NHỮNG THÁNG NĂM ĐÁNG NHỚ

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
106
lượt xem
15
download

NHỮNG THÁNG NĂM ĐÁNG NHỚ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những tháng năm đáng nhớ từ cuối thế kỷ 19 đến khi thành lập Đảng 3/2/1930

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG THÁNG NĂM ĐÁNG NHỚ

  1. NHỮNG THÁNG NĂM ĐÁNG NHỚ TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN KHI THÀNH LẬP ĐẢNG 3/2/1930 19-5-1890 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh. 3-1929 Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lậ p tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội. 17-6-1929 Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn được thành lập tại số nhà 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội . 28-7-1929 Thành lập Tổng Công Hội Đỏ Bắc Kỳ. Ngày truyền thống của Công Đoàn Việt Nam . 8-1929 Thành lập An Nam Cộng Sản Đảng. 9-1929 Tuyên đạt thành lập Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn . 3-2-1930 Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng Sản, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, họp ở Cửu Long , MẠNG THÁNG TÁM - 1945 1-9-1930 Đỉnh cao của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh vàphong trào đấu tranh cách mạng trên toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 14-10-1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương . 14-10-1930 Thành lập Hội Nông Dân Việt Nam . 20-10-1930 Thành lập Hội Phụ Nữ phản đế Việt Nam, tổ chức tiền thân của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. 18-11-1930 Thành lập Mặt Trận Dân Tộc thống nhất đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 26-3-1931 Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Việt Nam, nay là Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. 27-3-1931 Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng Sản Đông Dương họp tại Macao -Trung Quốc. 1938 Tổng điều tra dân số nước Việt Nam là 19.510.000 người.
  2. 1-9-1939 Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. 22-9-1940 Phát xít Nhật đưa quân vào Đông Dương (cả 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia). 27-9-1940 Khởi Nghĩa Bắc Sơn. 23-11-1940 Khởi nghĩa Nam Kỳ. 13-1-1941 Cuộc nổi dậy của binh lính ở Đô Lương, Nghệ An. 28-1-1941 Chủ Tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp chỉ đạo Cách Mạng Việt Nam. 14-2-1941 Thành lập Đội du kích Bắc Sơn. 15-5-1941 Thành lập Đội Nhi Đồng Cứu Quốc, nay tức là Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. 19-5-1941 Thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). 15-11-1942 Đại Hội Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Tổng Bộ Việt Minh ra chỉ thị về vấn đề khởi nghĩa vũ trang, xây dựng chính quyền cách mạng. 15-2-1943 Anh Kim Đồng hy sinh. 7-5 -1944 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa. 22-12-1944 Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải Phóng Quân, tiền thân của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. 9-3 -1945 Phát xít Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. 11-3-1945 Khởi nghĩa Ba Tơ. 13-8-1945 Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc ra quân lệnh số một, phát lệnh tổng khởi nghĩa. 16-8-1945 Đại Hội Quốc Dân họp tại Tân Trào, thành lập ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 19-8-1945 Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội. NHỮNG THÁNG NĂM ĐÁNG NHỚ GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945-1954 15-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho học sinh cả nước nhân năm học đầu tiên nước nhà độc lập. 23-9-1945 Nam Bộ kháng chiến. 19-12-1946 Toàn quốc kháng chiến.
  3. 9-1947 Nhân dịp quốc khánh, Bác Hồ gửi thư cho thiếu nhi cả nước. 2-1948 Bác Hồ gửi thư căn dặn thiếu nhi tổ chức những Đội Trần Quốc Toản. 7 -> 14-2-1950 Đại hội Đoàn lần thứ nhất ở Thái Nguyên. 11 -> 19-2-1951 Đại hội Đảng lần thứ hai đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam. 3-1951 Đội Thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành Đội thiếu nhi Tháng Tám. 7-5-1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ. 1-6-1954 Báo Tiền Phong Thiếu Niên ra đời. 20-7-1954 Kết thúc hội nghị Genève

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản