intTypePromotion=3

Nhận xét thực trạng sâu răng trẻ em từ 2 đến 6 tuổi ở trường Mầm non Hoa phượng đỏ

Chia sẻ: ViXuka2711 ViXuka2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
0
download

Nhận xét thực trạng sâu răng trẻ em từ 2 đến 6 tuổi ở trường Mầm non Hoa phượng đỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết mô tả thực trạng sâu răng của trẻ 2-6 tuổi ở Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, Học viện Quân y, bước đầu đánh giá tình trạng sâu răng, nguyên nhân và cách chăm sóc răng cho trẻ lứa tuổi mầm non của cha mẹ đối với trẻ, từ đó đề ra cách chăm sóc răng cho trẻ ở lứa tuổi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận xét thực trạng sâu răng trẻ em từ 2 đến 6 tuổi ở trường Mầm non Hoa phượng đỏ

  1. T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 3-2019 NHẬN XÉT THỰC TRẠNG SÂU RĂNG TRẺ EM TỪ 2 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG ĐỎ Nguyễn Phương Liên1; Đinh Viết Thắng1 TÓM TẮT Mục tiêu: mô tả thực trạng sâu răng của trẻ 2 - 6 tuổi ở Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, Học viện Quân y, bước đầu đánh giá tình trạng sâu răng, nguyên nhân và cách chăm sóc răng cho trẻ lứa tuổi mầm non của cha mẹ đối với trẻ, từ đó đề ra cách chăm sóc răng cho trẻ ở lứa tuổi này. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang, mô tả có phân tích trên 172 trẻ tại Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, Học viện Quân y thời gian từ 9 - 2017 đến 9 - 2018. Kết quả và kết luận: nguyên nhân của bệnh răng miệng thường hay gặp ở trẻ ≥ 3 tuổi khi bộ răng sữa đã hoàn thiện và trẻ bắt đầu ăn được nhiều loại thức ăn đa dạng. Tỷ lệ sâu răng tăng dần theo lứa tuổi từ 33,33 - 65,34%. Răng hay bị tổn thương là răng hàm số 4 và số 5, nhiều hơn răng cửa (98,29%) là những răng nhai chính so với răng cửa (1,71%). Số răng đã được điều trị (21,59%) ít hơn so với răng chưa được điều trị (78,41%), 100% trẻ < 3 tuổi chưa được điều trị, do trẻ còn quá nhỏ sợ đi khám răng, không hợp tác điều trị hoặc do cha mẹ chưa quan tâm đến sức khỏe răng miệng của trẻ. * Từ khóa: Sâu răng; Răng miệng; Trẻ em. Reality of Tooth Decay of Children from 2 to 6 Years Old in Hoa Phuong Do Kingdergarten Summary Objectives: To describe the reality of the tooth decay of children aged 2 - 6 at Hoa Phuong Do Kindergarten, Military Medical University and to give initial assessment of dental situation, causes and ways of dental care for children. From that reality, to propose the solution to oral hygiene for childen in this age group. Subjects and methods: A prospective, cross-sectional, descriptive study with analysis on 172 childen at Hoa Phuong Do Kindergarten, Military Medical University from 9 - 2017 to 9 - 2018. Results and conclusion: The tooth diseases were common in 3 year-old and older children when the primary teeth are full and the child begins to eat a variety of foods. The rate of tooth decay increased gradually by age from 33.33% to 65.34%. The first and second premolar teeth usually got lesions (98.29%) which were the main teeth to eat more than the incisors (1.71%). The number of teeth treated (21.59%) was less than that of untreated ones (78.41%). 100% of children less than 3 year old weren’t treated because they might be too afraid to have dental check-up, to cooperate or because their parents didn’t care about their dental hygiene. * Keywords: Tooth decay; Dental care; Children. 1. Bệnh viện Quân y 103 Người phản hồi: Nguyễn Phương Liên (bacsylien@gmail.com) Ngày nhận bài: 06/11/2018; Ngày phản biện đánh giá bài báo: 14/01/2019 Ngày bài báo được đăng: 13/02/2019 94
  2. T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 3-2019 ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tình trạng bệnh răng miệng ở trẻ tuổi 1. Đối tượng nghiên cứu. mầm non cần được cha mẹ và nhà 172 trẻ học tại Trường Mầm non Hoa trường quan tâm hơn. Sâu răng là một phượng đỏ (Hà Đông). * Tiêu chuẩn lựa chọn: trong những bệnh phổ biến. Ở Việt Nam, - Trẻ từ 2 - 6 tuổi theo học tại Trường tỷ lệ sâu răng sữa ở trẻ 4 - 8 tuổi là Mầm non Hoa phượng đỏ, được khám 81,6% [1]. Sâu răng nếu không được phát sức khỏe định kỳ từ tháng 9 - 2017 đến hiện, điều trị sớm sẽ dẫn đến bệnh tủy 9 - 2018. răng và các biến chứng khác, ảnh hưởng - Có sự kết hợp giữa giáo viên, cha mẹ và bác sỹ trong quá trình theo dõi và đến sức ăn nhai, trẻ quấy khóc mất ngủ, chăm sóc trẻ. ăn kém và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn * Tiêu chuẩn loại trừ: trẻ không tham thân của trẻ. Vì vậy, việc chăm sóc bộ gia khám, không hợp tác khi thăm khám. răng sữa rất cần thiết, cần có sự quan 2. Phương pháp nghiên cứu. tâm của cha mẹ và nhà trường. Chúng tôi - Tiến cứu, mô tả cắt ngang. tiến hành nghiên cứu này nhằm: * Các bước tiến hành: - Khám thu thập thông tin: tên, tuổi, - Mô tả thực trạng sâu răng sữa ở trẻ giới tính. lứa tuổi mầm non tại Trường Mầm non - Khám lâm sàng; khám ngoài miệng, Hoa phượng đỏ. trong miệng, tình trạng răng, bệnh lý răng sâu, bệnh tủy răng, các răng đã điều trị và - Khảo sát tình trạng chăm sóc răng răng chưa được điều trị. đối với ở trẻ lứa tuổi 2 - 6 tuổi ở Trường * Xử lý số liệu: theo thuật toán thống Mầm non Hoa phượng đỏ. kê y sinh học. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Bảng 1: Đặc điểm tuổi và giới của trẻ. Giới Nam Nữ Tổng số Tuổi n % n % 2-3 19 76% 6 24% 25 3-4 24 66,67% 12 33,33% 36 4-5 37 67,50% 13 32,50% 40 5-6 42 59,15% 29 40,85% 71 Tổng số 112 65,11% 60 34,89% 172 (100%) Có 42 trẻ trai (59,11%) và 29 trẻ gái (40,85%); nam nhiều hơn nữ. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Phạm Thu Thủy (2012) [4]. 95
  3. T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 3-2019 Bảng 2: Phân bố tỷ lệ sâu răng theo tuổi. Không sâu răng Sâu răng p Tuổi n % n % 2-3 21 84,00% 4 16,00% 3-4 24 66,67% 12 33,33% 4-5 23 57,5% 17 42,50% < 0,003 5-6 31 43,66% 40 65,34% Tổng số 99 57,55% 73 42,45% Tỷ lệ sâu răng cao nhất ở trẻ 5 - 6 tuổi (65,34%), thấp nhất ở trẻ 2 - 3 tuổi (16,00%); tỷ lệ trẻ không sâu răng cao nhất ở lứa tuổi 2 - 3 (84,00%); thấp nhất ở trẻ 5 - 6 tuổi (43,66%). Tỷ lệ trẻ không sâu răng cao hơn trẻ sâu răng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Giáp Hải Vân và CS (2016) [5], do ở nhóm 2 - 3 tuổi, trẻ đang hình thành răng sữa nên ít nguy cơ sâu răng, còn ở lứa ≥ 3 - 4 tuổi, trẻ đã hình thành xong bộ răng sữa và ăn được nhiều loại thức ăn đa dạng, nguy cơ sâu răng cao hơn. Bảng 3: Phân bố răng tổn thương (n = 176). Bệnh Sâu răng Bệnh tủy Tổng số Tuổi n % n % 2-3 8 80% 2 20% 10 3-4 21 100% 0 0% 21 4-5 28 90,32% 3 9,68% 31 5-6 112 98,24% 2 1,76% 114 Tổng số 169 96,02% 7 3,93% 176 (100%) Bệnh sâu răng chiếm tỷ lệ cao (96,02%) so với bệnh tủy răng (3,93%) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sâu răng nếu không điều trị sẽ dẫn đến các biến chứng bệnh lý tủy và cuống răng, trẻ sẽ bị đau, quấy khóc, không ăn được, gày còm, ảnh hưởng sức khỏe. Nghiên cứu của chúng tôi tương tự với Võ Trương Như Ngọc [2]. Bảng 4: Phân bố răng tổn thương theo vị trí. Bệnh Răng cửa Răng số 4 Răng số 5 Tổng số Tuổi n % n % n % n 2-3 2 20% 6 60% 2 20% 10 3-4 0 0 14 66,67% 7 33,33% 21 96
  4. T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 3-2019 4-5 1 3,23% 19 61,29% 11 35,48% 31 5-6 0 0 54 47,37% 60 52,63% 114 Tổng số 3 1,71% 93 52,84% 80 45,45% 176 p 0,0006 Với 176 răng bị bệnh, răng hàm 4 và 5 chiếm tỷ lệ cao (52,84% và 45,45%) là những răng hay sử dụng ăn nhai, nghiền thức ăn so với nhóm răng cửa chủ yếu cắn thức ăn (1,71%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Bảng 5: Phân bố tổn thương răng hàm theo vị trí hai hàm. Răng Răng số 4 Răng số 4 Răng số 5 Răng số 5 Tổng hàm trên hàm dưới hàm trên hàm dưới số Tuổi n % n % n % n % 2-3 1 12,50% 5 62,50% 0 0 2 25% 8 3-4 3 14,28% 11 52,38% 1 4,76% 6 28,58% 21 4 -5 0 0 19 63,33% 0 0 11 36,67% 30 5-6 4 3,51% 50 43,86% 8 7,02% 52 45,61% 114 Tổng số 8 4,62% 85 49,13% 9 5,20% 71 41,05% 173 p 0,124 Với 173 răng hàm nhỏ số 4 và 5, các bệnh lý về răng thường gặp ở nhóm răng hàm dưới nhiều hơn hàm trên; 49,13% là răng số 4 hàm dưới và răng số 5 hàm dưới chiếm 41,05%. So với các răng hàm trên, răng số 4 hàm trên chiếm 4,62%; răng số 5 hàm trên chiếm 5,2%. Giữa 2 nhóm răng 4 và 5, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Bảng 6: Tỷ lệ số răng đã được điều trị. Điều trị Răng được điều trị Răng chưa được điều trị Tổng số Tuổi n % n % 2-3 0 0 10 100% 10 3-4 0 0 21 100% 21 4-5 4 12,90% 27 87,00% 31 5-6 34 29,82% 80 70,18% 114 Tổng số 38 21,59% 138 78,41% 176 p 0,002 Với 176 răng tổn thương, 38 răng (21,59%) được điều trị ít hơn rất nhiều so với 138 răng (78,41%) chưa được điều trị. Trong đó, 100% trẻ < 4 tuổi chưa được điều trị, do trẻ không hợp tác hoặc bố mẹ chưa quan tâm nhiều đến tình trạng răng miệng của trẻ, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 97
  5. T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 3-2019 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Qua nghiên cứu 172 trẻ từ 2 - 6 tuổi 1. Trương Mạnh Dũng, Vũ Mạnh Tuấn. ở Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, Khảo sát thực trạng bệnh sâu răng - bệnh quanh răng và một số yếu tố thực hành chăm chúng tôi rút ra một số kết luận: sóc răng miệng ở học sinh 4 - 8 tuổi tại một - Ở lứa tuổi mầm non từ 2 - 6 tuổi phụ số tỉnh thành Việt Nam năm 2010. Viện Đào thuộc hầu hết vào cha mẹ và cô giáo, tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội. vì trẻ còn nhỏ, cần có sự hợp tác phối 2010. hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và nha 2. Võ Trương Như Ngọc. Răng trẻ em. sỹ trong việc chăm sóc răng miệng cho Bài giảng sau đại học - Trường Đại học Y Hà trẻ. Trẻ cần được hướng dẫn cách đánh Nội. tr.35-38, 49-53. răng sau ăn, chải răng đúng cách và khám định kỳ 3 - 6 tháng do bác sỹ 3. Trần Tấn Tài. Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả giải pháp can thiệp chuyên khoa răng. Không cho trẻ ăn vặt cộng đồng của học sinh tại một số trường ở bánh kẹo và các chất ngọt đường, bột. Thừa Thiên Huế. Luận án Tiến sỹ Y học. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: 2016, tr.24-27. + Tỷ lệ sâu răng của nghiên cứu ở 4. Phạm Thị Thu Thủy. Thực trạng sâu mức trung bình, tỷ lệ sâu răng ở nam và răng và viêm lợi của trẻ em mắc bệnh tim nữ tương đương nhau. mạch ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn + Tỷ lệ sâu răng cao nhất ở nhóm trẻ Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa Trường Đại học Y. 5 - 6 tuổi và thấp nhất ở nhóm 2 - 3 tuổi Hà Nội. 2012, tr.47. (p < 0,05). 5. Giáp Hải Vân và CS. Thực trạng sâu + Các răng bị sâu hay gặp ở nhóm răng sữa ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh tại một răng hàm (98,29%) nhiều hơn so răng cửa số bệnh viện ở Hà Nội năm 2017. Tạp chí (1,71%) (p < 0,05). Nha khoa Việt Nam. Hội Răng Hàm mặt + Các răng được điều trị (21,59%) ít hơn Việt Nam. 2017, số 1, tr.92-96. so với răng chưa được điều trị (78,41%) 6. Knevel R.J. Case study: Caries in young (p < 0,05). children. Etal Int J Dent Hyg. 2012, pp.5-8. 98

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản