhau ( ví d : + Vàng = Da cam) r i ba màu tr n l i v i nhau, c th ta s có hơn 3.400 màu thông d ng nh t trong thi t k ho và n u c pha , pha và pha tr n mãi b n s có hàng ty t s c màu cho…riêng b n. 4/ Cách dùng màu: • C p th nh t (Primary) Dùng 3 màu: - Vàng - L c lam ph i ra các s c màu khác nhau.
  4. • C p th hai (Secondary) N u l y màu ch ng lên màu vàng s ư c màu da cam, l y màu ch ng lên l c lam s có màu tím, l y màu vàng ch ng lên màu l c lam s ư c màu xanh lá cây… Cách l y 2 màu ch ng lên nhau t o ra màu khác như trên ư c g i là màu ch ng ơn. • C p th ba (Tertiary) T 3 màu căn b n: - Vàng - L c lam chúng ta ã ph i ra màu da cam – xanh lá – tím. N u ch ng các màu c p Primary và Secondary, ta s ư c các màu c p Tertiary là: cam – Vàng cam – Vàng xanh – Xanh lơ – Xanh tím và tím. 5/ Cái này gi m i bi t: Không có “cái g i là” màu en, màu xám hay màu tr ng vì màu tr ng ch là s c gi m t i a c a m t trong 12 màu trên vòng tròn màu, màu xám và en chính là s c tăng t i a c a nh ng màu trên (quá xá là úng) 6/ Trình t ph i màu: • Bư c 1: Xác nh rõ hi u ng màu s c b n mu n t ư c.(Hi u ng màu s nói các ph n sau c a bài này) • Bư c 2: Ch n 1 màu chính c trưng cho ch mu n th hi n.
  5. • Bư c 3: Ch n 1 màu h tr cho màu chính. có th tìm ư c màu h tr m t cách nhanh chóng, b n dùng 2 màu i di n nhau trong vòng tròn màu căn b n. Ví d : Màu ư c ch n là màu chính thì màu h tr cho nó là màu xanh lá cây. Tương t như v y ta có các c p màu chính và màu h tr như sau: Màu G ch cua – Xanh ve chai. Da cam – Xanh dương. Ngh - Chàm. Vàng – Tím. Vàng xanh - tím… Màu chính và màu h tr có tính năng làm tăng nét r c r , linh ng và giúp nhau n i b t lên. Ví d : N u ta t cánh hoa vàng trên phông n n tím, hoa vàng s r c r hơn nh màu tím làm n n m. Nhưng n u cũng v i cách th c y, dùng n n màu tr ng hay xanh lá thì cánh hoa vàng không n i b t ư c. N u t m ng màu tươi c nh màu xanh lá cây thì cũng có hi u ng tương t . • Bư c 4:
  6. T màu chính và màu ph i h p ch n ra màu th ba hài hoà v i 2 màu trư c. Ph n II: 07 S C C U V NG S c hay tính ch t c a màu s c g i lên ít nhi u xúc ng cho ngư i xem. Ngư i ta dùng nhi u t khác nhau mô t c tính c a màu s c ơn và so sánh khi chúng ph i h p v i nhau. Tuy nhiên sáng và t i l i là i u cơ b n c a vi c t o ra s c .N u không có ánh sáng thì s ch ng có màu s c. T t nhiên, trong bóng t i t t c ch là màu en. Ánh sáng m t tr i là chùm tia sáng có bư c sóng khác nhau. N u ánh sáng m t tr i chi u qua lăng kính thì s t o ra m t d i màu. Trong thiên nhiên i u này ư c th hi n qua c u v ng 7 s c. Khi ánh sáng chi u qua 1 v t, b m t c a nó s nh n b c x c a bư c sóng ánh sáng này và ph n chi u l i b c x c a ánh sáng khác. N u m c h p th b c x c a các bư c sóng u nhau và m i th m t chút thì chúng ta s th y v t y màu tr ng. Ngư c l i, n u nó h p thu toàn b b c x thì chúng ta s th y v t y màu en. V y màu s c th y ư c trên m t s v t là s t ng h p b c x ánh sáng mà b m t c a nó ph n chi u. Cùng m t v t th , n u ch p hình dư i ánh sáng t nhiên s có s c màu khác khi ch p dư i ánh sáng nhân t o. Cũng v y, khi soi m t t in màu dư i ánh sáng t nhiên thì màu s c c a hình nh s khác khi soi t in dư i ánh sáng nhân t o. Màu s c ư c phân thành 8 lo i: - Màu nóng (Hot)
  7. - Màu l nh (Cold) - Màu m (Warm) - Màu mát (Cool) - Màu sáng (Light) - Màu s m (dark) - Màu nh t (Pale) - Màu tươi (Bright) Như ã nói ph n u do không có hình minh ho gi ng như trong sách, nên các hình nh TNDH minh ho dư i ây có th s không ph n ánh chính xác n i dung c a t ng màu. M t s màu chưa tìm ư c hình, mong các b n xem n i dung và tìm ki m giúp. MÀU NÓNG Màu nóng là màu bão hoà trên vòng tròn màu, ó là màu c ư c pha b i màu magenta và yellow. Màu nóng t nó ph n chi u và lôi cu n s chú ý. Vì v y màu thư ng dùng trong thi t k khi mu n gây s chú ý. Màu nóng có nh hư ng m nh m , làm tác ng n không gian chung quanh nó. MÀU L NH Màu l nh là m u thu n xanh bi n. Nó to sáng và tươi sáng h n lên.
