intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nhân tố X trong nghề PR

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
61
lượt xem
16
download

Nhân tố X trong nghề PR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chưa bao giờ khái niệm PR lại được giới trẻ quan tâm nhiều đến như thế. Những năm gần đây, nghề PR luôn nằm trong Top những nghề ”hái ra quả khế vàng” và được giới trẻ lựa chọn nhiều nhất. Chân dung của những thủ lĩnh trẻ xuất hiện trên báo chí cũng thường gắn liền với các nhân vật nổi tiếng trong giới PR, khiến cho không biết bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa ngưỡng mộ. ”Tôi học cũng khá, kiến thức xã hội phong phú, kỹ năng quan hệ tốt, tư duy nhạy bén, sáng tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhân tố X trong nghề PR

 1. "Nhân t X” trong ngh PR Chưa bao gi khái ni m PR l i đư c gi i tr quan tâm nhi u đ n như th . Nh ng năm g n đây, ngh PR luôn n m trong Top nh ng ngh ”hái ra qu kh vàng” và đư c gi i tr l a ch n nhi u nh t. Chân dung c a nh ng th lĩnh tr xu t hi n trên báo chí cũng thư ng g n li n v i các nhân v t n i ti ng trong gi i PR, khi n cho không bi t bao nhiêu b n bè cùng trang l a ngư ng m . ”Tôi h c cũng khá, ki n th c xã h i phong phú, k năng quan h t t, tư duy nh y bén, sáng t o không ng ng...B i v y tôi mu n làm V y nhưng PR xem ra v n là ngh th thách v i nhi u
 2. sinh viên m i t t nghi p có b dày h c t p và ho t ng ngo i khoá n i tr i. M t s ngư i khác ã vư t qua ư c vòng ph ng v n thì l i...b cu c sau m t th i gian, vì s th c, ngh PR không l ng l y như h hình dung: ánh sáng sân kh u, máy nh, màn chi u, nh ng nhân viên ng i văn phòng gõ bàn phím, th o lu n quanh bàn tròn... Nhi u chuyên gia cũng như nh ng nhân viên ã ”n m m t n m gai” trong ngh PR thú nh n r ng: Ngh PR g n như òi h i nh ng k năng và ki n th c...vô hình, và h ã ph i m t khá nhi u th i gian ng d ng các s trư ng c a mình khi bư c vào ngh . Nh ng ”nhân t X” trong ngh PR mà các chuyên gia xây d ng dư i ây s là bí kíp ”b túi” cho b t kỳ b n tr nào có am mê d n thân vào th gi i PR. Th a t tin nhưng không ng o m n Nhi u b n tr khi b t u s nghi p c a mình trong lĩnh v c PR t ra quá dè d t th hi n ư c chính ki n cho riêng mình khi c n thi t, chính vì v y các ng nghi p ã ph i băn khoăn chút ít v s nhi t tình cũng như giá tr c a h trong công vi c. Trái l i, m t s ngư i l i có nh ng bi u hi n ”t tin thái quá”, hành ng ng o m n khi n cho m i quan h ng nghi p b r n v . Nhóm c a b n ang cùng th o lu n k ch b n cho m t Gala Night c a hãng XYZ. B n tranh lu n hăng hái nh t. B n liên t c ng t l i, ” ánh ph u” ý tư ng c a ngư i khác y quan i m c a mình lên. Cách tranh lu n ”hăng máu” c a b n s d khi n ng nghi p t ái.
 3. Cách t t nh t là b n ph i cân b ng gi a vi c th hi n ti ng nói c a mình và thái nhã nh n, khiêm t n, tôn tr ng ngư i khác. T m sư làm PR Công vi c PR òi h i nhi u k năng ng x , nh ng ki n th c thu c nhi u lĩnh v c nh y c m khác nhau, b i v y ngay khi b n bư c chân vào th gi i PR, b n ph i ch n cho mình nh ng nhà c v n mà b n th y tin tư ng nh t. Chính nhà c v n này s ưa ra cho b n nhi u l i khuyên b ích trong công vi c, có nh ng ý ki n ph n bi n b n nh n ra b m t khác c av n . Duy trì m i quan h ch t ch v i nhà c v n chính là cách b n ti n thân trong công vi c. Đơn gi n như m t s ki n ký k t h p ng, ón nh n B ng khen c a công ty òi h i nhà t ch c ph i n m v ng ph n l nghi c a s ki n bu i l th c s sang tr ng, n i b t. Khi b n mu n t ch c ón ti p khách m i n d l b ng m t màn hát múa truy n th ng, n u b n c n th n và chu áo hơn thì b n nên tham kh o ý ki n c a các nhà nghiên c u văn hoá dân gian ch n ra nh ng i u múa, ki u trang ph c dân t c v n thư ng ư c s d ng ón khách trong các l h i dân gian. Không có ch cho ngư i tái ph m sai l m Ch ng có ai khi i làm l i không m c ph i m t sai l m nào. M c sai l m, rút kinh nghi m và t b n thân mình cam k t không tái ph m s khi n b n tr nên chuyên nghi p và v ng chãi hơn trên con ư ng v sau. Không nh ng th , m i
 4. ngư i s th c s n ph c b n vì cách nhìn nh n nghiêm túc v i nh ng sai sót mình ã m c ph i. B n nghĩ sao khi m t công ty chuyên v t ch c bi u di n và s ki n liên t c gây ch n ng c ng ng PR khi hai s ki n c a h liên t c b ...s p sân kh u? Đi u ó ch ng t , nh ng ngư i t ch c ã không nhìn nh n và rút kinh nghi m c a s ki n trư c, ti p t c u tư v p c a sân kh u mà quên i r ng cái quan tr ng nh t c a m t sàn di n là ...ch c ch n và ng v ng. Chăm ch hơn ngư i khác Không có ngh nào là ngh nhàn r i c . Đ thành công trong m i vi c thì t b n s ph i ti n bư c trư c ngư i khác. Chăm ch trong công vi c không có nghĩa là b n ph i i s m v mu n, mà chính là tinh th n xung phong, thái nhi t tình trong m i công vi c, k c nh ng vi c không ph i là trách nhi m c a b n. Ngh PR là ngh mang tính dây chuy n r t cao. M i cá nhân là m t bánh tàu, và ch c n cá nhân ó không hoàn thi n nhi m v c a mình thì c oàn tàu s ...lao ao. Tuy nhiên, n u b n ã hoàn thành công vi c c a mình và s n lòng giúp nh ng ngư i khác, nh n thêm công vi c, dù là nh ng vi c nh nh t như...ng i m t ch và b gi y m i vào phong bì, giúp cho c nhóm y m nh hơn ti n , b n s ư c ánh giá là ”bánh tàu ch l c”. H c, h c n a, h c mãi
 5. Ngh PR luôn ph i áp ng theo s thay i và phát tri n c a xã h i, i u ó có nghĩa b n ph i t bi n mình thành ngư i h c trò c n m n. H c, h c b ng t t c nh ng phương ti n b n có: báo chí, internet, truy n hình..., h c t ng nghi p, các bu i th o lu n chuyên môn và c h c t p i th n a. H c t p s không khi n b n b t t lùi trong th gi i thay i không ng ng. Nh ng ngư i m i vào ngh s d th y phong cách t h c c a ”dân PR” khi ch ng ki n h g i cho nhau nh ng o n qu ng cáo ” t và c”, h g i i n chúc m ng công ty b n vì m i t ch c thành công m t s ki n l n, t m nhìn b ng báo giá, thi t k c a công ty khác xem ”ngư i ta” hơn mình ch nào... B n ng c nhiên vì nh ng ”nhân t X” trên ch ng có gì m i m ? Tuy nhiên chính vì thi u i nh ng ”nhân t X” ơn gi n n b t ng trên mà nhi u b n tr v i CV r t ”hoành tráng” v n không vư t qua ư c vòng ph ng v n n v i ngh PR, ho c t b n thân h b ào th i d n khi vào ngh . Theo Bwportal

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản