Nhập môn xử lý ảnh

Chia sẻ: Trung Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:109

0
207
lượt xem
67
download

Nhập môn xử lý ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và đã trở thành một môn học chuyên ngành của sinh viên hệ kỹ sư, hệ cử nhân ngành Công Nghệ Thông Tin, cũng như một số ngành kỹ thuật khác trong các trường Đại học kỹ thuật. Tuy nhiên, tài liệu và giáo trình còn là một điều nan giải đối với sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn xử lý ảnh

 1. BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Chương 7: Các phương pháp thay đổi kích thước ảnh Biên soạn: Dr Ngo Huu Phuc
 2. Các phương pháp thay đổi kích thước ảnh Có 3 phương pháp thay đổi kích thước ảnh Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 2
 3. Mở rộng ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: phóng ảnh 4 lần. Xuất phát từ ảnh trắng có kích thước Copy các pixel thứ 4 của các hàng thứ 4 phóng lên 4 lần so với ảnh gốc. sang ảnh mới. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 3
 4. Mở rộng ảnh thông qua nắn pixel Minh họa chi tiết cho quá trình copy pixel. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 4
 5. Mở rộng ảnh thông qua nắn pixel Với mỗi giá trị pixel trên ảnh gốc, lặp lại quá trình trên 15 lần để tạo vùng mới, (“pixel” lớn có kích thước 4x4=16). Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 5
 6. Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Chia ảnh gốc theo n: lấy các pixel thứ n trên Ví dụ: giảm kích thước các hàng thứ n. anhr4 lần so với ảnh gốc. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 6
 7. Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: giảm kích thước anhr4 lần so với ảnh gốc. Phóng to một vùng của ảnh. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 7
 8. Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: giảm kích thước anhr4 lần so với ảnh gốc. Giữ lại các pixel thứ 4 trên các Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt hàng thứ 4. 8
 9. Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: giảm kích thước anhr4 lần so với ảnh gốc. Bỏ qua tất cả các pixel Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt khác 9
 10. Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: giảm kích thước anhr4 lần so với ảnh gốc. Copy các điểm quan tâm sang ảnh Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 10 mới.
 11. Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: giảm kích thước anhr4 lần so với ảnh gốc. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 11
 12. Phương pháp các láng giềng gần nhất (Nearest Neighbor) Phương pháp láng giềng gần nhất là sự tổng hợp của 2 phương pháp tăng và giảm kích thước ảnh. Phương pháp này có thể áp dụng cho việc thay đổi kích thước ảnh với nhân tố thập phân p/q, với p và q là số nguyên. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 12
 13. Phương pháp các láng giềng gần nhất Phóng to vùng quan tâm Ví dụ: thay đổi kích thước ảnh với nhân tố 3/7. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 13
 14. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 Phóng to vùng quan tâm Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 14
 15. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 Vùng quan sát có kích thước 7x7 Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 15
 16. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 Các khối mầu vàng: 3 pixel được lấy trong 7 dòng, 3 pixel Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt được lấy trong 7 cột. 16
 17. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 Giữ lại các pixel quan tâm Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 17
 18. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 và không quan tâm tới các Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt pixel còn lại. 18
 19. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 Copy các pixel quan tâm sang ảnh mới. Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 19
 20. Phương pháp các láng giềng gần nhất Tỷ lệ 3/7 Copy sang ảnh mới Tham khảo bài giảng ĐH Vanderbilt 20
Đồng bộ tài khoản