PHẦN 1: CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH C# VÀ VB.NET

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
222
lượt xem
65
download

PHẦN 1: CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH C# VÀ VB.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập vào một xâu ký tự sau đó kiểm tra xem xâu này có gồm toàn ký tự hoa hay không?, Chuyển các ký tự đầu của các từ thành các ký tự hoa, các ký tự tiếp theo trong từ thành ký tự thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẦN 1: CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH C# VÀ VB.NET

  1. PHẦN 1: CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH C# VÀ VB.NET Các bài tập trong phần này giúp các thành viên tự kiểm tra các kiến thức nền tảng của 2 ngôn ngữ C# và VB.NET như: - Kiểu dữ liệu - Các cấu trúc rẽ nhánh - Các cấu trúc lặp - CTC và các kiểu truyền tham số - Mảng và xâu ký tự Cần chú ý các điểm mới trong hai ngôn ngữ so với các ngôn ngữ khác (như VB6, C, C++) và sự khác nhau giữa C# và VB.NET Hãy cài đặt các bài toán sau bằng 2 ngôn ngữ C# và VB.NET Bài 1. Nhập số x>0 và n∈N+ sau đó tính và in ra giá trị của biểu thức sau: x + x + x + .. + x Bài 2. Xây dựng các hàm tiện tích tính: - Tính N!, N!! - Tình Fibonaci thứ N - Giải phương trình bậc 2 - Tìm UCLN, BCNN của hai số nguyên. Bài 3. Nhập vào một mảng, đảo ngược và in ra màn hình Bài 4. Nhập vào một ma trận sau đó: - Kiểm tra xem ma trận có phải vuông hay không? - Tính tổng trên hành thứ k. Bài 5. Nhập vào một xâu ký tự sau đó kiểm tra xem xâu này có gồm toàn ký tự hoa hay không?, Chuyển các ký tự đầu của các từ thành các ký tự hoa, các ký tự tiếp theo trong từ thành ký tự thường. Bài 6. Nhập vào một xâu ký tự sau đó chuẩn hoá xâu này, một xâu là chuẩn hoá nếu nó không chứa ký tự trắng ở hai đầu, giữa các từ chỉ có một khoản trắng. Bài 7. Nhập vào một xâu ký tự sau đó điếm xem xâu này gồm có bao nhiêu từ, có bao nhiêu cặp từ trùng nhau. Bài 8. Nhập vào một xâu ký tự sau đó điếm xem xâu này có gồm toàn các ký tự số hay không?, nếu nó gồm toàn các ký tự số thì tách xâu này thành các xâu con sao cho số lượng các xâu con là ít nhất và các ký tự trong xâu con này là giống nhau. Bài 9. Nhập vào một xâu ký tự sau đó điếm xem xâu này có gồm toàn các ký tự anphabeta hay không?, tìm các đoạn con có các ký tự giống nhau (không phân biệt chữ hoa chữ thường), tìm đoạn con các ký tự giống nhau có độ dài lớn nhất. Bài 10. Nhập vào một xâu ký tự sau đó chuẩn hoá xâu này theo quy tắc sau: - Đầu và cuối xâu không được chứa dấu cách - Giữa các từ không thể có nhiều hơn 1 dấu cách - Đầu các từ trong xâu phải là ký tự hoa - Các ký tự không phải là ký đầu tiên của một từ phải là chữ thường.
  2. Bài 11. Nhập vào hai xâu ký tự s1, s2 sau đó điếm xem xâu s2 xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu s1, tìm vị trí đầu tiên, cuối cùng xuất hiện của xâu s2 trong xâu s1. Bài 12. Nhập vào ba xâu ký tự s1, s2, s3 sau đó thay thế tất cả các vị trí xuất hiện của s2 trong xâu s1 bằng xâu s3. Bài 13. Kiểm tra xem xâu s có phải là xâu gồm toàn các từ đối xứng hay không? Bài 14. Nhập vào ba xâu ký tự s1, s2 sau đó liệt kê ra tất cả các vị trí xuất hiện của xâu s2 trong xâu s1. Bài 15. Nhập vào hai xâu ký tự s1, s2 sau đó tìm vị trí cuối cùng xuất hiện của s2 trong xâu s1. Bài 16. Sử dụng để chuyển chuyển một số nguyên từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2, 16. Bài 17. Nhập hai số nguyên dương N và A (A∈[2, 16]) thực hiện chuyển số nguyên N từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản