Nỗi ám ảnh mang tên bệnh trĩ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
4
download

Nỗi ám ảnh mang tên bệnh trĩ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chẳng có gì tốt hơn là cải thiện chế độ ăn và sinh hoạt ngay khi bệnh còn chưa biểu hiện hoặc còn nhẹ. Một chế độ ăn nhiều rau xanh, hạn chế bia rượu, sinh hoạt hợp lý không những phòng và tránh tái phát bệnh trĩ mà còn nâng cao sức khỏe cũng như tránh được rất nhiều căn bệnh nguy hiểm khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nỗi ám ảnh mang tên bệnh trĩ

  1. N i ám nh mang tên b nh trĩ v trí nh y c m và ư c coi là b nh t nh , r t ít ngư i b b nh trĩ ch u i khám và i u tr d t i m. Do v y, h ch p nh n s ng chung v i b nh, ch p nh n s khó ch u, au n và mang theo n i ám nh vì ch y máu hay vô cùng b t ti n khi búi trĩ sa xu ng. B nh trĩ khi n ngư i b nh au n và khó ch u. nh: Getty images.
  2. Ch Hoa (Ba ình, Hà N i) b b nh trĩ trư c khi mang thai. Do ph i u ng b sung viên s t nên ch hay b táo bón, b nh càng n ng thêm. M xong, b nh v n ti p t c eo ng ch . Lúc u au khi i ngoài, sau thì n c n m ng i cũng au, nh p nha nh p nh m, au n phát khóc như có ngàn cái kim âm vào. S nh t là m i l n i ngoài, máu ch y r t nhi u, khi ch y thành gi t, khi b n thành tia. M i gi t máu m t i như m t thêm t ng gi t c a s s ng. S c kh e gi m sút, ch th y th t s b t c. Bác Nguyên (Biên Hòa, ng Nai) là m t n n nhân khác c a b nh trĩ. Nh ng năm tháng làm ăn v t v và u ng nhi u bia rư u, r i bác m c b nh trĩ khi nào không hay. i khám, bác ho ng s khi bi t trĩ ã n ng t i 4. Nghe nói chưa có thu c tân dư c nào có hi u qu i v i b nh này mà nghĩ n vi c ph i ph u thu t, bác th c s lo l ng vì s au, t n kém mà ch ng bi t có an toàn không vì b nh này cũng th t “nh y c m”.
  3. Cũng như ch Hoa, bác Nguyên, nhi u ngư i b b nh trĩ nhưng do tâm lý e ng i, h u h t u ng i t i vi n khám khi b nh chưa nh hư ng nhi u n cu c s ng. Nhưng khi b nh ã n ng thì m i ngày trôi qua u là m t ngày kh s . Dù ch y ch a nhi u nơi nhưng trĩ v n như m t n i ám nh mãi không d t. Trong khi n n y h c c truy n c a dân t c có m t bài thu c kinh i n tr b nh trĩ thì l i chưa có nhi u ngư i bi t n. ó là bài B trung ích khí v i nhi u v thu c như Thăng ma, Hoàng kỳ... có tác d ng thăng khí, làm co búi trĩ, giúp tr b nh t n g c. Nhi u bài thu c gia truy n l y cái c t là bài B trung ích khí và thêm m t vài v thu c quý tăng tác d ng co búi trĩ ng th i gi m au, c m máu nhanh. Nh ng bài thu c trên thư ng ư c ch bi n, sao t m r t công phu v i nh ng bí quy t riêng bi t, nh m mang l i nh ng công d ng c hi u và th c t là ã ư c minh ch ng qua nhi u i v i hàng ngàn b nh nhân ã kh i b nh. i u may m n là các bài thu c này ã ư c chuy n
  4. giao s n xu t v i công ngh hi n i thành nh ng viên u ng ti n d ng, kín áo. Ngư i b nh s không ph i e ng i, lo s mà cam ch u n i ám nh ó n a. Tuy v y, ch ng có gì t t hơn là c i thi n ch ăn và sinh ho t ngay khi b nh còn chưa bi u hi n ho c còn nh . M t ch ăn nhi u rau xanh, h n ch bia rư u, sinh ho t h p lý không nh ng phòng và tránh tái phát b nh trĩ mà còn nâng cao s c kh e cũng như tránh ư c r t nhi u căn b nh nguy hi m khác.
Đồng bộ tài khoản