Outdoor Lighting

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
18
download

Outdoor Lighting

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trời mây (Cloudy day): Đây là ánh sáng lý tưởng nhất để chụp chân dung. Đây là loại ánh sáng tãn (diffused light), do mặt trời bị "block" bởi mây nên ánh sáng rất nhẹ, tuy nhiên da model sẽ bị "tái" nên cần được chỉnh mầu lại trong PS. Với loại ánh sáng này, bạn không phải lo lắng nhiều về vị trí chụp. Đứng đâu chụp củng ổn cả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Outdoor Lighting

  1. Outdoor Lighting Nh ng ánh sáng thư ng g p khi ch p ngoài tr i là: 1. Tr i mây (Cloudy day): ây là ánh sáng lý tư ng nh t ch p chân dung. ây là lo i ánh sáng tãn (diffused light), do m t tr i b "block" b i mây nên ánh sáng r t nh , tuy nhiên da model s b "tái" nên c n ư c ch nh m u l i trong PS. V i lo i ánh sáng này, b n không ph i lo l ng nhi u v v trí ch p. ng âu ch p c ng n c . 2. Trong râm (shade): N u ngoài tr i quá n ng thì tìm bóng râm ch p. N u ch p dư i tàn cây thì coi chưng ánh sánh i qua k lá s t o nh ng khoãng l ch trên m t ch :( . N u ch p dư i hàng hiên thì tìm m t cái tư ng nào ó mà mó có màu ng nh t (càng ít màu càng t t). Như v y b n ã có m t d ng "studio ngoài tr i" v i ánh sáng ph n chi u tư ngoài n ng vào trong bóng râm. 3. Ánh sáng m nh (Hard Light):Ánh sáng này thương là bu i trưa khi m t tr i trên nh u. Ánh sáng này r t g t (harsh) nên t o shadow r t m nh trên m t c a ch . Khi ch p, nh m t c a ch trong bóng mát và coi chưng ánh sáng vào m t model t o nên 2 cái l sâu ho m (shadow over eye sockets) :lol: Nói chung ánh sáng này nên tránh vì làm cho model nhăn nhó, m hôi nh nh i. Ch ch p khi không tìm ư c bóng mát nào chung quanh.
  2. M t cách khác i phó v i ánh sáng m nh là ch p close-up. Trong trư ng h p này, m t c a ch chi m ph n l n di n tích c a hình lo i b i ph n background quá sáng. M t d ng ánh sáng m nh n a là nh ng ngày tuy t. M c dù tr i y mây nhưng m t t ph y tuy t tr ng nên ánh sáng ph n chi u r t m nh. Trong trương h p như v y "cư ng b c" model m c "màu mè" ( c bi t la ). Ch p v i Center Weigh Metering. Cái khó là da c a model s b tái (b kh , 5 F da ai mà không tái :gathering ). 4. Ánh sáng nh (soft light): ây là d ng ánh sáng lý tương nh t ch p chân dung. Thư ng là x chi u khi m t tr i xu ng th p. Ánh sáng nh n n i mà ta có th nhìn vào m t tr i mà không b nhíu m t (tuy nhiên ng nhìn lâu quá mà n i om óm) :LOL: Lo i ánh sáng này làm cho m t long lanh (vi t t i ây em nhơ t i câu "gi t n ng i hoang vào m t em bu n" c a Ngô Th y Miên).
  3. Sau ây là 3 cách dùng ánh sáng nh : Ch p thu n n ng: M t tr i trư c m t model. o sáng vùng hightlight. N u hư ng n ng i vuông góc v i góc ch p: Ch p theo ki u Profile làm n i b t ph n m t (frontal face). Dùng flash ph nh ph n bên hông.
  4. N u m t tr i i di n camera (back lighting) thì ánh sáng s làm nên vùng hight light chung quanh ch . Vì ánh sáng này th p, nhơ ch n tia sáng (sun ray) i th ng vào ng kính, n u không s b m t l p "mù" ph lên hình. 5. Ánh sáng h t: ây là d ng ánh sáng c bi t tương i m nh vì nó d i tư ngoài sáng vào trong t i (hay râm). Ch p th lo i này nên dùng center weighted metering. D ng 1: Khi ánh sáng h t vào t 2 bên (dư i cái pier, c u, láng). M c dù ánh sáng i vào tư 1 phía nhưng c ng có 1 ph n ánh sáng ngư c l i do ph n chi u. Ví d như nh sau ây, ngu n sáng t bên ph i nhưng ta v n th y 1 ít ánh sáng hightlight bên trái. D ng 2: Khi ánh sáng h t vào t bên trên (trong 1 cái h m v i 3 hay 4 phía b c n ánh sáng b i nh ng tòa nhà cao t ng). Ch p lo i này thương
  5. m t ch hơi cu i v phía trư c ánh sáng không b rơi vào m t. Nên t n d ng ánh sáng này hightlight tóc òng th i dùng flash fill ph n m t. D ng 3: Window Lighting. ây là d ng thư ng g p nh t trong 3 d ng (nhà nào mà l i không có window :noexpress ) khi ánh sáng h t vào t c a s . Tùy theo ánh sáng m nh hay nh mà ch ng g n hay xa c a s , n u c n thì dùng m t t m màng (curtain) c n b t ánh sáng l i. Ch p lo i này thì l y focus con m t g n c a s và o sáng ph n hightlight không b blown-out. Nói chung, ánh sáng ngoài tr i thay i r t là nhanh, nên trong khi ch p ph i bi t thay i camera setting c a minh cho phù h p v i i u ki n ánh sáng. Luôn luôn xác nh cho ư c âu là ngu n sáng chính. "Position" ch sao cho có nh ng vùng hightlight và shadow gây ươc c m giác không gian 3 chi u.
Đồng bộ tài khoản