PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

Chia sẻ: Huuthoi Thien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
1.996
lượt xem
617
download

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ..), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

  1. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN GV: Nguyễn Thị Hồng Minh Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ..), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư bằng tiền, tài sản, hàng tồn kho …). Thì trong tất cả các hình thức đầu tư đó thì việc đầu tư bằng cổ phiếu thường chiếm tỷ trọng nhiều, và có thể mua cổ phiếu bằng nhiều loại khác nhau như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Trong bài sinh hoạt học thuật này tôi muốn chỉ ra những điểm khác nhau giữa các loại cổ phiếu trên và vấn đề hạch toán trong kế toán Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thánh cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Giữa 3 loại cổ phiếu trên có những điểm khác nhau sau: Nội dung Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu phổ Cổ phiếu ưu đãi thông Khái niệm Là CP do công ty Là loại cổ phiếu Là một loại chứng phát hành mua thông thường nhất khoán vừa có đặc ngược lại từ trong các cty cổ điểm giống CP TTCK phần thường, vừa có đặc điểm giống trái phiếu Quyền biểu quyết Không có quyền Có quyền biểu Chỉ có quyền biểu biểu quyết, rất quyết đối với các quyết nhất định hạn chế trong quyết định lớn tại đối với các quyết tham gia điều đại hội cổ đông định lớn của công hành công ty ty Cổ tức Không được trả hưởng cổ tức theo được hưởng một cổ tức giá trị cổ phiếu mức cổ tức cố mà người sở hữu định hàng năm cho nắm giữ, tuy dù công ty kd thua nhiên có thể thay lỗ hay có lợi đổi theo tỷ lệ sở nhuận cao. Được
  2. hữu ưu tiên chia lãi cổ phần trước Chuyển nhượng chỉ được bán sau 1 được chuyển Sau 3 năm mới thời gian bắt buộc nhượng tự do giữa được giao dịch phải nắm giữ kể các chủ sở hữu chuyển nhượng, từ khi mua (ở Vn sang tên, tuy nhiên là 6 tháng) và phải có thể 1 năm nếu đăng ký với cơ công ty vừa phát quan quản lý hành bán đấu giá chuyên ngành được 1 năm mà đã có quyết định lên sàn giao dịch. Vì số lượng ít và không được phép sang tên khi chưa cho phép nên gọi là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng Lý do hình thành - Khi nhận thấy - Mua bán để - Là loại CP bán CP cổ phiếu của công kiếm lời cho CBCNV, ty đang giảm giá được mua với giá trên TTCK thì 60% so với giá công ty sẽ quyết đấu bình quân khi định mua lại CP công ty đó đấu giá để đẩy giá lên - Với những - Mua lại cp để người không ưa thưởng cho nhân mạo hiểm mua CP viên như một hình thức cho vay và có thể yên tâm với mức lãi ổn định hàng năm Ảnh hưởng đến - Trên BCĐKT, - Hạch toán tương - hạch toán tương công tác hạch toán CPQ được ghi vào tự như các khoản tự như CP phổ mục vốn cổ đông đầu tư, hạch toán thông nhưng mang giá trị ở phần TS âm (giảm trừ - Chi phí mua VCSH) hạch toán vào giá - Chi phí mua CP vốn CP được tính vào giá - Chi phí bán hạch
  3. vốn CP toán vào CPTC - Chi phí bán CP - Chênh lệch giữa hạch toán giảm giá bán và giá mua trừ số tiền thu hạch toán vào được do bán CP CPTC hoặc TNTC - Chênh lệch giữa giá bán và giá mua được ghi vào thặng dư vốn cổ phần Quy định riêng - Tổng số CPQ - Người sở hữu - Giá thường thấp không được phép được quyền bầu hơn 10 đến 15 giá vượt quá tỷ lệ cử và ứng cử vào - Sau khi đấu giá 4 vốn hoá mà luật Hội đồng quản trị tháng thì công ty pháp quy định - Không thể phát hành sẽ cấp - Sau khi mua có chuyển đổi thành sổ cho loại CP này thể tiến hành rút CP ưu đãi - Cổ tức được số CP này đi hoặc chia cao hơn CP giữ lại để bán khi thường, khi công cần vốn ty bị thanh lý thì có - Không dùng vốn ưu tiên thanh toán vay, vốn chiếm hơn CP thường dụng để mua - MG CPƯĐ khác CPQ, chỉ sử dụng với MG CPT chỉ tiền có giá trị danh - Không mua CPQ nghĩa trong trường hợp - Có thể chuyển công ty đang kd đổi thành CP thua lỗ, có nợ quá thường hạn mà không trả - Không mua CPQ khi công ty đang phát hành thêm chứng khoán để huy động vốn
Đồng bộ tài khoản