  8. Màu l nh làm chúng ta th y mát như ang g n m t t ng á hay trên tuy t. Màu l nh làm ngư i xem có c m giác mát m , nh nhàng. Màu l nh có tính i l p v i màu nóng. Khi chuy n d n t màu nóng sang màu l nh, chúng ta có c m giác như ang ng bên lò l a ư c chuy n sang c nh m t t ng băng, th t d ch u (?!) MÀU M Trong màu m luôn có s hi n di n c a màu . Màu m ư c t o ra do s ph i h p gi a màu và màu vàng. Tùy theo m c pha gi a màu và màu vàng mà chúng ta có nh ng d ng màu m khác nhau. Ví d : màu cam; màu cam; màu vàng cam … Màu m như thân thi n, ón chào ngư i xem. Nhìn màu m gi ng như chúng ta ang ng m c nh p c a m t tr i bình minh ho c hoàng hôn. MÀU MÁT Màu mát ư c t o ra trên n n màu xanh. Nó không gi ng như màu l nh b i vì ư c ph i v i màu vàng. M t s d ng màu mát như : vàng xanh; xanh lá cây; l c lam… D ng màu xanh ng c và xanh lá cây luôn có trong t nhiên.
  9. Màu mát làm chúng ta th y nh nhàng như ang trong mùa âm ch i n y l c c a mùa xuân. Màu mát luôn nh nhàng, tươi mát và sâu l ng. Màu mát gi ng như m t thác nư c làm d u m t ngư i xem. MÀU SÁNG Màu sáng là màu c a th y tinh, c a cây tùng lam. Màu sáng có tính nh nhàng trong sáng. Màu sáng ư c t o ra t màu pha v i l c lam i kèm v i vàng nh t. Tuy nhiên s c thái màu ph i trong. Khi trong c a màu tăng thì m c thay is c màu gi m. Màu sáng làm chúng ta th y tâm h n tr nên tho i mái, thư thái và buông l ng. Màu sáng gi ng như màn c a s hé ra ánh n ng ban mai lùa vào phòng. MÀU S M Màu s m là màu ch a màu en trong khi ph i màu. Màu s m làm kho ng không gian như thu nh l i và làm v t th như nh hơn. Màu s m làm tăng tính nghiêm trang, ng n. Th t v y màu s m n khu t như khung c nh c a mùa thu và mùa ông m m.
  10. Ph i h p gi a màu sáng và màu s m s gây nên m t n tư ng sâu s c, m nh m . Nó tiêu bi u cho s i l p c a t nhiên, s tương ph n nhưng c n thi t gi a ngày và êm. MÀU NH T Màu nh t là màu tùng lam th t nh . S c màu nh t nh t, nó ch a ít nh t 65% màu tr ng. Màu nh t t o nên v m m m i, lãng m n và lơ ãng. Màu nh t thư ng dùng như màu ngà, tùng lam sáng và h ng t i nh t. Màu nh t t o cho ngư i xem m t c m giác như ng m ám mây nh trôi ho c như n ng nh ban mai ho c êm m như m t sáng m sương. Vì màu nh t là màu trang nhã nên thư ng ư c dùng trong trang trí n i th t. MÀU TƯƠI Màu tươi là t ng h p tinh khi t c a màu s c. S tươi th m c a màu s c ư c t o ra b ng cách b qua thang xám và en. Trong màu tươi ch a các s c màu xanh; ; vàng và cam. Màu tươi chói l i và s c s , nó gây nên s chú ý. M t chi c xe màu vàng tươi, m t chùm bong bóng r c r ho c cái mũi tươi th m c a chú h … là nh ng s c màu không bao gi b quên lãng. Màu s c tươi t o ra nét ph n kh i, vui tươi luôn ư c ngành th i trang và qu ng cáo chú ý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2