intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND

 1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TH NH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 34/2006/NQ-H ND Bình Th nh, ngày 19 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C PHÊ DUY T CÁC CÔNG TRÌNH B SUNG TRONG K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH KHÓA IX KỲ H P TH 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Qua xem xét T trình s 944/TTr-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v các công trình b sung trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2006, QUY T NGHN: i u 1. ng ý v i T trình s 944/TTr-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v các công trình b sung trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2006. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n Bình Th nh ph i h p v i các s , ngành ch c năng c a thành ph ; ch o các phòng ban, ơn v ch c năng qu n tri n khai các công trình, d án trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2006 ( báo cáo các công trình b sung trong T trình s 944/TTr-UBND) m b o úng theo ti n , k ho ch ã ra; c n t p trung Ny m nh vi c th c hi n các gi i pháp nh m th c hi n t t vi c gi i ngân các d án, công trình theo k ho ch. y ban nhân dân qu n có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n theo ngh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các Ban H i ng nhân dân qu n và t i các kỳ h p c a H i ng nhân dân. Ngh quy t này ã ư c kỳ h p l n th 6 H i ng nhân dân qu n Bình Th nh khóa IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006. CH TNCH Nguy n H u Nhân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản