Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tran Quang Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
154
lượt xem
35
download

Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HCM đã sử dụng nhiều mệnh đề tích cực của nho giáo như tu tưởng nhập thế hành đạo giúp đời, một thế giới đại đồng tu nhân dưỡng tính ,đề cao văn hoá hiếu học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. 1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh: A, Nguồn gốc: * Tư tưởng và văn hóa dân tộc Việt Nam _Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất trong công cuộc xây dựng nước và giữ nước _ Tinh thần nhân nghĩa đoàn kết, tương thân,tương ái _ Truyền thống lạc quan ,yêu đời trong nguy nan _ Cần cù, sáng tạo ,ham học hỏi có ý thức tiếp thu cái mới, cái tiến bộ • Tinh hoa văn hoá nhân loại + Nho giáo: HCM đã sử dụng nhiều mệnh đề tích cực của nho giáo như tu tưởng nhập thế hành đạo giúp đời, một thế giới đại đồng tu nhân dưỡng tính ,đề cao văn hoá hiếu học + Phật giáo: những ,mặt tích cực của phật giáo như tư tưởng từ bi bác ái ,cứu khổ cứu nạn ,yêu thương con người , nếp sống có đạo đức,trong sạch giản dị ,tinh thần bình đẳng ,dân chủ,yêu lao động ,chống lười biếng _ Đến với chủ nghĩa Mac-Lênin,người đã được tiếp thu ,chuyển hoá những tri thức của nhân loại để tạo nên hệ thống tư tưỏng của chính mình _ Từ 1930-1945: tháng 5-1945 HCM chủ trì hội nghị trung ương đảng đưa ra quan điểm đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu _ Từ 1945-1969 HCM phát triển bổ sung về tư tưởng chiến tranh nhân dân, xây dựng nhà nước XHCN 2. Tính tất yếu và đặc trưng cơ bản của CNXH • Tính tất yếu _ Trong xã hội tư bản ,lực lượng sản xuất đã phát triển cao mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với quan hệ sản xuất TBCN dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chủ yếu _ Trong XHTB có 2 giai cấp cơ bản đối lập nhau ,đó là giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại và giai cấp tư sản đại biểu cho quan hệ sản xuất tư nhân TBCN . Mâu thuẫn giai cấp này phát triển đến một lúc nào đó thì cách mạng xã hội sẽ nổ ra ,chế độ xã hội mới ra đời _ Chế độ TBCN trong quá trình phát triển đã gây ra rất nhiều tai hoạ cho giai cấp công nhân và cho cả nhân loại • Đặc trưng cơ bản của CNXH _CNXH có sự kế thừa những thành tựu về cơ sở vật chất –kỹ thuật , văn hoá tinh thần của xã hội TBCN .Đồng thời nó phát triển những thành tựu trên cao hơn ,nhất là về lực lượng sản xuất _ Ở những nước có cơ sở vật chất-kỹ thuật vững mạnh chỉ cần trải qua các cuộc cách mạng chính trị thành công .Đối với nước đang trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH thì cần phải tiến hành CNH-HDH đất nước ,từng bước xây dựng cơ sở vật chất –kỹ thuật hiện đại . _ XHCN đã xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa ,thiết lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu _ CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỹ thuật lao động mới _ XHCN thực hiện nghuyên tắc phân phối lao động –nguyên tắc phân phối cơ bản nhất
  2. _ Nhà nước XHCN mang bản chất giai cấp công nhân ,tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc , thực hiện quyền và lợi ích của nhân dân _ Là chế độ giải phóng con người thoát khỏi áp bức , bóc lột ,thực hiện công bằng ,bình đẳng tiến bộ xã hội ,tạo ra những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện 3. Vai trò ,mục tiêu và nội dung cơ bản của công nghiệp hoá , hiện đại hoá • Vai trò _ CNH-HĐH là con đường duy nhất để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH _ CNH-HĐH là phương pháp nhằm khắc phục vĩnh viễn tình trạng sản xuất nhỏ kém phát triển để trở thành một nền sản xuất lớn ,đại công nghiệp _ CNH-HĐH toạ ra tiền đề vật chất kỹ thuật làm thay đổi cơ bản nền kinh tế tư cấp ,tự túc thành nền kinh tế cao _ CNH-HĐH tạo ra những tiền đề vật chất kỹ thuật để nhà nước tăng cường vai trò quản lý kinh tế ,tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển xây dựng nền an ninh quốc phòng vững mạnh • Mục tiêu _ Xây dựng nước ta thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại ,có cơ cấu kinh tế hợp lý ,quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất ,đời sống ,vật chất và tinh thần nâng cao ,quốc phòng an ninh vững chắc ,xã hội công bằng dân chủ văn minh _ CNH phải gắn liền với HĐH _ Xây dựng nền kinh tế mở ,hội nhập với khu vực và thế giới ,đẩy mạnh xuất khẩu ,thay thế mặt hang nhập khẩu trong nước sản xuất _ CNH-HĐH là sự nghiệp của toàn dân của mọi thành phần kinh tế _ Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững ,tăng trưởng kinh tế đi liền với tiến bộ xã hội _ Khoa học công nghệ là động lực của CNH-HĐH kết hợp công nghệ hiện đại ,công nghệ truyền thông _ Lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản _ Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh _ Những quan điểm cơ bản trên về CNH-HĐH cũng nói lên những đặc điểm chủ yếu của CNH-HĐH ở nước ta • Nội dung cơ bản của CNH-HĐH _ Thực hiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất _ Bao gồm các nội dung sau: xây dựng thành công cơ sở vật chất –kỹ thuật cho CNXH trang bị công nghệ hiện đại cho các ngành trong nền KTQD _ Phải tổ chức nghiên cứu thu thập và phổ biến thông tin và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học –kỹ thuật và công nghệ của thế giới vào SX , với những hình thức bước đi ,quy mô,trình độ thích hợp _ Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý _ Có nhiều loại cơ cấu kinh tế : + Cơ cấu kinh tế nghành và lĩnh vực + Cơ cấu kinh tế vùng + Cơ cấu kinh tế thành phần
  3. _ Cơ cấu kinh tế hợp lý là : + Phải tạo ra nhiều ngành nghề ,nhiều việc làm phù hợp với QL khách quan ,phản ánh được xu hướng phát triển KT-XH của đất nước + Phải phù hợp với tiến bộ của xã hội và công nghệ trong thời đại ngày nay + Phải tốn ít vốn ,hiệu quả cao,khai thác tốt tiềm năng ,thế mạnh của các ngành và các thành phần kinh tế + Quá trình sản xuất quay vòng nhanh lãi suất cao + Tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo _ Phân công lại lao động xã hội là quá trình chuyên môn hoá lao động ,phân chia lao động vào các nghành nghề các lĩnh vực sản xuất khác nhau lầm cho nền kinh tế phát triển _ Phân công lao động xã hội có tác dụng làm đòn bẩy cho việc phát triển công nghệ và năng suất lao động ,góp phần hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý _ Phân công lại lao động xã hội trong quá trình CNH-HĐH phải tuân thủ các quy trình có tính quy luật như sau : + Tỷ trọng và số tuyệt đối lao động nông nghiệp giảm dần ,tỷ trọng và số tuyệt đối lao động trong công nghiệp ngày càng tăng + Tỷ trọng lao động trí tuệ ngày một nhiều + Tốc độ tăng trưởng lao động trong các nghanh sản xuất phi vật chất tăng nhanh hơn các nghành sản xuất vật chất _ Ở nước ta yêu cầu phân công lao động mới cần: + Giảm cả về tỷ trọng và số lượng lao động trong nông nghiệp + Tăng lao động trong công nghiệp và dịch vụ để lao động phi vật chất tăng nhanh hơn lao động vật chất + Kết hợp chặt chẽ các địa bàn phân công ,phải coi trọng địa bàn tại chỗ _ Thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN _ Củng cố và tăng cường vai trò chủ đạo và tiến tới xác lập vai trò thống trị của các quan hệ sản xuất XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân • Đặc điểm cảu kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta _ Nền kinh tế thị trường còn ở trình độ kém phát triển _ Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế _ Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu knih tế mở rộng quan hệ knhi tế quốc tế _ Nền knih tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN với sự quản lý vĩ mô của nhà nước 4. Đặc điểm nổi bật và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân • Đặc điểm chung : đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến bộ của lịch sử + Có ý thức tổ chức và kỷ luật cao + Kiên quyết và triệt để cách mạng + Có ý thức đoàn kết quốc tế _ Sinh ra và lớn lên từ cuộc khai thác thuộc địa tư bản ,giai cấp công nhân nước ta trưởng thành từ trước giai cấp tư sản dân tộc _ Thể hiện được tính thống nhất,không bị chia rẽ có Đảng tiên phong lãnh đạo _ Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị từ sau Cách mạng tháng 10 Nga. Chình hoàn cảnh lịch sử đó đã nâng cao vị thế ,uy tín chính trị
  4. b, Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam _ Giai câp công nhân đấu tranh giành chính quyền ,thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dân .Trong giai đoạn cách mạng XHCN ,giai cấp công nhân từng bước lãnh đạo nhân dân lao động ,giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức ,bóc lột và bất công • Những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam _ Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của cả dân tộc _ Đoàn kết đấu tranh kiên cường và bất khuất _ Lao động cần cù sáng tạo và có ý thức kỷ luật cao _ Có tinh thần đoàn kết quốc tế 5. Bài học kinh nghiệm nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập gắn liền chủ nghĩa xã hội A, Sự lãnh đạo đứng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam _ Đảng luôn vận dụng đứng đắn và sang tạo chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng HCM _ Đảng không ngừng làm giàu trí tuệ ,bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình _ Sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh _ Sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện thông qua năng lực tuyên truyền ,thuyết phục,vận động quần chúng thực hiện đường lối B, Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH _ Thời kỳ 1930-1954 cả nước tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ,chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho cách mạng XHCN _ Thời kỳ 1954-1975 thời kỳ này thực hiện đồng thời 2 chiến lược cách mạng xây dựng CNXH ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam ,huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và thời đại để xây dựng CNXH và chiến thắng giặc mỹ _ Thời kỳ 1975- nay: thời kỳ này thực hiện sự kết hợp 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc C, Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân và vì nhân dân _ Trong suốt tiến trình cách mạng Đảng luôn quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin,xây dựng nhà nước thực sự là của dân ,do dân, vì dân mọi hoạt động của nhà nước đều phải vì lợi ích của nhân dân D, Không ngừng củng cố ,tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân _ Là một trong những yếu tố quan trọng ,quyết định thành công của cách mạng Việt Nam _ Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải luôn đứng trên lập trường của giai cấp vô sản ,không tách lợi ích chung của dân tộc với lợi ích của giai cấp E, Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ,sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế _ Đòan kết quốc tế là nhân tố tăng thêm sức mạnh của dân tộc _ Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn dựa vào sức của chính mình ,tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế _ Để thực hiện đoàn kết quốc tế phải coi trọng tinh thần độc lập tự chủ ,không lệ thuộc vào bên ngoài ,đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ
  5. nghĩa Sôvanh ,chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi,vi kỷ,chống áp đặt ,can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản