intTypePromotion=3

Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Chia sẻ: ViNaruto2711 ViNaruto2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
7
lượt xem
0
download

Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết chỉ ra sự tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và đạo đức truyền thống đến lối sống của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

Tập 183, Số 07, 2018<br /> <br /> Tập 183, số 07, 2018<br /> <br /> 183(07)<br /> N¨m<br /> <br /> 2018<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc vµ C«ng nghÖ<br /> <br /> Journal of Science and Technology<br /> <br /> CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾ<br /> Môc lôc<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Hoàng Thị Phương Nga - Mô hình du lịch văn học “Làng Vũ Đại ngày ấy”<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phạm Thị Thu Hoài, Trần Thị Thanh - Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Vân - Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn<br /> học trung đại Việt Nam<br /> <br /> 15<br /> <br /> Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Minh Sơn - Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông<br /> qua những nhân vật nữ trong tập truyện Không ai qua sông<br /> <br /> 21<br /> <br /> Đặng Thị Thùy, Nguyễn Diệu Thương - Lô gích của các hiện tượng “phi lô gích” trong ca dao, tục ngữ<br /> người Việt<br /> <br /> 27<br /> <br /> Đinh Thị Giang - Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay<br /> <br /> 33<br /> <br /> Nguyễn Diệu Thương, Nguyễn Thị Lan Hương - Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng<br /> <br /> 39<br /> <br /> Nguyễn Thu Quỳnh, Vì Thị Hiền - Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên<br /> <br /> 45<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam giai<br /> đoạn 1945 - 1975 và một số bài học kinh nghiệm<br /> <br /> 51<br /> <br /> Đỗ Hằng Nga, Phạm Quốc Tuấn - Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 57<br /> <br /> Lê Văn Hiếu - Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ<br /> dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay<br /> <br /> 63<br /> <br /> Thái Hữu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hà - Vai trò của hậu phương Bắc Thái trong cuộc<br /> tổng tiến công Mậu Thân năm 1968<br /> <br /> 69<br /> <br /> Phạm Anh Nguyên - Sức hấp dẫn trong Hài đàm của Phan Khôi<br /> <br /> 73<br /> <br /> Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Tuấn Anh - Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động ngoại<br /> khoá trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái<br /> Nguyên hiện nay<br /> <br /> 79<br /> <br /> Nguyễn Văn Dũng, Đào Ngọc Anh - Thực trạng thể chất của sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường<br /> Đại hoc Sư phạm – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 85<br /> <br /> Trần Bảo Ngọc, Lê Ngọc Uyển, Bùi Thanh Thủy và cs - Thực trạng xếp loại tốt nghiệp sinh viên diện cử<br /> tuyển ở trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017<br /> <br /> 91<br /> <br /> Nguyễn Thúc Cảnh - Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế trong giảng dạy cơ học cho<br /> học sinh trung học phổ thông<br /> <br /> 97<br /> <br /> Hà Thị Kim Linh, Chu Thị Bích Huệ - Giáo dục kiến thức pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số ở huyện<br /> Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 105<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh - Tăng cường sự tham gia của sinh viên<br /> vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học<br /> Y Dược – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 111<br /> <br /> Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy - Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng<br /> phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay<br /> <br /> 117<br /> <br /> Đàm Quang Hưng - Thiết kế bài học khoa học lớp 4, lớp 5 theo hướng tìm tòi thực nghiệm<br /> <br /> 123<br /> <br /> Hoàng Thị Thu Hoài - Những khó khăn trong việc dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên cho sinh viên chuyên<br /> ngành điều dưỡng, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và một số giải pháp đề xuất<br /> <br /> 129<br /> <br /> Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa - Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh của sinh<br /> viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 135<br /> <br /> Vũ Kiều Hạnh - Những yếu tố quyết định đến mức độ đọc hiểu của sinh viên năm thứ hai tại trường Đại học<br /> Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 141<br /> <br /> Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Nhung - Hỏi đúng để tự học và học tập cộng tác thành công – hướng tới xây<br /> dựng người học ngoại ngữ độc lập trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế<br /> <br /> 147<br /> <br /> Ngô Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Thu - Ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất<br /> lượng dạy – học tiếng Việt cho học viên quốc tế tại Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> 153<br /> <br /> Dương Văn Tân - Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên<br /> trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 159<br /> <br /> Bùi Thị Hương Giang - Nâng cao năng lực giao tiếp giao văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ<br /> <br /> 165<br /> <br /> Trần Hoàng Tinh, Nông La Duy, Phạm Văn Tuân - Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính<br /> kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay<br /> <br /> 171<br /> <br /> Trần Thị Yến, Khổng Thị Thanh Huyền - Sử dụng hình thức đọc chuyên sâu để nâng cao khả năng viết học<br /> thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh<br /> <br /> 177<br /> <br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Phương - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chợ Mới,<br /> tỉnh Bắc Kạn<br /> <br /> 183<br /> <br /> Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang - Cách tiếp cận của pháp luật cạnh tranh liên<br /> minh châu Âu về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi<br /> <br /> 189<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương - Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số kinh tế phù hợp để đánh giá quản<br /> lý rừng bền vững ở huyện Định Hóa<br /> <br /> 195<br /> <br /> Đinh Thị Hoài - Truyền thông marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu Đại<br /> học Thái Nguyên<br /> <br /> 201<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Xuân - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ<br /> khách sạn tại Thanh Hóa, Việt Nam<br /> <br /> 207<br /> <br /> Dương Thị Tình - Đóng góp của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái<br /> <br /> 213<br /> <br /> Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh - Phân tích tổ chức không gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên<br /> <br /> 219<br /> <br /> Hà Văn Vương - Vận dụng lý thuyết Ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may<br /> Sông Công II - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG<br /> <br /> 227<br /> <br /> Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh - Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: nghiên<br /> cứu thực nghiệm tại siêu thị Lan Chi, Thái Nguyên<br /> <br /> 233<br /> <br /> Đinh Hồng Linh, Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Thu Hằng - Sử dụng hàm Loga siêu việt để đánh giá hiệu quả<br /> kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam<br /> <br /> 239<br /> <br /> Đinh Thị Giang<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 183(07): 33 - 38<br /> <br /> NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT<br /> Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY<br /> Đinh Thị Giang*<br /> Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài báo chỉ ra sự tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã<br /> hội chủ nghĩa, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế<br /> và đạo đức truyền thống đến lối sống của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. Các yếu tố<br /> trên, bên cạnh ảnh hưởng tích cực là góp phần hình thành lối sống năng động, sáng tạo, lối sống<br /> công nghiệp…thì cũng có ảnh hưởng tiêu cực đó là hình thành lối sống thiên về vật chất hơn việc<br /> rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống buông thả, thực dụng…<br /> Từ khóa: Lối sống, người Việt, đồng bằng Bắc Bộ, hoạt động của con người, ảnh hưởng.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ *<br /> Người Việt là cách gọi ngắn gọn của cụm từ<br /> "Người Việt Nam" - những người sống định<br /> cư lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc để chỉ<br /> lên một khái niệm trừu tượng về tinh thần và<br /> nhân cách của dân tộc Việt.<br /> Theo Niên giám thống kê năm 2013, đồng bằng<br /> Bắc Bộ hiện nay bao gồm 11 tỉnh và thành phố:<br /> Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương,<br /> Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng yên, Thái Bình,<br /> Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định [1,tr.18].<br /> Từ định nghĩa này cho phép suy luận khái<br /> niệm: Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện<br /> nay là tất cả những người hiện đang sinh sống<br /> trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng<br /> đồng bằng Bắc Bộ gồm: Hà Nội, Bắc Ninh,<br /> Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải<br /> Phòng, Hưng yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh<br /> Bình, Nam Định.<br /> Lối sống là toàn bộ hoạt động của con người.<br /> Hoạt động của con người theo phương diện<br /> chung nhất gồm có hoạt động vật chất và hoạt<br /> động tinh thần. Các hoạt động này luôn chịu<br /> ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như nền kinh<br /> tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,<br /> quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá<br /> trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và đạo<br /> đức truyền thống. Các yếu tố này ảnh hưởng<br /> đến lối sống người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ<br /> trên hai mặt tích cực và tiêu cực. Vì vậy,<br /> *<br /> <br /> Tel: 0987128483; Email: giangdhytn@gmail.com<br /> <br /> người Việt ở ĐBBB cần phải sáng suốt tiếp<br /> nhận những giá trị tiến bộ để xây dựng lối<br /> sống lành mạnh cho bản thân mình.<br /> Lối sống bao gồm nhiều yếu tố cấu thành<br /> như: cách thức lao động, làm ăn, kinh<br /> doanh..., các phong tục tập quán, cách thức<br /> giao tiếp, ứng xử với nhau, quan niệm về đạo<br /> đức và nhân cách<br /> Đặc trưng của lối sống của người Việt ở<br /> ĐBBB khi chưa chịu ảnh hưởng của kinh tế<br /> thị trường và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập<br /> quốc tế… đó là chủ nghĩa yêu nước; tính cố<br /> kết cộng đồng gắn liền với tình làng nghĩa<br /> xóm, tinh thần đoàn kết tương trợ trong quan<br /> hệ gia đình, dòng họ, làng xã; tinh thần bao<br /> dung nhân ái, quý trọng con người, lối sống<br /> người Việt là còn mang đậm nét tâm lý của<br /> người sản xuất nhỏ- tâm lý tiểu nông, tự cấp<br /> tự túc, đóng cửa, cục bộ và bảo thủ. Để khắc<br /> phục hạn chế và phát huy lối sống truyền<br /> thồng của người Việt ở ĐBBB cần thiết phải<br /> phát triển kinh tế thị trường định hướng xã<br /> hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> và tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, hội<br /> nhập quốc tế.<br /> Về mặt phương pháp luận, quán triệt ý nghĩa<br /> chủ đạo của phép biện chứng mácxít, coi nó<br /> như yếu tố soi sáng cho tất cả những phương<br /> thức tiếp cận khác như nghiên cứu liên ngành,<br /> văn hóa học… trong quá trình phân tích các<br /> nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người<br /> Việt ở ĐBBB hiện nay.<br /> 33<br /> <br /> Đinh Thị Giang<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> Ảnh hưởng của kinh tế thị trường định<br /> hướng xã hội chủ nghĩa<br /> Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ<br /> nghĩa là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị<br /> trường, có sự quản lý và điều tiết của Nhà<br /> nước. Nội dung cơ bản của định hướng<br /> XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt<br /> Nam là phát triển nền kinh tế nhiều thành<br /> phần, nhiều hình thức sở hữu trong đó kinh tế<br /> nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhằm mục tiêu<br /> thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ<br /> công bằng văn minh. Trong những năm qua,<br /> việc phát triển kinh tế thị trường đã giúp<br /> ĐBBB đã khơi dậy được các thế mạnh và thu<br /> hút các nguồn lực phát triển cho vùng. Vì kinh<br /> tế thị trường có vai trò kích thích sự tăng lên<br /> của nhu cầu con người, tạo ra sự cạnh tranh<br /> trong mọi lĩnh vực hoạt động và lấy thước đo<br /> “năng suất - chất lượng - hiệu quả” làm tiêu<br /> chí cơ bản nên nó góp phần hình thành lối sống<br /> năng động, sáng tạo hướng đến hiệu quả kinh<br /> tế của người Việt ở ĐBBB hiện nay.<br /> Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, kinh tế thị<br /> trường còn tồn tại những hạn chế, cho sự phát<br /> triển của vùng ĐBBB hiện nay cụ thể là: Thứ<br /> nhất, hiện nay, do ảnh hưởng quy luật kinh tế<br /> của nền kinh tế thị trường nên khoảng cách<br /> giàu nghèo ngày càng chênh lệch lớn trong<br /> đời sống người Việt ở vùng ĐBBB. Tuy vấn<br /> đề xóa đói giảm nghèo đã được giải quyết và<br /> đạt được những thành tựu nhất định song<br /> khoảng cách này ở ĐBBB vẫn chưa được cải<br /> thiện. Chính sự chênh lệch trong mức sống ở<br /> ĐBBB hiện nay là nguyên nhân dẫn đến sự<br /> chênh lệch về lối sống, về trình độ học vấn,<br /> về đạo đức trong cộng đồng người Việt; Thứ<br /> hai, do tác động của cơ chế thị trường - cơ<br /> chế của sự trao đổi, mua bán hàng hóa và của<br /> sự cạnh tranh khốc liệt nên dẫn tới hình thành<br /> lối sống thiên về vật chất hơn việc rèn luyện,<br /> hoàn thiện nhân cách, đạo đức; Thứ ba, kinh<br /> tế thị trường góp phần làm tăng lên nhu cầu<br /> của con người, để đạt được những nhu cầu đó,<br /> một bộ phận con người sẵn sàng chà đạp lên<br /> các giá trị chuẩn mực đạo đức, đưa các mối<br /> 34<br /> <br /> 183(07): 33 - 38<br /> <br /> quan hệ kể cả quan hệ tình cảm trong gia đình<br /> và ngoài xã hội lên cán cân trao đổi “hiện<br /> tượng suy thoái về đạo đức và lối sống đang<br /> diễn ra mạnh mẽ. Cơ chế thị trường nuôi<br /> dưỡng quan niệm sai lầm về sự tuyệt đối hóa<br /> vật chất, tuyệt đối hóa đồng tiền. Quan niệm<br /> đó đang chi phối mạnh mẽ lối sống của không<br /> ít người trong xã hội, làm băng hoại các giá<br /> trị đạo đức lành mạnh của con người Việt<br /> Nam” [2, tr. 198].<br /> Như vậy, nền kinh tế thị trường ảnh hưởng<br /> đến lối sống người Việt ở ĐBBB hiện nay<br /> đan xen cả yếu tố tích cực và tiêu cực. Khắc<br /> phục ảnh hưởng tiêu cực, phát huy tính tích<br /> cực của nền kinh tế thị trường và định hướng,<br /> nâng cao lối sống cho người Việt ở ĐBBB<br /> hiện nay, vấn đề đặt ra là phải có cơ chế,<br /> chính sách, giải pháp thích hợp, đồng bộ.<br /> Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa,<br /> hiện đại hóa và đô thị hóa<br /> Trong những năm gần đây, để đẩy mạnh tốc<br /> độ phát triển kinh tế, ĐBBB đã và đang thực<br /> hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.<br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình<br /> chuyển biến căn bản, toàn diện các hoạt động<br /> kinh tế xã hội trên cơ sở kết hợp sức lao động<br /> với khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại<br /> nhằm tạo ra năng suất lao động cao trong sản<br /> xuất. Trong hơn 30 năm thực hiện quá trình<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ĐBBB đã đạt<br /> được những thành tựu quan trọng. Việc hình<br /> thành hơn 100 khu công nghiệp, khu chế xuất<br /> và cụm công nghiệp cùng với tổng giá trị sản<br /> xuất công nghiệp tăng nhanh (tương ứng là<br /> 67.569 tỷ đồng năm 1997 và 171.882 tỷ đồng<br /> năm 2004) [3, tr.32] đã đưa ĐBBB trở thành<br /> vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và xếp vị trí<br /> thứ hai sau vùng Đông Nam Bộ.<br /> Quá trình này có vai trò to lớn trong việc xây<br /> dựng, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại,<br /> chuyển nền kinh tế nông nghiệp lên nền kinh<br /> tế công nghiệp tiên tiến, đưa xã hội truyền<br /> thống lên xã hội văn minh. Theo quan điểm<br /> của Chủ nghĩa Mác – Lênin, sự phát triển của<br /> lực lượng sản xuất quyết định sự thay đổi của<br /> quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất tác động<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản