intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Chia sẻ: Hoàng Thanh Xuân | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:18

1.332
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến" trình bày nội dung chính như sau: Khái niệm, tính chất của các mối liên hệ, ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

 1. NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BiẾN Khoa Mác – Lê nin và Tư tưởng HCM Giáo viên: Hoàng Thanh Xuân
 2. 1. Khái niệm: - Mối liên hệ dùng để chỉ sự quy định, tác động qua lại và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Phản ánh mối liên hệ đặc thù trong thế giới tự nhiên.
 3. - Mối liên hệ phổ biến là phạm trù dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Đó là mối liên hệ giữa các mặt đối lập, lượng và chất, khẳng định và phủ định… nghĩa là mối liên hệ phổ biến diễn ra trong mọi lĩnh vực từ tự nhiên, xã hội cho đến tư duy của con người.
 4. Ví dụ
 5. Đàn chim và đàn sư tử này có liên hệ với nhau không? Vì sao?
 6. 2. Tính chất của các mối liên hệ: - Tính khách quan: Đây là mối liên hệ vốn có của sự vật, hiện tượng, nó tồn tại độc lập và không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Con người chỉ có thể nhận thức và vận dụng các mối liên hệ đó trong hoạt động thực tiễn của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
 7. - Tính phổ biến: Nghĩa là bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng tồn ại trong mối liên hệ qua lại với sự vật khác. Ở bất ứ không gian, thời gian nào, mối liên hệ của các ự vật, hiện tượng cũng là một khối vừa thống nhất, vừa tương tác thúc đẩy lẫn nhau.
 8. - Tính đa dạng, phong phú:  + Các sự vật, hiện tượng hay các quá trình khác nhau đều có những mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vị trí, vai trò khác nhau đối với sự tồn tại và phát triển
 9. Sự khốc liệt của chiến tranh
 10. + Cùng một mối liên hệ nhất định của sự vật nhưng trong những điều kiện cụ thể khác nhau, ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình vận động, phát triển của sự vật thì cũng có tính chất và vai trò khác nhau.
 11. Căn cứ vào tính chất, đặc trưng của từng mối liên hệ, có thể phân thành các mối liên hệ cơ bản sau:
 12. Sự phân chia thành từng cặp mối liên hệ chỉ mang tính chất tương đối, vì mỗi loại mối liên hệ chỉ là một hình thức, một bộ phận, một mắt xích trong mối liên hệ phổ biến. Tuy nhiên, sự phân chia này lại rất cần thiết, vì mỗi loại mối liên hệ có vị trí và vai trò xác định trong sự vận động và phát triển của sự vật. Con người phải nắm bắt đúng các mối liên hệ đó, để có tác động phù hợp nhằm đem lại lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của mình.
 13. Mối liên hệ bên trong và bên ngoài giữa Việt Nam và Trung Quốc Mối liên  hệ cơ bản  và không  cơ bản của  học sinh,  sinh viên
 14. 3. Ý nghĩa phương pháp luận: - Tôn trọng quan điểm toàn diện, tránh cách xem xét phiến diện:  + Quan điểm toàn diện là khi tìm hiểu về sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong mối liên hệ qua lại với các sự vật, hiện tượng khác; Xem xét sự tác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố, các quá trình của chính bản thân sự vật, hiện tượng đó.
 15. T u ấn u ỳnh , c ó s ư H g iỏ i V õ c s ự n th ự r u y ề Ki ệt g “ t cô n võ n ” ? điệ Phải chăng  đây là mê tín dị  đoan?
 16. + Quan điểm phiến diện:  Quan điểm phiến diện là sự đánh giá ngang nhau giữa những thuộc tính, những tính chất hay những quy định khác nhau của sự vật, hiện
 17. - Quan điểm lịch sử - cụ thể: Trong nhận thức và xử lý các tình huống cụ thể, phải xác định rõ vị trí, vai trò khác nhau của từng mối liên hệ, từ đó có những giải pháp đúng đắn và hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn. Lê Công Tuấn Anh tự kết liễu cuộc  Nhìn lại kinh tế thời bao cấp đời mình, có nên chăng?
 18. Nội dung chính của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 1. Khái niệm 2. Tính chất của các mối liên hệ 3. Ý nghĩa phương pháp luận
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2