intTypePromotion=1

Những ống kính chất lượng của Nikon

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
187
lượt xem
51
download

Những ống kính chất lượng của Nikon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một ống kính tốt không chỉ cho những bức hình đẹp mà còn phải thỏa mãn nhiều yếu tố, như mức giá không quá cắt cổ mà khả năng lấy nét lại nhanh. Đa số người dùng sẽ chọn ống kính rẻ với thân bằng nhựa nhưng chất lượng quang học tốt hơn là mua những ống kính kim loại hầm hố với một số tính năng thêm thắt mà chất lượng quang học chỉ ở mức tương đương. Dưới đây là một số ống kính chất lượng của Nikon theo trang web Kenrockwell. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những ống kính chất lượng của Nikon

  1. Nh ng ng kính ch t lư ng c a Nikon M t ng kính t t không ch cho nh ng b c hình p mà còn ph i th a mãn nhi u y u t , như m c giá không quá c t c mà kh năng l y nét l i nhanh. a s ngư i dùng s ch n ng kính r v i thân b ng nh a nhưng ch t lư ng quang h c t t hơn là mua nh ng ng kính kim lo i h m h v i m t s tính năng thêm th t mà ch t lư ng quang h c ch m c tương ương. Dư i ây là m t s ng kính ch t lư ng c a Nikon theo trang web Kenrockwell. 1. Nikon 50mm f/1.8 D Nikon 50mm f/1.8D. nh: Kenrockwell. ng kính tiêu chu n này ư c s n xu t t năm 1978. V i tr ng lư ng ch 157 gram và kích thư c h n ch (63,5 × 39 mm), 50/1.8D là m t trong nh ng ng kính r nh t c a Nikon tính n th i i m hi n t i. Tuy m c giá r t "bèo" (kho ng 130 USD n u mua m i), nhưng Nikon 50/1.8D cho ch t lư ng nh t t, c bi t là nét và màu s c. M c dù không ư c trang b công ngh l y nét siêu thanh nhưng ng kính v n ho t ng r t nhanh và êm. So v i nh ng phiên b n trư c ó
  2. (non D), nó có thêm kh năng tính toán kho ng cách b ng vi m ch tích h p, giúp máy o sáng và ánh èn flash khá chính xác. ư c x p vào "hàng top" trong s nh ng ng kính có m l n c a Nikon, s n ph m hay ư c s d ng ch p chân dung và i thư ng. ây là ng kính c n thi t i v i a s dân chơi nh k c khi ã có ng zoom trùng tiêu c . 2. Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 DX Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 DX. nh: Kenrockwell. ng kính ư c s n xu t t năm 2006, ch tương thích v i dòng máy DX (c m bi n crop) c a Nikon. Nikkor 18-55 cho nh nét n m c nhi u ngư i ph i ng ngàng vì m c giá quá khiêm t n c a nó, ch kho ng 180 USD n u mua hàng m i. S n ph m cho màu s c t t, t t nhiên không th so v i " àn anh" Nikkor 17- 55 mm f/2.8 v i m c giá trên dư i 1.300 USD. Như c i m l n nh t c a ng kính là build " o l " do làm b ng nh a, t c l y nét chưa ư c nhanh và m nh , ch thích h p ch p nh phong c nh ho c i thư ng. Khi chưa có i u ki n nâng c p, ây là s l a ch n r t t t cho b n trong nh ng chuy n i xa vì ưu i m nh , nh và cơ ng.
  3. Test Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 DX phiên b n II trên Nikon D40. nh thu đư c c c kỳ nét, ng kính có kh năng ch p kho ng cách g n t i 11,5 cm v i đ phóng đ i 1:3,2. nh: Kenrockwell. N u còn dư d , b n nên u tư m t ng kính khác là Nikon 18-70mm f/3.5- 4.5. ng kính này cho nh nét và màu s c t t hơn phiên b n 18-55mm, dù giá cũng ch kho ng 350 USD l i. 3. Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 G ED Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 G ED. nh: Kenrockwell. ng kính ư c s n xu t t năm 2005, ch tương thích v i thân máy DX c a Nikon. Bao trùm d i tiêu c r t r ng (c góc r ng và tele), Nikon 18-200 r t ư c dân du l ch ưa chu ng do ph i tháo l p ng kính trong quá trình ch p. S n ph m cho nét cũng như kh năng xóa phông khá t t. ng kính gây méo nh góc r ng nh t và h p nh t, tương ương tiêu c 18 và 200 mm. nh có
  4. màu t m ư c dù chưa th t s xu t s c như ng fix ho c các ng zoom cao c p c a Nikon. Tuy nhiên, b n cũng không th òi h i hơn m t ng kính có d i zoom lên t i 11x như v y. 4. Nikon 135mm f/2 DC AF ng kính ư c s n xu t t năm 1990. Tương t Nikkor 50/1.8D, s n ph m cũng ư c tích h p vi m ch h tr l y nét và o sáng. V i m l n f/2 k t h p công ngh ki m soát kho ng l y nét (Defocus Control), ng kính cho nét, màu s c cũng như kh năng xóa phông thu c d ng " nh cao" trong s nh ng ng fix ư c s n xu t b i Nikon. Ngoài ra, nó còn cho phép ch nh bokeh theo ý mu n c a ngư i ch p. 5. Nikon 14-24mm f/2.8 AF-S ng kính m i ư c Nikon s n xu t t năm 2007. S h u thân hình "h m h " v i tr ng lư ng lên t i 1 kg và ư ng kính "ngo i c " 98 mm, Nikon 14-
  5. 24mm f/2.8 x ng áng v i tên g i "Ông hoàng c a zoom siêu r ng". S n ph m cho nh r t nét t i m i tiêu c , k c mép nh. ng kính là s l a ch n hoàn h o khi l p lên thân máy DX cao c p như D300 và c nh ng dòng full-frame khác. Khi ã s h u ng kính này, có l b n nên "d p" nh ng fix v i tiêu c 24mm, 20mm, 18mm, 17mm, 15mm và 14mm sang m t bên. ng c p quá cao c a s n ph m cũng khi n nhi u fan c a Canon ph i v t v mua thêm adapter ( ng n i) l p nó lên thân máy c a h . 6. Nikon 85mm f/1.4 AI-s as ng kính l y nét t ng th h sau do Nikon s n xu t có ch t lư ng t t hơn nh ng phiên b n l y nét th công AI-s trư c ó. Tuy nhiên, i u này không úng v i trư ng h p Nikon 85mm f/1.4 AI-s. Có m c giá g n 600 USD cho hàng "like-new", ng kính cho màu s c và nét n tư ng hơn h n " àn em" 85mm f/1.4 D AF (hơn 1.000 USD). Nó cũng cho bokeh p hơn a s ng kính khác c a Nikon. L p ph m t th u kính c a Nikon 85mm f/1.4 AI-s có l ch thua kém chút ít so v i công ngh nano-crystal coating hi n i nh t mà Nikon t ng áp d ng trên ng kính 70-200 f/2.8 VR. Ch t lư ng s n ph m t t n m c Nikon ch d ng ch t o vào năm 2006, t c là 10 năm sau khi phiên b n l y nét t ng ra i. 7. Nikon 28mm f/1.4 D AF Nikon ã dành t i 10 năm hoàn thi n phiên b n 28 mm f/1.4 D AF. ng kính cho nh r t nét m i thi t l p kh u , t i m i i m trên khung hình. S n ph m cũng cho ch t lư ng t t hơn so v i hai phiên b n l y nét tay là 28mm f/2 và 35mm f/1.4. Nikon 28mm f/1.4 D cho vùng nh nét sâu hơn nhi u ng 50mm khi t cùng giá tr kh u (f/stop). Ưu i m này giúp b n có ư c nh ng b c nh i thư ng, phong c nh ho c chân dung nét u khi ch p trong i u ki n thi u sáng. S phát tri n c a các ng zoom ch t lư ng cao và công ngh kĩ thu t s v i kh năng i u ch nh ISO ã khi n phiên b n 28mm f/1.4 D d n m t ch ng trên
  6. th trư ng. Nikon ã d ng s n xu t ng kính vào năm 2006. S n ph m hi n không còn hàng m i và cũng khó ki m trên th trư ng second-hand. Tính n th i i m 2008, giá c a Nikon 28mm f/1.4 D AF là hơn 4.000 USD. 8. Nikon ED 70-180mm f/4.5-5.6 D AF Micro Có nh ng ng kính c bi t n m c trên th trư ng h u như không th y s có m t c a nó. i u này úng v i phiên b n macro zoom có m t không hai c a Nikon: 70-180mm f/4.5-5.6. Hãng ch ch t o kho ng 20.000 ng kính lo i này trong th i gian t năm 1997 n năm 2004. T l phóng i l n nh t mà nó t ư c là 1:1,32, tương ng v i tiêu c 180 mm. Kh năng ch p macro mà l i zoom ư c c a ng r t h u ích vì không ph i di chuy n máy nh b c c hình. C u t o 9 lá kh u cho bokeh r t p và m n màng. Ch t lư ng r t cao c a ng này khi n nhi u dân chơi nh mơ ư c t ng m t l n ư c s d ng dù giá không th dư i 2.000 USD cho hàng cũ. Hi n t i, h u như khó có th ki m ư c s n ph m này trên th trư ng. 9. Nikon 13mm f/5.6 Khi m i ra i, Nikon 13mm f/5.6 t ng là ng kính góc r ng nh t. Cho n nay, nó v n là phiên b n ng kính góc r ng nh t không gây méo hình t ng ư c s n xu t trong l ch s . "Hàng kh ng" này n ng t i 1,4 kg và có ư ng kính 12 cm. M c dù có tiêu c 13 mm song ây không ph i là m t fisheye, th m chí méo hình nó gây ra còn th p hơn c nh ng ng zoom hay ng góc r ng khác. Trong th i gian t năm 1976 n 1998, Nikon ch s n xu t kho ng vài trăm phiên b n lo i này. Sigma cũng có m t phiên b n zoom v i m c giá v a ph i hơn là 12-24 mm, tuy nhiên, ch t lư ng c a s n ph m này không th nào sánh v i " i gia" c a Nikon. Ngoài 13mm f/5.6, Nikon cũng s n xu t hai ng c c r ng khác là 14mm f/2.8 và 14-24mm AF-S, tuy nhiên, chúng gây méo hình khá nhi u. 10. Nikon 28-80 mm f/3.3-5.6 G và Nikon 28-200 mm f/3.5-5.6 G
  7. ây là nh ng ng kính r ư c Nikon s n xu t vào năm 2001 và 2003 i kèm v i máy phim cũng có giá r t bèo như N55 và N75. Thành ph n th u kính phi c u giúp tăng ch t lư ng nh ng th i gi m kích c và tr ng lư ng c a c hai ng kính. 28-80 mm và 28-200 mm thích h p khi mang i du l ch dài ngày, dù r ng d i tiêu c b t u t 28 mm khi n nhi u ngư i băn khoăn. C hai ng kính u cho nh nét, k c t i mép nh. Không nên l n chúng v i phiên b n 24- 120mm VR v n cho nh r t t . Nikon 28-200 mm f/3.5-5.6 G có th l y nét g n (kho ng 43 cm) t i m i tiêu c , vư t tr i hơn m i ng kính tele khác c a Nikon. L y nét dù ch m nhưng cũng dùng và khá "tươm" so v i m c giá c a ng. Tuy nhiên, ng gây nhi u bi n d ng t i mép nh, c bi t khi s d ng v i thân máy full-frame. Nikon 28-80 mm f/3.3-5.6 G cũng có th l y nét r t g n. T ng l y nét nhanh hơn t t c nh ng ng kính AF khác c a Nikon, k c dòng AF-S. nh ch p t i kho ng cách g n nh t nét n m c b n có th crop s d ng như m t tác ph m macro th c th . 11. Nikon 80-200mm f/4.5n AI V i m c giá không quá 200 USD, 80-200 mm AI là tele zoom nét nh t mà tác gi Kenrockwell t ng ư c th nghi m. ư c s n xu t trong kho ng th i gian khá ng n ng i (1977-1981), s n ph m t ng ư c nhi u nhi p nh gia s d ng ch p th thao và các c nh hành ng. Nikon ã ch t o 80-200 AI v i s chính xác và tinh vi tuy t v i n m c nó c n bôi trơn r t ít khi v n hành, do ó ng kính có th ho t ng nhi t c c th p. M c dù có giá không quá cao song r t khó tìm s n ph m này trên th trư ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2