Ôn tập kế toán máy

Chia sẻ: Nguyen Thi Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
457
lượt xem
285
download

Ôn tập kế toán máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo ôn tập kế toán máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập kế toán máy

  1. Ôn tập môn kế toán máy I. Khởi động chương trình: B1:khởi động MISA SME 7.9\tích vào ô chỉ đăng nhập vào máy chủ. B2:vào “Tệp”\tạo cơ sở dữ liệu mới\tạo mới từ đầu\khai báo các thông tin liên quan Chọn “kết thúc”. II. Khai báo danh mục: A. khai báo danh mục khách hàng vào :soạn thảo\khách hàng\ vào “thông tin chung” ,chọn “thêm” để khai báo các thông tin liên quan đến nhà cung cấp. vào “bán hàng” để khai báo: “mã số thuế”. chọn “Nạp” để lưu. Mã khách hàng Tên khách hàng Số điện thoại Mã số thuế B. khai báo thông tin nhà cung cấp: vào: soạn thảo\nhà cung cấp. vào: “thông tin chung”, chọn “thêm” để khai báo thông tin về nhà cung cấp. vào: “bán hàng” để khái báo: mã số thuế. Chọn: “Nạp” để lưu. Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Số điện thoại Mã số thuế C.khai báo danh mục vật tư hàng hoá: Vào: soạn thảo\vật tư hàng hoá-dịch vụ. Chọn “thêm” để khai báo thông tin về vật tư hàng hoá. Chọn : “Nạp” để lưu. Mã vật tư Tên vật tư Sản lượng tồn D. khai báo danh mục nhân viên. Vào: soạn thảo\nhân viên. Chọn: “thêm” để khai báo thông tin về nhân viên. Chọn: “Nạp” để lưu. Mã nhân viên Tên nhân viên Phòng ban
  2. E. khai báo Tài sản cố định. Vào “nghiệp vụ\TSCĐ. Chọn:”thêm” để khai báo thông tin về TSCĐ. Chọn “nạp” để lưu. Mã TSCĐ Tên TSCĐ Nguyên giá Phân loại Đvị sd Người sd ….. ….. III. Khai báo số dư đầu kỳ : Vào Soạn thảo\Nhập số dư ban đầu. Nhập số dư lần lượt đối với: ♦ Khách hàng Mã KH Tên KH Dư nợ Dư nợ ntệ Dư có Dư có ntệ quy đổi nguyên tệ quy đổi nguyên tệ ♦ Nhà cung cấp Mã NCC Tên NCC Dư nợ Dư nợ Dư có Dư có ntệ quy đổi nguyên tệ ntệ quy nguyên tệ đổi ♦ Vật tư hàng hóa Mã vật tư Tên vật tư Sản lượng Đơn giá Thành tiền …. ♦ Nhân viên Mã NV Tên NV Dư Nợ ntệ Dự Nợ ntệ Dư Có ntệ Dư Có ntệ qđổi qđổi …. ♦ Thuế Mã loại Tên thuế TK thuế Số ntệ Số tiền thuế 11 Thuế GTGT hàng nội địa 33311 12 Thuế GTGT hàng NK 33312 20 Thuế TTĐB 3332 30 Thuế XNK 3333 40 Thuế TNDN 3334 3336
  3. 60 Thuế tài nguyên 3337 70 Thuế nhà đất 3337 71 Thuế thuê đất 3338 80 Thuế môn bài 3335 81 Thuế thu nhập cá nhân ♦ Những TK có số dư ban đầu (ngoài khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa) thì nhập tại “Tài khoản khác”. Mã TK Tên TK Dư Nợ ntệ Dư Nợ ntệ qđổi Dư Có ntệ Dư Có ntệ qđổi … …. ….. …. Chọn “cất giữ” để lưu. IV. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài tập 1/ Thanh toán tiền mua hàng cho cty A sau khi đã trừ tiền hàng trả lại. Vào: nghiệp vụ\quản lý quỹ\phiếu chi. Chọn “Thêm” để khai báo. Vào :chi tiết để khai báo thông tin chung. Chọn “Nạp” để lưu. ĐK: Nợ TK 331- ctyA Có TK 111 2/ Chi tạm ứng cho nv A Vào: nghiệp vụ\quản lý quỹ\phiếu chi. Chọn “Thêm” để khai báo. Vào :chi tiết để khai báo thông tin chung. Chọn “cất” để lưu. ĐK: Nợ TK 141-A Có TK 111 6.4.1. Phân hệ mua hàng. a. Ngày 03/01/2007, hóa đơn mua hàng số PNK0107/01 của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%; chưa thanh toán) Hóa đơn GTGT số 01245, ký hiệu AB/2007, ngày 01/01/2007. ♦ Vào phân hệ mua hàng\Hóa đơn mua hàng\Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ ♦ Bước 01: Trong mục “Hàng tiền” khai báo.
  4. ♦ Bước 02: Trong mục “Thuế” tại cột “Mã thuế” chọn mức thuế suất 10% (tương ứng V10) ♦ Bước 03: Nhấn nút “Cất” trên thanh công cụ. ĐK: Nợ tk 156 Nợ tk 1331 Có tk 331 b. Ngày 04/01/2007, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà. - Tivi LG 21inches SL: 02 ♦ Vào phân hệ Mua hàng\Hàng trả lại giảm giá\Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ ♦ Nhấn “Chọn hóa đơn..” (chọn hóa đơn số PNK0107/01) ♦ Bước 01: Trong mục “Hàng tiền” khai báo Bước 02: Trong mục “Thuế” tại cột “Mã thuế” chọn mức thuế suất 10% (tương ứng V10) Bước 03: Nhấn nút “Cất” trên thanh công cụ ĐK: Nợ tk 331 Có tk 156 Có tk 1331
Đồng bộ tài khoản