Performance Improvement Methods

Chia sẻ: Trung Bùi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
71
lượt xem
8
download

Performance Improvement Methods

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Oracle th c hi n ph ng pháp giúp b n xác đ nh các v ự ệ ươ ạ ị ấn đề hiệu suất trong hệ thống Oracle của bạn. Điều này liên quan đến việc xác định tắc nghẽn và sửa chữa chúng. Nó đưa ra khuyến cáo những thay đổi được thực hiện với một hệ thống chỉ sau khi bạn đã xác nhận rằng có một tắc nghẽn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Performance Improvement Methods

 1. Sinh viên thực hiện:  Lê Thanh Hùng                             Bùi Duy Trung 1
 2. I  Performance Improvement Methods m The Oracle Performance Improvement Method r Emergency Performance Methods 2
 3. I.1The Oracle Performance Improvement        Method Oracle thực hiện phương pháp giúp bạn xác định các vấn đề hiệu suất trong hệ thống Oracle của bạn. Điều này liên quan đến việc xác định tắc nghẽn và sửa chữa chúng. Nó đưa ra khuyến cáo những thay đổi được thực hiện với một hệ thống chỉ sau khi bạn đã xác nhận rằng có một tắc nghẽn. 3
 4. I.1The Oracle Performance Improvement  Method Các phương pháp cải thiện hiệu suất trong oracle có thể được áp dụng cho đến khi các mục đích được thực hiện hoặc không thể thực hiện được. Tiến trình này được lặp lại, và nó không tránh khỏi một số kiểm tra được thực hiện có tác động rất ít đối với hiệu suất hệ thống. Rất mất thời gian và kinh nghiệm để phát triển các kỹ năng cần thiết để xác định chính xác tắc nghẽn quan trọng một cách kịp thời.  4
 5. I.1.1 Steps in The Oracle Performance Improvement Method 1. Thực hiện kiểm tra ban đầu theo những tiêu chuẩn sau :  Trực tiếp nhận những phản hồi từ người dùng.  Có được một tập hợp đầy đủ về hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, và các ứng dụng tĩnh từ hệ thống khi thực thi cả tốt lẫn xấu.  Kiểm tra độ an toàn các hệ điều hành của tất cả các máy có liên quan đến hoạt động của người sử dụng bạn sẽ tìm thấy đầy đủ các tiện ích về phần cứng hoặc tài nguyên của hệ điều hành. 5
 6. I.1.1 Steps in The Oracle Performance Improvement Method 1. Kiểm tra 10 lỗi phổ biến nhất trong Oracle và xác định xem nếu bât kì lỗi nào trong chúng giống như vậy thì nó có vấn đề. Liệt kê những lỗi đó để sau này phân tích. 2. Xây dựng mô hình khái niệm của những gì đang xảy ra trên hệ thống bằng cách sử dụng các triệu chứng như là những đầu mối để hiểu cái gì là nguyên nhân gây ra các vấn đề thực thi. 6
 7. I.1.1 Steps in The Oracle Performance Improvement Method 1. Đề xuất hàng loạt các hành động khắc phục và dự đoán các hành vi đến hệ thống sau đó áp dụng chúng theo thứ tự mà ứng dụng có lợi nhất. 7
 8. I.1.1 Steps in The Oracle Performance Improvement Method 1. Xác nhận thay đổi đã có hiệu quả mong muốn, và thấy rằng hiệu suất thực hiện của người sử đụng đã được cải thiện. Nếu không hãy tìm thêm tắc nghẽn và tiếp tục cải tiến các mô hình khái niệm cho đến khi hiểu biết của bạn về ứng dụng trở nên chính xác hơn 2. Lặp lại 3 bước cuối cùng cho tới khi thực hiện các mục tiêu được đáp ứng hoặc trở thành không thể do các ràng buộc khác 8
 9. P Thực hiện Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) là một phần trong phương pháp cải thiện hiệu suất và thống kê phân tích để cung cấpchuẩn đoán tự động vấn đề chính về hiệu suất. sư dụng ADDM là cách tiết kiệm thời gian nhất để cải thiện hiệu suất của hệ thống trình phân tích ADDM sẽ thực hiện mỗi khi hình ảnh AWR được lấy và kết quả được lưu trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể xem kết quả của trình phân tích sử dụng using Oracle Enterprise Manager hoặc bằng một báo cáo trong một phiên SQL*Plus 9
 10. P Hầu hết những trường hợp đầu ra ADDM là nơi đầu tiên mà một DBA xem khi có thông báo về vấn đề hiệu suất. ADDM cung cấp những lợi ích sau : P Báo cáo tự động thực hiện chuẩn đoán mỗi giờ trong chế độ mặc định � Sự chuẩn đoán dựa vào thâm niên (decades) chuyên môn trong vấn đề hiệu chỉnh 10
 11. Số lượng time-based của vấn đề tác động đến và khuyến cáo về lợi ích Nhận ra chính nguyên nhân, không phải dấu hiệu Khuyến cáo để xử lý nguyên nhân chính của vấn đề Nhận ra những vùng xung quanh không có vấn đề của hệ thống Tối thiểu hóa hệ thống là trên hết trong suốt quá trình chuẩn đoán Kết quả trình phân tích ADDM được hiển thị như là một tập FINDING á Mỗi FINDING của ADDM có thể giống 1 trong 3 loại sau á Problem : môt tả nguyên nhân chính về vấn đề hiệu suất trong CSDL á Symptom : chứa những thông tin thương dẫn đến một hoặc nhiều vấn đề á Information : báo cáo những vùng xung quanh không có11vấn đề
 12. FINDING 1: 31% impact (7798 seconds) ------------------------------------ SQL statements were not shared due to the usage of literals. This resulted in additional hard parses which were consuming significant database time. RECOMMENDATION 1: Application Analysis, 31% benefit (7798 seconds) ACTION: Investigate application logic for possible use of bind variables instead of literals. Alternatively, you may set the parameter "cursor_sharing" to "force". RATIONALE: SQL statements with PLAN_HASH_VALUE 3106087033 were found to be using literals. Look in V$SQL for examples of such SQL statements. 12
 13. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 1. Quản lý kết nối không tốt • Là một ứng dụng dùng để kết nối hay ngắt kết nối cho mỗi lần CSDL tương tác. Vấn đề này thường xuyên xảy ra trên ứng dụng server 2. Tình trạng sử dụng của Cursors và Shared Pool • Không thể sử dụng con trỏ để quay lại những câu tương tự. Nếu những biến phụ thuộc không được sử dụng thì sẽ rất khó khăn cho sự phân tích các câu lệnh SQL 13
 14. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 3.Lỗi SQL Ì Lỗi SQL nghĩa là SQL đòi hỏi sử dụng tài nguyên nhiều hơn so với ứng dụng cung cấp. u Điều này có thể do hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định(DSS) chạy trong vòng 24 tiếng hay một câu hỏi từ một ứng dụng trực tuyến mà kéo dài hơn 1 phút u Vì SQL nó sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống quan trọng nên cần phải có biện pháp cải tiến hiệu suất. 14
 15. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 4. Sử dụng các chuẩn khởi tạo tham số Việc thực hiện này dựa vào các giả thiết chưa chính xác. Đa số những hệ thống đều cho thực hiện khi thiết lập các thông số cơ bản. Đặc biệt các số liệu liên quan đến SPIN_COUNT là then chốt và các tính năng tối ưu hóa việc cung cấp tài liệu có thể gây nhiều vấn đề mà có thể phải xem xét lại 5. Lỗi đường dẫn Nhiều nơi sắp xếp CSDL của họ chưa tối ưu. Nhiều nơi xác định số lượng đĩa không chính xác, vì họ cấu hình đĩa bằng không gian đĩa chứ ko phải theo đường truyền I/O 15
 16. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 6. Cài đặt Redo Log P Nhiều trang web hoạt động với quá ít redo logs, những redo logs quá nhỏ, chúng làm cho hệ thống kiểm tra những điểm để tiếp tục tải cao trên bộ nhớ cache và hệ thống I/O, nếu có quá ít redo logs, thì không thể giữ được lưu trữ và cơ sở dữ liệu sẽ chờ quá trình lưu trữ để bắt kịp 16
 17. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 7. Sự xuất ra của khối dữ liệu trong bộ nhớ cache do thiếu danh sách trống, danh sách nhóm trống ,khe cắm giao dịch (INITRANS), hoặc thiếu các phân đoạn rollback. Điều này đặc biệt phổ biến trên ứng dụng INSERT-heavy, trong các ứng dụng có kích thước khối lớn trên 8K, hoặc trong các ứng dụng với số lượng lớn người dùng đang hoạt động và vài phân đoạn rollback. Sử dụng tự động phân đoạn-không gian quản lý (ASSM) để tự động hoàn tác quản lý và giải quyết vấn đề này 17
 18. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 8. Việc quét các bảng một cách đầy đủ và lâu dài hoặc các hoạt động tương tác trực tuyến có thể cho biết thiết kế giao dịch kém, thiếu các danh mục, hoặc tối ưu hóa SQL kém. Quét bảng lâu dài thực ra là I / O chuyên sâu và không thay đổi 18
 19. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 9. Một lượng lớn của câu lệnh SQL đệ quy thực thi bởi SYS có thể cho biết các hoạt động quản lý không gian, chẳng hạn như mức độ phân bổ, quá trình diễn ra. Điều này là không thay đổivà người sử dụng tác động thời gian đáp ứng. Việc sử dụng quản lý cục bộ ko gian bảng để giảm đệ quy SQL do mức độ phân bổ. 19
 20. 10 lỗi được tìm thấy trong hệ thống Oracle 10. Trong nhiều trường hợp, một ứng dụng sử dụng nguồn tài nguyên quá nhiều. 20
Đồng bộ tài khoản