Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
16
download

Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hưỡng dẫn Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh

  1. Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng cháy, chữa cháy Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại địa điểm thi công, trụ sở của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị thi công và trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời hạn giải quyết:Không quá 07 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra và thử nghiệm Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản nghiệm thu
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật - Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy khi hoàn thành một số hạng mục hoặc toàn bộ công trình, phương tiện đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2. Bước 2 * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) - Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và có mặt khi Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành 3. Bước 3 phố trực thuộc Trung ương kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt; Tổ chức thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy của công trình khi xét thấy cần thiết. Kết quả kiểm tra và thử
  3. Tên bước Mô tả bước nghiệm được lập thành biên bản theo mẫu PC3 - Đến nhận văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 4. Bước 4 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương * Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi 1. công về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; - Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, 2. kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy, chữa cháy; - Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã lắp 3. đặt trong công trình;
  4. Thành phần hồ sơ - Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống 4. phòng cháy, chữa cháy; - Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục liên quan 5. đến phòng cháy, chữa cháy; - Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng 6. cháy, chữa cháy của công trình, của phương tiện; - Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra 7. tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy, chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản