Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
74
lượt xem
18
download

Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của các bài đo Mục đích của các bài đo để: Kiểm tra mức độ tuân thủ của một hệ thống theo các tiêu chuẩn BICC CS1 Q.1901 hoặc BICC CS2 Q.1902.1 đến 1902.6 . Kiểm tra mức độ tương thích giữa hai hệ thống kết nối với nhau qua BICC. Để thực hiện các mục đích nêu trên các bài đo được thực hiện theo các tiêu chí sau: Toàn bộ các bài đo cần có tính thực tế và có khả năng áp dụng với công nghệ hiện có. Các bài đo cần tập trung vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 11

 1. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Chương 11: GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO 5.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC 5.1.1 Mục đích của các bài đo Mục đích của các bài đo để: Kiểm tra mức độ tuân thủ của một hệ thống theo các tiêu chuẩn BICC CS1 Q.1901 hoặc BICC CS2 Q.1902.1 đến 1902.6 . Kiểm tra mức độ tương thích giữa hai hệ thống kết nối với nhau qua BICC. Để thực hiện các mục đích nêu trên các bài đo được thực hiện theo các tiêu chí sau:  Toàn bộ các bài đo cần có tính thực tế và có khả năng áp dụng với công nghệ hiện có.  Các bài đo cần tập trung vào việc kiểm tra theo trình tự báo hiệu bình thường. Việc kiểm tra các trường hợp báo hiệu bất thường được thực hiện khi nó thực sự có ích. 5.1.2 Phạm vi của các bài đo Các bài đo BICC được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn BICC CS1 Q1901 và BICC CS2 Q1902.1 đến Q1902.6 Các bài đo phối hợp báo hiệu BICC-ISUP được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Q.1912.1 5.1.3 Nguyên tắc miêu tả bài đo Một bài đo chi tiết được trình bày trong hình 51. Trong đó các tham số có ý nghĩa như sau:  Bài đo: Số thứ tự của bài đo. Các bài đo được đánh số trong mục 8
 2. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo  Tên bài đo: Tên của bài đo. Danh sách của bài đo được liệt kê trong mục 8  Phép đo: Mỗi bài đo nhằm kiểm tra một tính năng của BICC của hệ thống cần kiểm tra, một bài đo có thể bao gồm một số kịch bản khác nhau, mỗi phép đo trình bày một kịch bản khác nhau.  Tham chiếu: Chức năng được tham chiếu trong tiêu chuẩn của BICC  Mục đích: Trình bày mục đích của bài đo.  Trạng thái trước khi đo: Trạng thái của hệ thống cần đo và các thiết bị khác cần phải chuẩn bị trước khi đo.  Cấu hình đo: Cấu hình của một thiết bị khi đo, tham khảo mục 6 về cấu hình đo.  Phạm vi áp dụng: Nêu phạm vi áp dụng của bài đo với các tập năng lực. Có hai trường hợp  CS2: chỉ áp dụng cho tập năng lực CS2.  CS1 và CS2 : áp dụng cho cả hai tập năng lực  Đối tượng đo: Xác định nút mạng cần được kiểm tra, có các loại nút mạng sau đây: ISN, TSN, GSN, TCMN và GCMN. 5.1.4 Quy ước 1. Tên của các phần tử sau được để nguyên dưới dạng tiếng Anh và viết hoa: Các chỉ thị, tham số, phần tử thông tin và các bản tin. Ví dụ tham số Called Party Number (số thuê bao bị gọi) , bản tin Initial Address (địa chỉ khởi tạo). 2. Giá trị tham số được viết nghiên trong ngoặc kép. Ví dụ: giá trị tham số Nature of Address 0000.0011-“national (significant) number”. Một bản tin được nêu ra mặc định là của giao thức BICC. Bản tin của giao thức khác sẽ được chỉ rõ. Ví dụ: Bản tin IAM có nghĩa là bản
 3. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo tin IAM trong giao thức BICC; trong khi các bản tin IAM của giao thức ISUP sẽ được viết là bản tin ISUP IAM 5.1.5 Các bài đo cụ thể
 4. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Tên bài đo : Giám sát và quản lý mang báo hiệu Phép đo : Bản tin chứa CIC chưa được cấp phát Tham chiếu : Q.102.4 Mục đích : Để kiểm tra khả năng sử lý bản tin có giá trị CIC chưa được cấp phát tại SN Trạng thái trước khi đo: Giá trị CIC cần kiểm tra sẽ được cấp phát tại SN Phạm vi ứng dụng: CS1 Đối tượng đo: các loại và CS2 SN Trình tự các bản tin : SN-A SN-B Trường hợp a: IAM Trường hợp b: IAM(CIC=x) UCIC(CIC=x) Miêu tả bài đo 1 Thiết lập cho SN-B gửi một bản tin IAM với các giá trị CIC chua được cấp phát 2 tại SNA 2.1 Trường hợp a. SN-A không hỗ trợ bản tin Unequipped CIC 2.2 message 3 KIỂM TRA: TẠI SN-A, BẢN TIN TỰ HUỶ BỎ 3.1 KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU Trường hợp b. SN-A hỗ trợ bản tin Unequipped CIC message 3.2 KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU,
 5. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo SN-A GỬI TRẢ BẢN TINUCI KIỂM TRA: GIÁ TRỊ CIC=X ĐƯỢC ĐẶT TRONG TRẠNG THÁI KHÔNG PHỤC VỤ TAI. SN-A
 6. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Bài đo :2.1.1.a Tên bài đo :Gửi thông tin điều khiển định tuyến cho cuộc gọi Phép đo :Chế độ en bloc Tham chiếu :Q.1902.4 Mục đích :kiểm tra khả năng thiết lấp cuộc gọi ở chế độ en bloc (toàn bộ các chữ số địa chỉ được gửi trong bản tin IAM ) Trạng thái trước khi đo: -Thiết lập để các nút dịch vụ hoạt động ở chế độ en bloc và không có chức năng thương lượng mã hoá Phạm vi áp dụng: Đối tượng đo: ISN CS1 và CS2 Trình tự các bản tin: SN-A IAM AMC Âm chuông Âm chuông ANM Thông thoại Thông thoại REL RLC Miêu tả bài đo
 7. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Tên bài đo : Giải phóng cuộc gọi thông thường 1 Thiết lấp cuộc gọi từ SN-A đến SN-B 2 KIỂM TRA: THUÊ BAO TẠI sn-A GHE HỎI ÂM CHUÔNG 3 Thuê bao tại SN-B nhấc máy 4 KIỂM TRA: KẾT NỐI 5 Thuê bao tại SN-A hạ máy 6 Kiểm tra giá trị CIC vừa được sử dụng trở lại trạng thái rỗi 7 KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU 8 KIỂM TRA: NỘI DUNG BẢN TIN IAM  tham số Forward Call Indicators có giá trị: o no end-to-end method available o no interworking encounted o ISDN-User Part/BICC used all the way CHÚ Ý: Bài đo này có thể sử dụng vớ các phương pháp điều khiển thiết lập kênh mang khác nhau. Tuỳ từng phương pháp sẽ có thêm các bản tin APM thích hợp.
 8. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Phép đo : Tạm ngừng được khởi tạo bởi mạng Tham chiếu : Q.102.4 Mục đích : Để kiểm tra khả năng giải phóng cuộc gọi từ thuê bao chủ gọi trước khi nút dịch vụ phía chủ gọi nhận bất kì bản tin phúc đáp nào từ phía nút bị gọi Trạng thái trước khi đo: Phạm vi ứng dụng: CS1 và Đối tượng đo: các loại CS2 ISN Trình tự các bản tin : SN-A SN- B IMA REl RLC Miêu tả bài đo 1 Thiết lập một cuộc gọi từ SN-A đến SN-B 2 Thuê bao chủ chủ gọi giải phóng cuộc gọi khi nhận được bất kì 3 bản tin phúc đáp nào KIỂM TRA: CIC ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỘT CUỘC GỌI 4 TRỞ LẠI TRẠNG THÁI RỖI KIỂM TRA: TRÌNH TỰ TRAO ĐỔI BẢN TIN BÁO HIỆU CHÚ Ý: bài đo này có thể sử dụng với các phương pháp điều khiển thiết lập kênh mang khác nhau.Tùy từng phương pháp sẽ có thêm các bản tin APM thích hợp 5.2. Các bài đo trong giao thức MGCP
 9. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Trong phần này chúng ta giới thiệu các bài đo trong một số trường hợp cuộc gọi - Cuộc gọi cơ bản giữa hai Access Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao chủ gọi hạ máy trước
 10. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Thuê bao A RGW1 MGC RGW2 THUÊ BAO B Off Hook (1)NTFY(OfHook) ack(200) (2)RQNT(R: OnHook, digit, Dial Tone DialTone) ack(200) Digit (3) NTFY(Digit) ack(200) (4) RQNT(R: OnHook) ack(200) (5) CRCX(RecvOnly) Receive only ack(200, SDP1) (6) CRCX(SendRecv, SDP1) Send/Receive (7) MDCX(RecvOnly, SDP2) ack(200, SDP2) Receive only ack(200) (8) RQNT( OnHook, RingBack) RingBack Tone (8') RQNT( OffHook, Ringing) Ringing ack(200) ack(200) Off Hook (9) NTFY( OffHook) ack(200) (10) RQNT( OnHook) (10') RQNT( OnHook) ack(200) ack(200) (11) MDCX(SendRecv) Send/Receive ack(200) RTP On Hook (12) NTFY( OnHook) ack(200) (13)DLCX (13')DLCX ack(250) ack(250) (14)RQNT(OffHook) (14') RQNT(OffHook, BusyTone) ack(200) Busy Tone ack(200) (15) NTFY( OnHook) On Hook ack(200) (16) RQNT(OffHook) ack(200) Các bước thực hiện: + Thực hiện cuộc gọi từ thuê bao A đến thuê bao B + Kiểm tra B được rung chuông và A được cấp hồi âm chuông? + B trả lời, kiểm tra A và B có thể đàm thoại với nhau? + A giải phóng trước + Kiểm tra trình tự trao đổi bản tin như hình vẽ
 11. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo - Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao bị gọi hạ máy trước sau đó thuê bao chủ gọi hạ máy Thuê bao A TGW1 MGC TGW2 LE2 IAM CRCX(SecvOnly) ack(200, SDP1) CRCX(SendRecv, SDP1) Dial Tone ack(200, SDP2) Digit IAM MDCX(SecvOnly, SDP2) ACM ack(200) ACM ANM MDCX(SendRecv, SDP2) ack(200) ANM RTP REL DLCX ack(250) RLC DLCX ack(250) REL RLC Các bước thực hiện: + Lập trình thực hiện cuộc gọi từ thuê bao A của LE1 đến thuê bao B của LE2 sao cho cuộc gọi được kết nối qua hai Trunking Gateway TGW1 và TGW2 + Thuê bao B trả lời máy
 12. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo + Sau khi đàm thoại B giải phóng trước sau đó thuê bao A giải phóng + Kiểm tra trình tự trao đổi bản tin như hình vẽ - Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuốI H.323 Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi từ Access Gateway đến thiết bị đầu cuối H.323, phia chủ gọi giải phóng trước
 13. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Các bước thực hiện: + Lập trình thực hiện cuộc gọi từ thuê bao A của RGW đến một thiết bị đầu cuối H.323 + Sau khi kết nối thuê bao A được giải phóng trước + Kiểm tra trình tự trao đổi bản tin như hình vẽ - Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và Trunking Gateway Ví dụ: Bài đo: Cuộc gọi thành công, thuê bao chủ gọi giải phóng trước
 14. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo Thuê bao A RGW MGC TGW LE Off Hook NTFY(OfHook) ack(200) RQNT(R: OnHook, digit, S: DT) Dial Tone ack(200) Digit NTFY(Digit) ack(200) RQNT(R: OnHook) ack(200) CRCX(RecvOnly) ack(200, SDP1) CRCX(SendRecv, SDP1) MDCX(SecvOly, SDP2) Ack(200,SDP2) ack(200) IAM Ringing Tone ACM RQNT(R: OnHook; S: RT) ack(200) ANM MDCX(SendRecv, SDP2) ack(200) RTP On Hook NTFY(R: OnHook) ack(200) DLCX DLCX ack(250) ack(250) REC RLC Các bước thực hiện: + Thực hiện cuộc gọi từ thuê bao A của RGW đến thuê bao B của tổng đài PSTN kết nối với MGC thông qua TGW + Thuê bao B trả lời + Sau khi đàm thoại thuê bao A giải phóng trước + Trình tự trao đổi bản tin như hình vẽ
 15. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo
 16. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo KẾT LUẬN Hệ thống chuyển mạch mềm là thành tố quan trọng bậc nhất trong mạng thế hệ sau NGN, việc ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm là điều tất yếu nhằm thoả mãn sự gia tăng nhu cầu của khách hàng, đa dạng hoá và giảm giá thành dịch vụ. Trên cơ sở nghiên cứu các giải pháp, tài liệu về thiết bị chuyển mạch mềm của một số nhà cung cấp, cũng như các khuyến nghị của IETF và ITU-T, đồ án đã phân tích, khảo sát : khái niệm và mô hình phân lớp của hệ thống chuyển mạch mềm, xem xét các giao thức báo hiệu cơ bản trong hệ thống này, và nghiên cứu về phương pháp đo và các bài đo trong giao thức BICC và MGCP .Trong đó đồ án đã đi sâu nghiên cứu chức năng, các khái niệm , hoạt động và phương pháp đo trong giao thức BICC và MGCP. Đây là các một giao thức còn rất mới và đang trong quá trình hoàn thiện Hiện nay, các nước trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai áp dụng mạng thế hệ sau NGN, trong đó có chuyển mạch mềm. Tổng công ty BCVT Việt Nam cũng đang đẩy mạnh việc nghiên cứu để chuyển đổi mạng từ mạng chuyển mạch kênh truyền thống tiến lên mạng NGN. Có thể nói,vào thời điểm hiện nay chuyển mạch mềm đã được triển khai ở Việt Nam. Đó chính là hệ thống thoại VoIP. Tuy nhiên đây mới chỉ là một khía cạnh rất đơn giản của chuyển mạch mềm. Mặc dù vậy, với những gì đã đạt được từ hệ thống này, chúng ta có thể tin tưởng
 17. Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 5. Giới thiệu một số bài đo rằng công nghệ chuyển mạch mềm đang có một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn ở phía trước. Những nghiên cứu sâu hơn nữa về chuyển mạch mềm là hết sức cần thiết đặc biệt là đo lường trong chuyển mạch mềm. Trong thời điểm hiện nay, khi công nghệ chuyển mạch mềm còn mới phát triển, hứa hẹn thời gian tiếp cận thị trường và vốn đầu tư không phải là lớn, thì chiến lược “đi tắt đón đầu” của nghành viễn thông Việt Nam trong việc nắm bắt công nghệ mới là rất phù hợp đối với công nghệ chuyển mạch mềm.Do vậy việc nghiên cứu phương pháp đo cũng như việc xây dựng các bài đo là rất cấn thiết. Cần luôn kiển tra sự hoạt động của hệ thống để đảm bảo hệ thống mới hoạt động tốt. Đối với các nhà khai thác viễn thông, công việc đo kiểm và đánh giá hoạt động của một hệ thống được thực hiện trên cơ sở các bộ tiêu chuẩn. Việc kiểm tra sự tuân thủ theo các tiêu chuẩn này cần được thực hiện thông qua các bài đo. Bài đo chính là cách thể hiện trực quan cho tiêu chuẩn theo cách nhìn của người kiểm tra hệ thống nhằm kiểm tra toàn bộ các đặc điểm của tiêu chuẩn đã được triển khai trên hệ thống Với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn Lê Ngọc Giao, tôi đã hoàn thành đồ án này với mục đích giới thiệu về các giao thức trog chuyển mạch mềm và phương pháp đo lường trong các giao thức đó. Trong đó đặc biệt quan tâm đến hai giao thức BICC và MGCP. Đây là những giao thức còn mới tôi rất muốn được nghiên cứu sâu hơn, rất mong được sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô giáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản