intTypePromotion=1

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN Ở TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VINACOMIN

Chia sẻ: Bùi Văn Chu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
228
lượt xem
58
download

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN Ở TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VINACOMIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả nghiên cứu là luận cứ khoa học để áp dụng và triển khai XD QHLĐ hài hòa, ổn định phát triển bền vững Tcty (các Cty/đơn vị trực thuộc) đảm bảo Tcty phát triển ổn định, bền vững. Đề tài nghiên cứu góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật LĐ, định hướng XD và phát triển đội ngũ CNLĐ đáp ứng phát triển của ngành, đất nước. Góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 22CT/ TƯ lần thứ VI khóa X của Đảng về “ Tiếp tục XD giai cấp CNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN Ở TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VINACOMIN

 1. THUYẾT MINH THUY ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. TÊN ĐỀ TÀI TÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUAN HỆ  LAO ĐỘNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP  XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI  HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN Ở  TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN ­  VINACOMIN
 3. CƠ QUAN QUẢN LÝ QUAN CÔNG ĐOÀN  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐỊA CHỈ:Số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 35 181 000 Fax: (04) 35 181 002
 4. CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUAN CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN Địa chỉ: Số 193, Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân – TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 62 856 521 Fax: (04) 62 856 530
 5. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CÁC  ­ Công đoàn các công ty/ đơn vị trực thuộc  (Mỏ tuyển, luyện đồng, KLM Thái Nguyên, KLM Nghệ  Tĩnh, KS&LK Cao Bằng, Nhà máy 19/5, Khoáng sản 3,  ĐQ Việt Nhật, ĐQ Hà Nội) Các phòng ban cơ quan Tổng công ty  ­ (TCĐT, LĐTL, TK, ATMT) Cơ quan Công đoàn Than – Khoáng sản  ­ Việt Nam (Thường trực và trưởng các ban).
 6. TÌNH HÌNH QUAN HỆ LAO TÌNH ĐỘNG HIỆN NAY Tình hình QHLĐ trên Thế giới ­ ­ Tình hình ở Việt Nam ­ Tình hình QHLĐ ở Công đoàn Than –  Khoáng sản Việt nam và Tập đoàn CN  Than – Khoáng sản Việt Nam ­ Tình hình QHLĐ ở TCty Khoáng sản 
 7. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát ­ Mục tiêu cụ thể: ­ + Thực trạng QHLĐ Tcty (ở các Cty/đơn vị  trong Tcty) hiện nay. + Những tồn tại, nguyên nhân + Đề xuất các giải pháp, kiến nghị
 8. MỤC TIÊU 1. MỤC TIÊU KINH TẾ ­ XàHỘI Kết quả nghiên cứu là luận cứ khoa học  để áp dụng và triển khai XD QHLĐ hài  hòa, ổn định phát triển bền vững Tcty  (các Cty/đơn vị trực thuộc) đảm bảo Tcty  phát triển ổn định, bền vững
 9. MỤC TIÊU 2. MỤC TIÊU KHOA HỌC Đề tài nghiên cứu góp phần hoàn thiện chính sách  pháp luật LĐ, định hướng XD và phát triển đội  ngũ CNLĐ đáp ứng phát triển của ngành, đất  nước. Góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 22­ CT/TƯ lần thứ VI khóa X của Đảng về “ Tiếp tục  XD giai cấp CNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH  đất nước”.
 10. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1. Thu thập, tổng hợp tài liệu của các  Cty/đơn vị trưc thuộc trên các lĩnh vực:  Thực hiện pháp luật LĐ, thực hiện các  thiết chế dân chủ: TƯLĐTT, Nội quy LĐ,  Quy chế dân chủ ở cơ sở… 2. Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của  NLĐ và NSDLĐ, sự tham gia của các  bên có liên quan (tổ chức CĐ, các đoàn  thể CTXH khác)
 11. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3. Đề xuất các giải pháp XD QHLĐ hài hòa,  ổn định và tiến bộ trong Tcty.
 12. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI YÊU Báo cáo khoa học: Nêu được ­ Tổng quan về QHLĐ hiện nay của Tcty ­ Đánh giá hiện trạng QHLĐ của TCty:  những khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại ­ Những đề xuất, kiến nghị ­ Xây dựng mô hình QHLĐ tiên tiến
 13. KẾT QUẢ ĐỀ TÀI Các kiến nghị và mô hình QHLĐ mẫu mang  tính thực tiễn và tiên tiến giữa NSDLĐ, đại  diện NLĐ và cơ quan quản lý cấp trên.
 14. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TI 1. Khảo sát lập đề  1. Thuyết minh  đề  cương nghiên cứu  cương được duyệt;  tổng quan về QHLĐ  BC tổng quan về  ở Tcty. Tháng 1 và  QHLĐ ở Tcty hiện  2/2012 nay 2. Đánh giá thực trạng  2. Tài liệu về hiện trạng  QHLĐ ở Tcty tháng  BC thực hiện HĐLĐ,  3 và 4/2012 TƯLĐTT, tiền lương,  thưởng, BHXH…
 15. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TI 1 ­ Hoàn thiện mô hình  1­ Đề xuất được QHLĐ  QHLĐ tiên tiến và đề  tiên tiến của Tcty xuất các giải pháp  thực hiện; Tháng  5/2012 2­ Báo cáo tổng kết đề  2­  Viết BC tổng kết đề  tà i tài. Tháng 5/2012
 16. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TI ­ Hội thảo lần 1: Góp ý  Tổ chức hội thảo và  ­ cho BC về nội dung  tiếp thu các ý kiến  đã thực hiện trong  đóng góp của đại biểu quá trình nghiên cứu.  Đầu tháng 6/2012   BC tổng kết đề tài đã  ­ ­ Tổng hợp chỉnh sửa  chỉnh sửa theo góp ý  theo các ý kiến tham  của hội thảo gia tại hội thảo.  Tháng 6/2012
 17. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TI Hội thảo lần 2: Góp ý  Tổ chức được hội thảo  ­ ­ lần cuối cho BC về  và thu nhận được các  nội dung nghiên cứu.  ý kiến tham gia Tháng 7/2012 ­ BC tổng kết đề tài, QĐ  ­ BC kết quả hoàn thiện.  của BTVCĐTcty về  Trình BTV CĐTcty  phê duyệt đề tài  phê duyệt. Tháng  nghiên cứu. 8/2012
 18. KINH PHÍ THỰC HIỆN KINH Tổng kinh phí dự toán thực hiện: 300 tr.đ Trong đó:  1. Nguồn NS CĐTKV: 100 tr.đ 2. Ngân sách CĐTcty: 100 tr.đ 3. Các nguồn hợp pháp khác: 100 tr.đ 4. Thu hồi: Không
 19. Xin trân trọng Xin c ảm ơn !
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2