Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
307
lượt xem
145
download

Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2 Nên xem: Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 1 trước khi đọc tiếp phần dưới đây. CPU INTEL - Bảng 2: • Pentium 4: Model Clock Max. Temp. (º C) SL8Q9 3.80 GHz 72.8 SL8PY 3.80 GHz 72.8 SL84Y 3.80 GHz 72.8 SL8J7 3.80 GHz 72.8 SL7Z3 3.80 GHz 72.8 SL7P2 3.80 GHz 72.8 SL82U 3.80 GHz 72.8 SL8QB 3.60 GHz 72.8 SL8J6 3.60 GHz 72.8 SL7Q2 3.60 GHz 72.8 SL7Z5 3.60 GHz 72.8 SL8PZ 3.60 GHz 72.8 SL84X 3.60 GHz 72.8 SL7L9 3.60 GHz 72.8 SL7KN 3.60 GHz 72.8 SL8UP 3.60 GHz 67.7...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2

  1. Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 2 Nên xem: Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 1 trước khi đọc tiếp phần dưới đây. CPU INTEL - Bảng 2: • Pentium 4: Model Clock Max. Temp. (º C) SL8Q9 3.80 GHz 72.8 SL8PY 3.80 GHz 72.8 SL84Y 3.80 GHz 72.8 SL8J7 3.80 GHz 72.8 SL7Z3 3.80 GHz 72.8 SL7P2 3.80 GHz 72.8 SL82U 3.80 GHz 72.8 SL8QB 3.60 GHz 72.8 SL8J6 3.60 GHz 72.8 SL7Q2 3.60 GHz 72.8 SL7Z5 3.60 GHz 72.8 SL8PZ 3.60 GHz 72.8 SL84X 3.60 GHz 72.8 SL7L9 3.60 GHz 72.8 SL7KN 3.60 GHz 72.8 SL8UP 3.60 GHz 67.7 SL7NZ 3.60 GHz 72.8 SL7J9 3.60 GHz 72.8 SL7AJ 3.40E GHz 73.1 SL793 3.40 GHz 68 SL88L 3.40 GHz 73.2 SL8K4 3.40 GHz 69.1 SL7B9 3.40 GHz 73.2 SL7Z7 3.40 GHz 67.7 SL8J5 3.40 GHz 67.7 SL833 3.40 GHz 67.7 SL7J8 3.40 GHz 72.8 SL7KD 3.40 GHz 73.2 SL8Q5 3.40 GHz 67.7 SL8PS 3.40 GHz 67.7 SL9C5 3.40 GHz 67.7 SL7L8 3.40 GHz 72.8 SL7PP 3.40 GHz 73.2 SL7PY 3.40 GHz 67.7 SL7PZ 3.40 GHz 67.7 SL7E6 3.40 GHz 73.2 SL7KM 3.40 GHz 72.8 SL7B8 3.20E GHz 73.2 SL7KC 3.20E GHz 69.1 SL7PN 3.20E GHz 73.2 SL79M 3.20E GHz 73.2 SL8K2 3.20E GHz 69.1 SL7E5 3.20E GHz 69.1 SL88K 3.20E GHz 69.1 SL6WE 3.20 GHz 70 SL792 3.20 GHz 70 SL6WG 3.20 GHz 70
  2. SL7L5 3.20 GHz 69.1 SL7KL 3.20 GHz 67.7 SL7PW 3.20 GHz 67.7 SL7PX 3.20 GHz 67.7 SL7Z8 3.20 GHz 67.7 SL7LA 3.20 GHz 67.7 SL82Z 3.20 GHz 67.7 SL8J2 3.20 GHz 67.7 SL8Q6 3.20 GHz 67.7 SL8PR 3.20 GHz 67.7 SL7J7 3.20 GHz 67.7 SL9C6 3.20 GHz 67.7 SL6QC 3.06 GHz 69 SL6PG 3.06 GHz 69 SL6K7 3.06 GHz 69 SL6S5 3.06 GHz 69 SL6SM 3.06 GHz 69 SL6JJ 3.06 GHz 69 SL8JA 3.06 GHz 67.7 SL8PN 3.06 GHz 67.7 SL8ZZ 3.06 GHz 67.7 SL9CA 3.06 GHz 67.7 SL87L 3.06 GHz 67.7 SL7PM 3.00E GHz 69.1 SL7E4 3.00E GHz 69.1 SL88J 3.00E GHz 69.1 SL79L 3.00E GHz 69.1 SL7KB 3.00E GHz 69.1 SL6WU 3 GHz 70 SL6WK 3 GHz 70 SL78Z 3 GHz 70 SL7BK 3 GHz 66 SL8Q7 3 GHz 67.7 SL82X 3 GHz 67.7 SL7PU 3 GHz 67.7 SL8HZ 3 GHz 67.7 SL7L4 3 GHz 69.1 SL9CB 3 GHz 67.7 SL7KK 3 GHz 67.7 SL7J6 3 GHz 67.7 SL8JZ 3 GHz 69.1 SL7Z9 3 GHz 67.7 SL8PQ 3 GHz 67.7 SL8ZY 2.93 GHz 67.7 SL7YV 2.93 GHz 67.7 SL85V 2.93 GHz 67.7 SL8J9 2.93 GHz 67.7 SL9CD 2.93 GHz 67.7 SL8PM 2.93 GHz 67.7 SL7KA 2.80E GHz 69.1 SL7E3 2.80E GHz 69.1 SL79K 2.80E GHz 69.1 SL7PK 2.80E GHz 69.1 SL7PL 2.80E GHz 69.1 SL88H 2.80E GHz 69.1 SL78Y 2.80C GHz 75 SL7K9 2.80A GHz 69.1 SL7E2 2.80A GHz 69.1 SL7D8 2.80A GHz 69.1 SL6WT 2.80 GHz 75 SL6WJ 2.80 GHz 75 SL6K6 2.80 GHz 73 SL6Z5 2.80 GHz 72
  3. SL6S4 2.80 GHz 75 SL7EY 2.80 GHz 75 SL6PF 2.80 GHz 75 SL6HL 2.80 GHz 73 SL6QB 2.80 GHz 75 SL6SL 2.80 GHz 75 SL7KH 2.80 GHz 67.7 SL7J5 2.80 GHz 67.7 SL7KJ 2.80 GHz 67.7 SL7J4 2.80 GHz 67.7 SL8JX 2.80 GHz 69.1 SL8PP 2.80 GHz 67.7 SL8AB 2.80 GHz 67.7 SL8HX 2.80 GHz 67.7 SL8U4 2.80 GHz 67.7 SL9CJ 2.80 GHz 67.7 SL8U5 2.80 GHz 67.7 SL9CG 2.80 GHz 67.7 SL7PR 2.80 GHz 67.7 SL7PT 2.80 GHz 67.7 SL88G 2.80 GHz 69.1 SL82V 2.80 GHz 67.7 SL6SK 2.66 GHz 74 SL6DX 2.66 GHz 73 SL6S3 2.66 GHz 74 SL6PE 2.66 GHz 74 SL6QA 2.66 GHz 74 SL6EH 2.66 GHz 73 SL7YU 2.66 GHz 69.1 SL8B3 2.66 GHz 69.1 SL85U 2.66 GHz 67.7 SL8J8 2.66 GHz 67.7 SL9CK 2.66 GHz 67.7 SL7E9 2.66 GHz 73.1 SL8PL 2.66 GHz 67.7 SL6SB 2.60 GHz 72 SL6QR 2.60 GHz 72 SL6HB 2.60 GHz 72 SL6GU 2.60 GHz 72 SL6PP 2.60 GHz 72 SL6WH 2.60 GHz 75 SL6WS 2.60 GHz 75 SL6S2 2.53 GHz 72 SL6PD 2.53 GHz 72 SL6EG 2.53 GHz 72 SL6Q9 2.53 GHz 72 SL6SJ 2.53 GHz 72 SL6D8 2.53 GHz 71 SL6DW 2.53 GHz 72 SL682 2.53 GHz 71 SL6EV 2.53 GHz 71 SL685 2.53 GHz 71 SL6QQ 2.50 GHz 71 SL6SA 2.50 GHz 72 SL6PN 2.50 GHz 72 SL6EB 2.50 GHz 72 SL6GT 2.50 GHz 72 SL79B 2.40B GHz 71 SL7E8 2.40A GHz 69.1 SL6EF 2.40 GHz 71 SL6Q8 2.40 GHz 71 SL6PM 2.40 GHz 71 SL6DV 2.40 GHz 71
  4. SL67Z 2.40 GHz 70 SL6E9 2.40 GHz 71 SL6QP 2.40 GHz 71 SL6RZ 2.40 GHz 71 SL6D7 2.40 GHz 70 SL6PC 2.40 GHz 71 SL67R 2.40 GHz 70 SL65R 2.40 GHz 70 SL684 2.40 GHz 70 SL6S9 2.40 GHz 71 SL6SH 2.40 GHz 71 SL66T 2.40 GHz 70 SL68T 2.40 GHz 70 SL6SR 2.40 GHz 71 SL6WF 2.40 GHz 74 SL6GS 2.40 GHz 71 SL6WR 2.40 GHz 74 SL6Z3 2.40 GHz 72 SL6EU 2.40 GHz 70 SL88F 2.40 GHz 69.1 SL7FY 2.40 GHz 69.1 SL7YP 2.40 GHz 69.1 SL6ET 2.26 GHz 70 SL683 2.26 GHz 70 SL6PB 2.26 GHz 70 SL6DU 2.26 GHz 70 SL6EE 2.26 GHz 70 SL6Q7 2.26 GHz 70 SL67Y 2.26 GHz 70 SL6RY 2.26 GHz 70 SL6D6 2.26 GHz 70 SL7V9 2.26 GHz 70 SL7D7 2.26 GHz 69.1 SL6E8 2.20 GHz 70 SL6GR 2.20 GHz 70 SL6PL 2.20 GHz 70 SL5YS 2.20 GHz 69 SL6QN 2.20 GHz 70 SL5ZU 2.20 GHz 69 SL6S8 2.20 GHz 70 SL66S 2.20 GHz 69 SL68S 2.20 GHz 69 SL5SZ 2 GHz 74 SL5TL 2 GHz 76 SL5UH 2 GHz 76 SL5TQ 2 GHz 74 SL68R 2 GHz 68 SL66R 2 GHz 68 SL5YR 2 GHz 68 SL6E7 2 GHz 69 SL6GQ 2 GHz 69 SL6PK 2 GHz 69 SL62Q 2 GHz 69 SL6QM 2 GHz 69 SL6S7 2 GHz 69 SL5ZT 2 GHz 68 SL6SP 2 GHz 76 SL5VK 1.90 GHz 75 SL67C 1.90 GHz 77 SL5VN 1.90 GHz 73 SL5WG 1.90 GHz 75 SL6BF 1.90 GHz 77 SL5WH 1.90 GHz 73
  5. SL4X5 1.80 GHz 78 SL5UT 1.80 GHz 77 SL5UM 1.80 GHz 78 SL67B 1.80 GHz 77 SL5VM 1.80 GHz 78 SL4WV 1.80 GHz 78 SL5UK 1.80 GHz 77 SL5VJ 1.80 GHz 77 SL5UV 1.80 GHz 77 SL6BE 1.80 GHz 77 SL68Q 1.80 GHz 67 SL66Q 1.80 GHz 67 SL6E6 1.80 GHz 77 SL6LA 1.80 GHz 77 SL63X 1.80 GHz 67 SL6PQ 1.80 GHz 77 SL62R 1.80 GHz 68 SL6QL 1.80 GHz 77 SL62P 1.80 GHz 67 SL6S6 1.80 GHz N/A SL6SN 1.80 GHz 77 SL5TK 1.70 GHz 76 SL62Z 1.70 GHz 73 SL59X 1.70 GHz 76 SL67A 1.70 GHz 75 SL5TP 1.70 GHz 70 SL5SY 1.70 GHz 76 SL5N9 1.70 GHz 76 SL6BD 1.70 GHz 75 SL5UG 1.70 GHz 76 SL57V 1.70 GHz 70 SL57W 1.70 GHz 76 SL5UJ 1.60 GHz 75 SL5UL 1.60 GHz 75 SL5US 1.60 GHz 75 SL5UW 1.60 GHz 75 SL5VH 1.60 GHz 75 SL5VL 1.60 GHz 75 SL4WU 1.60 GHz 75 SL679 1.60 GHz 75 SL4X4 1.60 GHz 75 SL6BC 1.60 GHz 75 SL62S 1.60 GHz 66 SL668 1.60 GHz 66 SL5SX 1.50 GHz 73 SL5N8 1.50 GHz 73 SL4WT 1.50 GHz 73 SL4TY 1.50 GHz 72 SL5TJ 1.50 GHz 73 SL5TN 1.50 GHz 73 SL59V 1.50 GHz 73 SL4X3 1.50 GHz 73 SL4SH 1.50 GHz 72 SL5UF 1.50 GHz 73 SL62Y 1.50 GHz 71 SL6BA 1.50 GHz 73 SL59U 1.40 GHz 72 SL4X2 1.40 GHz 72 SL4SG 1.40 GHz 70 SL4SC 1.40 GHz 70 SL5N7 1.40 GHz 72 SL4WS 1.40 GHz 72 SL5TG 1.40 GHz 72
  6. SL5UE 1.40 GHz 72 SL5FW 1.30 GHz 70 SL4SF 1.30 GHz 69 SL5GC 1.30 GHz 70 SL4QD 1.30 GHz 69 Bảng 3: CPU INTEL (tiếp theo) • Celeron 400 Series: 60.4º C • Celeron D: sSpec Model Clock Max. Temp. (º C) SL9KJ 365 3.60 GHz 64.4 SL9KK 360 3.46 GHz 64.4 SL96N 356 3.33 GHz 69.2 SL8HS 355 3.33 GHz 67 SL8HF 351 3.20 GHz 67.7 SL96P 352 3.20 GHz 69.2 SL8HQ 350 3.20 GHz 67 SL9BS 351 3.20 GHz 67 SL7TZ 351 3.20 GHz 67.7 SL7NY N/A 3.20 GHz 67 SL8HP 345 3.06 GHz 67 SL7W3 345 3.06 GHz 67 SL7VV 345J 3.06 GHz 67.7 SL7TY 346 3.06 GHz 67.7 SL8HD 346 3.06 GHz 67.7 SL7TQ 345J 3.06 GHz 67.7 SL9KN 347 3.06 GHz 64.4 SL9BR 346 3.06 GHz 67.7 SL7DN 345 3.06 GHz 67.7 SL7NX 345 3.06 GHz 67.7 SL9XU 347 3.06 GHz 69.2 SL7TP 340J 2.93 GHz 67.7 SL8HB 341 2.93 GHz 67.7 SL7W2 340 2.93 GHz 67 SL7TX 341 2.93 GHz 67.7 SL7TS 340 2.93 GHz 67.7 SL7RN 340 2.93 GHz 67 SL7SV 340 2.93 GHz 67.7 SL8HN 340 2.93 GHz 67 SL7Q9 340 2.93 GHz 67 SL7C7 335 2.80 GHz 67 SL7NW 335 2.80 GHz 67 SL7VT 335J 2.80 GHz 67.7 SL7TJ 335 2.80 GHz 67 SL7TN 335J 2.80 GHz 67.7 SL7L2 335 2.80 GHz 67 SL7SU 335 2.80 GHz 67.7 SL7TW 336 2.80 GHz 67.7 SL7DM 335 2.80 GHz 67 SL98W 336 2.80 GHz 67.7 SL7VZ 335 2.80 GHz 67 SL8HM 335 2.80 GHz 67 SL8H9 336 2.80 GHz 67.7 SL7TV 331 2.66 GHz 67.7 SL7NV 330 2.66 GHz 67 SL8H7 331 2.66 GHz 67.7 SL7TH 330 2.66 GHz 67 SL8HL 330 2.66 GHz 67 SL7TM 330J 2.66 GHz 67.7
  7. SL7ST 330 2.66 GHz 67.7 SL98V 331 2.66 GHz 67.7 SL7DL 330 2.66 GHz 67 SL7VS 330J 2.66 GHz 67.7 SL7C6 330 2.66 GHz 67 SL7KZ 330 2.66 GHz 67 SL7VY 330 2.66 GHz 67 SL7SS 325 2.53 GHz 67.7 SL7C5 325 2.53 GHz 67 SL7NU 325 2.53 GHz 67 SL7ND 325 2.53 GHz 67 SL98U 326 2.53 GHz 67.7 SL7KY 325 2.53 GHz 67 SL8HK 325 2.53 GHz 67 SL7VR 325J 2.53 GHz 67.7 SL8H5 326 2.53 GHz 67.7 SL7TU 326 2.53 GHz 67.7 SL7VX 325 2.53 GHz 67.7 SL7TL 325J 2.53 GHz 67.7 SL7TG 325 2.53 GHz 67 SL7C4 320 2.40 GHz 67 SL7KX 320 2.40 GHz 67 SL7VW 320 2.40 GHz 67 SL7VQ 320 2.40 GHz 67.7 SL7JV 320 2.40 GHz 67 SL8HJ 320 2.40 GHz 67 SL7XG 315 2.26 GHz 67 SL8HH 315 2.26 GHz 67 SL7WS 315 2.26 GHz 67 SL93Q 315 2.26 GHz 67 SL87K 315 2.26 GHz 67 SL7XY N/A 2.26 GHz 67 SL8AW 315 2.26 GHz 67 SL8RZ 310 2.13 GHz 67.7 SL93R 310 2.13 GHz 67 SL8S4 310 2.13 GHz 67 SL8S2 310 2.13 GHz 67 • Celeron: sSpec Clock Max. Temp. (º C) SL77V 2.80 GHz 75 SL77T 2.80 GHz 75 SL77U 2.70 GHz 74 SL77S 2.70 GHz 74 SL6VV 2.60 GHz 72 SL6W5 2.60 GHz 72 SL72B 2.50 GHz 72 SL6ZY 2.50 GHz 72 SL6XG 2.40 GHz 71 SL6VU 2.40 GHz 71 SL6W4 2.40 GHz 71 SL6WD 2.30 GHz 70 SL6T2 2.30 GHz 70 SL6T3 2.30 GHz 70 SL6T5 2.30 GHz 70 SL6XJ 2.30 GHz 70 SL6VT 2.20 GHz 70 SL6SX 2.20 GHz 70 SL6W2 2.20 GHz 70 SL6RW 2.20 GHz 70 SL6SY 2.10 GHz 69
  8. SL6VS 2.10 GHz 69 SL6RS 2.10 GHz 69 SL6VZ 2.10 GHz 69 SL6RV 2 GHz 68 SL6SW 2 GHz 68 SL6HY 2 GHz 68 SL6LC 2 GHz 68 SL68F 2 GHz 68 SL6VY 2 GHz 68 SL6VR 2 GHz 68 SL68D 1.80 GHz 77 SL6A2 1.80 GHz 76 SL7RU 1.80A GHz 70 SL69Z 1.70 GHz 76 SL68C 1.70 GHz 76 SL68G 1.40 GHz 72 SL6C6 1.40 GHz 69 SL64V 1.40 GHz 72 SL6JV 1.40 GHz 67.3 SL6JU 1.40 GHz 69 SLA4L 1.33 GHz N/A SL6C7 1.30 GHz 69 SL5VR 1.30 GHz 71 SL5ZJ 1.30 GHz 71 SL6JT 1.30 GHz 69 SL656 1.20 GHz 70 SL6JS 1.20 GHz 69 SL9DB 1.20 GHz N/A SL5Y5 1.20 GHz 69 SL6RP 1.20 GHz 69 SL9PX 1.20 GHz - SL6C8 1.20 GHz 69 SL68P 1.20 GHz 70 SL5XS 1.20 GHz 69 SL5ZE 1.10 GHz 69 SL5VQ 1.10 GHz 69 SL5XU 1.10 GHz 77 SL5XR 1.10 GHz 77 SL6RM 1.10 GHz 69 SL6CA 1.10 GHz 69 SL6JR 1.10 GHz 69 SL6JQ 1 GHz 69 SL5VP 1 GHz 69 SL5XQ 1 GHz 69 SL5ZF 1 GHz 69 SL6CB 1 GHz 69 SL635 1 GHz 69 SL5XT 1 GHz 75 SL5V2 950 MHz 77 SL634 950 MHz 72 SL5UZ 950 MHz 77 SL5LX 900 MHz 77 SL5MQ 900 MHz 77 SL5WY 900 MHz 77 SL633 900 MHz 77 SL5WA 900 MHz 77 SL5GB 850 MHz 80 SL54Q 850 MHz 80 SL5GA 850 MHz 80 SL5EC 850 MHz 80 SL5WX 850 MHz 80 SL5WB 850 MHz 80 SL55R 800 MHz 80
  9. SL4TF 800 MHz 80 SL54P 800 MHz 80 SL5WW 800 MHz 80 SL5EB 800 MHz 80 SL5WC 800 MHz 80 SL4QF 766 MHz 80 SL4P6 766 MHz 80 SL5EA 766 MHz 80 SL52X 766 MHz 80 SL4P3 733 MHz 80 SL4P7 733 MHz 80 SL52Y 733 MHz 80 SL48F 700 MHz 80 SL4P2 700 MHz 80 SL4E6 700 MHz 80 SL4P8 700 MHz 80 SL4NZ 667 MHz 82 SL48E 667 MHz 82 SL4P9 667 MHz 82 SL3W9 633 MHz 82 SL3VS 633 MHz 82 SL4NY 633 MHz 82 SL4PA 633 MHz 82 SL46U 600 MHz 90 SL3W8 600 MHz 90 SL4PB 600 MHz 90 SL4NX 600 MHz 90 SL3W7 566 MHz 90 SL4PC 566 MHz 90 SL46T 566 MHz 90 SL4NW 566 MHz 90 SL3FZ 533 MHz 70 SL3PZ 533 MHz 70 SL46S 533 MHz 90 SL3FY 500 MHz 70 SL3LQ 500 MHz 70 SL3EH 466 MHz 70 SL3FL 466 MHz 70 SL3BA 433 MHz 85 SL3BS 433 MHz 85 SL37X 400 MHz 85 SL37V 400 MHz 85 SL3A2 400 MHz 85 SL39Z 400 MHz 85 SL36C 366 MHz 85 SL35S 366 MHz 85 SL37Q 366 MHz 85 SL376 366 MHz 85 SL32B 333 MHz 85 SL2WN 333 MHz 85 SL35R 333 MHz 85 SL36B 333 MHz 85 SL2Y2 300 MHz 85 SL2X8 300 MHz 85 SL27Z 300 MHz 85 SL2WM 300 MHz 85 SL32A 300 MHz 85 SL35Q 300 MHz 85 SL2Z7 300 MHz 85 SL36A 300 MHz 85 SL2YP 300 MHz 85 SL2QG 266 MHz 85 SL2SY 266 MHz 85
  10. SL2YN 266 MHz 85 SL2TR 266 MHz 85  
Đồng bộ tài khoản