PHÂN I: GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TÂP ĐOAN ĐA QUÔC GIA SAMSUNG TRÊN TOAN CÂU

Chia sẻ: Maitho Pham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

1
449
lượt xem
202
download

PHÂN I: GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TÂP ĐOAN ĐA QUÔC GIA SAMSUNG TRÊN TOAN CÂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tâp̣ đoaǹ Samsung do Lee Byung-Chul sań g lập vaò năm 1953, là một trong nhưng tâp̣ đoaǹ thương maị lơn nhât́ Haǹ Quôć . Chu ̉ tic̣ h hiêṇ nay là ông Lee Kunhee. Năm 1969, Samsung Electronics, hañ g điêṇ tư cuả Samsung đươc thaǹ h lâp̣ taị Daegu - Haǹ Quôć , là môṭ bộ phâṇ lơn nhât́ cuả Tâp̣ đoaǹ Samsung. Hoaṭ đôṇ g taị chưng 58 nươc và co ́ khoan̉ g 208.000 công nhân. Hañ g điêṇ tư Samsung đươc coi la ̀ môṭ trong 10 nhañ hiêụ haǹ g hoá tôt́ nhât́ thê ́ giơi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN I: GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TÂP ĐOAN ĐA QUÔC GIA SAMSUNG TRÊN TOAN CÂU

 1. PHÂN I: GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TÂP ĐOAN ĐA QUÔC GIA ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ SAMSUNG TRÊN TOAN CÂU ̀ 1. Giơi thiêu sơ qua về lich sư tâp đoan Samsung ̣ ̣ ̣ ̀ Tâp đoan Samsung do Lee Byung-Chul sang lâp vao năm 1953, là môt trong ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ nhưng tâp đoan thương mai lơn nhât Han Quôc. Chủ tich hiên nay là ông Lee Kun- ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ hee. Năm 1969, Samsung Electronics, hang điên tư cua Samsung đươc thanh lâp tai ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ Daegu - Han Quôc, là môt bộ phân lơn nhât cua Tâp đoan Samsung. Hoat đông tai ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ chưng 58 nươc và có khoang 208.000 công nhân. Hang điên tư Samsung đươc coi ̉ ̃ ̣ là môt trong 10 nhan hiêu hang hoa tôt nhât thế giơi. ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ́ Tư năm 2000 đên nay, Samsung là doanh nghiêp tiên phong trong “thơi đai kỹ thuât ́ ̣ ̣ ̣ sô” mang lai sư thay đôi và cả cơ hôi mang tinh cach mang cho kinh doanh toan câu ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ băng nhưng công nghệ tiên tiên, san phâm canh tranh và sư đôi mơi không ngưng. ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ 2. Linh vưc hoat đông kinh doanh chinh ̃ ̣ ̣ ́ Tâp đoan Samsung kinh doanh rât nhiêu linh vưc trên thị trương toan câu ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ bao gôm cac san phâm nôi bât: • Kinh doanh thiêt bị truyên thông kỹ thuât số như các sản phẩm tích hơp ́ ̀ ̣ đầu tiên trên thế giơi như đầu đĩa Blu-ray, máy tính Ultra Mobile và máy nghe nhạc MP3 có loa trươt… • Kinh doanh dung cụ ban dân: điều khiển hiển thị ICs (DDIs), chip thông ̣ ́ ̃ minh cho thẻ SIM, bộ xư lý ứng dụng dò tìm, cảm biến hình ảnh CMOS và các hệ thống trên một chip (Systems on a chip-SoCs) cho các sản phẩm máy nghe nhạc. • Kinh doanh LCD: công nghệ man hinh độ săc net cao, điện thoại di động, ̀ ̀ ́ ́ camera kỹ thuật số, PDAs và hệ thống dò đương cho xe hơi. • Linh vưc bao hiêm, bât đông san, tai chinh. ̃ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ́ Tại Việt Nam, Samsung Vina sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nghe nhìn: tivi LCD, TV Plasma, TV SlimFit, TV CRT, hệ thống âm thanh Home Theatre, đầu đĩa DVD, máy giặt, tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ, màn hình máy tính CRT, LCD, điện thoại di động, máy in, ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang… Nhà máy của 1
 2. Samsung Vina không chỉ sản xuất cho nhu cầu của thị trương trong nươc, mà còn xuất khẩu sản phẩm phục vụ cho thị trương châu Phi, Trung Đông và Philippines. Hiện nay,Samsung Vina chiếm thị phần số 1 về TV LCD, TV phẳng, Màn hình máy tính và đứng thứ 2 trên thị trương về điện thoại di động. 3. Kêt quả hoat đông kinh doanh cua tâp đoan Samsung trong thơi gian gân ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ đây Vơi tâm nhin chiên lươc cua Samsung Electronics là “dân đâu cuôc cach ̀ ̀ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ́ mang hôi tụ kỹ thuât sô”, tâp đoan Samsung luôn sư dung cac công nghệ kỹ thuât ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ hiên đai để chinh phuc ngươi tiêu dung và xây dưng thương hiêu cao câp trên toan ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ câu. Tât cả cac thanh viên cua tâp đoan đêu cố găng mơ rông hoat đông san xuât ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ kinh doanh để nâng cao giá trị thương hiêu Samsung ơ môi nươc mà Samsung có ̣ ̃ măt. Trong 5 năm trơ lai đây, công ty Samsung Electronics đã kinh doanh rât hiêu ̣ ̣ ́ ̣ quả và thu đươc nhiêu lơi nhuân. ̀ ̣ Bang 1: Kêt quả hoat đông kinh doanh cua tâp đoan Samsung trong 5 năm ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ Đơn vị : nghin đôla ̀ Chỉ tiêu năm 2004 năm 2005 năm 2006 năm 2007 năm 2008 Tổng doanh thu 59,002,073 59,357,383 95,625,233 81,664,881 105,106,276 Doanh thu hoạt động KD 56,892,753 56,720,306 91,954,388 78,367,396 96,495,083 Thu nhập khác 2,109,320 2,637,077 3,670,845 3,297,485 8,611,193 Tổng chi phí 46,045,976 50,600,747 85,046,497 74,001,498 99,873,360 Thu nhập trươc thuế 12,956,097 8,756,636 10,578,736 7,663,383 5,232,916 Lơi nhuận sau thuế 10,648,314 7,542,165 8,531,848 6,303,088 4,685,930 EPS 67 49 56 39,38 29,98 Tỷ suất lơi nhuận 18.04735573 12.70636376 8.922172247 7.7182357 4.458278019 (Nguôn: tông hơp tư bao cao thương niên cua tâp đoan Samsung) ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ 2
 3. Biê u đô kết qu ả ho ạt đ ộng kinh doanh ̉ ̀ 120,000,000 100,000,000 80,000,000 Tổng doanh thu đơ n vị : $ 60,000,000 Tổng chi phí a L ơ i nhu ận sau thuế 40,000,000 20,000,000 0 năm năm năm năm năm 2004 2005 2006 2007 2008 Năm Bang kêt quả kinh doanh cho thây, doanh thu của tập đoàn Sam sung trong 5 ̉ ́ ́ năm trơ lại đây đều tăng, năm 2008 đạt trên 105 tỷ $, gấp gần 1.5 lần so vơi năm 2007. Giá trị xuất khẩu các mặt hang điện tư, điện thoại di động vào thị ̀ trương Việt Nam đều tăng mạnh qua các năm do nhu cầu và thị hiếu của ngươi tiêu dùng ngày càng cao, buộc Sam sung phải liên tục cho ra đơi các mẫu sản phẩm mơi đáp ứng nhu cầu của khách hàng đặc biệt là giơi trẻ, đi đầu về công nghệ trên thị trương. Tuy nhiên do ảnh hương của khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối năm 2007 gây tác động tơi sức mua của ngươi tiêu dùng nên chi phí sản xuất và nhập khẩu sản phẩm năm 2008 tăng mạnh lên tơi 99 tỷ $ làm cho lơi nhuận sau thuế thấp hơn so vơi năm 2007. Tỷ suất lơi nhuận chỉ đạt 4.45% thấp hơn 4 lần so vơi năm 2004 có tỷ suất tăng mạnh nhất vào thơi điểm ngành điện tư đang rất phát triển. Đối vơi các nhà đầu tư, năm 2008 cũng là lúc thị trương chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng, nhưng nhà đầu tư mua cổ phiếu của Sam sung cũng chỉ đạt thu nhập là khoảng 29$ /1 cổ phiếu, thấp hơn nhiều so vơi nhưng năm trươc đó và sư kỳ vọng của nhà đầu tư. Nhìn chung sang năm 2009, tình hình kinh tế trong nươc đã dần ổn định, nhu cầu về mặt hàng điện tư tăng mạnh làm cho lơi nhuận của Samsung tăng cao, lơi nhuận toàn cầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II của tâp đoan ̣ ̀ 3
 4. Samsung đạt mức 2.52 nghìn tỉ won, tăng 5% so vơi cùng kỳ năm ngoái và tăng 436% so vơi Quý I/2009. Lơi nhuận toàn cầu trươc thuế đạt 2.86 nghìn tỉ won. Lơi nhuận ròng của công ty mẹ đạt 2.25 nghìn tỉ won. Vơi sư cố gắng nỗ lưc của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, kết quả kinh doanh của tập đoàn Sam sung sẽ ngày một tăng trương khẳng định vai trò đi đầu thị trương về công nghệ và tạo dưng thương hiệu hàng đầu trên thế giơi. 4. Sư cân thiêt phai tham gia vao thị trương quôc tế ̀ ́ ̉ ̀ ́ Xuât phat tư muc tiêu trơ thanh tâp đoan đa quôc gia hang đâu trên thế giơi, ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ Samsung không chỉ dưng lai ơ thị trương nôi đia Han Quôc mà con dư đinh mơ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ rông hoat đông kinh doanh, xâm nhâp sang cac thị trương tiêm năng để tiêp cân vơi ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ nhưng nguôn lưc khan hiêm hoăc rẻ hơn so vơi khi chỉ sư dung nguôn lưc trong ̀ ́ ̣ ̣ ̀ nươc. Khi đâu tư vao thị trương Viêt Nam, môt thị trương có nên chinh trị ôn đinh, ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ kinh tế đang tăng trương, tâp đoan Samsung có thể tân dung đươc lơi thế là môt ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ nươc có nguôn lao đông dôi dao, chi phí thâp, giá nhân công re. ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ Đa dang hoa danh muc và nươc đâu tư bao giơ cung giup cac công ty giam ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̉ thiêu đươc rui ro và bât trăc khi chỉ đâu tư vao môt nươc. Vì thế đây cung là môt ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ trong nhưng lý do khiên cac công ty luôn có muc tiêu mơ rông kinh doanh ra nươc ́ ́ ̣ ̣ ngoai. ̀ Mơ rông đâu tư giup cac công ty tranh cac rao can thương mai và tiêp cân ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ vơi nhưng khuyên khich đâu tư tư viêc ký kêt cac hiêp đinh song phương và đa ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ phương giưa chinh phủ cac nươc. Khi Viêt Nam ra nhâp WTO, Viêt Nam cam kêt ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ mơ rông tư do buôn ban, lam ban vơi tât cả cac nươc trong tổ chức Thương mai ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Thế giơi theo quy chế Tôi Huệ Quôc, cac hang rao thuế quan, han ngach cung dân ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ đươc xoa bo, tao moi điêu kiên cho vân đề giao lưu buôn ban, tăng nguôn thu ngoai ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ tệ vao trong nươc. Nhân thây nhưng lơi thế săn có đo, Samsung Electronics cung ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̃ tăng cương đâu tư vao Viêt Nam và ngay cang khăng đinh Viêt Nam là điêm đâu tư ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ chiên lươc trong tương lai. ́ Môt điêu cân lưu y, khi mơ rông cac hoat đông ra thế giơi cân găn liên vơi ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ chiên lươc chung cua doanh nghiêp, hỗ trơ cho chiên lươc câp doanh nghiêp, giup ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ công ty tao lâp và duy trì lơi thế canh tranh cua minh. Có như vây, công ty mơi ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ đứng vưng đươc trên thị trương thế giơi. PHÂN 2: CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CUA TÂP ĐOAN SAMSUNG ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ TAI VIÊT NAM 4
 5. 1. Phân tich môi trương kinh doanh bên ngoai tai Viêt Nam ́ ̀ ̣ ̣ 1.1.Phân tich môi trương vĩ mô: ́ * Môi trương kinh tế • Tốc độ tăng trương kinh tế Việt Nam là nền kinh tế lơn thứ 60 trong các nền kinh tế thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế xét theo GDP danh nghĩa năm 2008 và đứng thứ 133 xét theo GDP danh nghĩa/ngươi. Trong nhưng năm gần đây, Việt Nam là một trong nhưng quốc gia có tốc độ tăng trương GDP nhanh và ổn định nhất trong khu vưc, và luôn đươc các nhà đầu tư đánh giá là mội điểm đến đầu tư lí tương. Trong 4 năm liên tục kể tư 2005 đến 2007 tốc độ tăng trương GDP của Việt Nam luôn đạt trên 8%, và năm 2008, tuy có giảm do ảnh hương của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng tốc độ tăng GDP vẫn đươc giư ơ mức cao so vơi nhưng quốc gia trong khu vưc. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 4 năm 2005-2008 Tốc độ tăng GDP 8.40% 8.20% 8.48% 9% 8% 7% 6.23% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 (Nguồn: Số liệu của Tổng cục thống kê) Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của nươc ta, tính chung 6 tháng đầu năm 2009, tổng sản phẩm trong nươc tăng 3,9% so vơi 6 tháng đầu năm 5
 6. 2008, trong đó khu vưc nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,25%; khu vưc công nghiệp và xây dưng tăng 3,48%; khu vưc dịch vụ tăng 5,5%. Măc dù trong điều kiện cuộc khủng hoang tài chính toàn cầu, mức tăng ̣ ̉ trương GDP của hầu hết các nươc trong khu vưc tụt giảm đáng kể, trong quý IV/2008 cũng như quý I/2009; tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thuộc Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF, Việt Nam vẫn là một trong nhưng nươc có tốc độ tăng trương kinh tế cao nhất trong khu vưc châu Á. Kinh tế phát triển ổn định tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nươc ngoài như Samsung có thể tiếp tục mơ rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. • Chính sách tiền tệ và tỉ giá hối đoái Có thể thấy, trong nhưng năm gần đây, Việt Nam đang thưc hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và hiệu quả, điều này góp phần tạo nên tâm lý an tâm cho các doanh nghiệp nươc ngoài đang đầu tư tại thị trương Việt Nam. Điển hình như trươc bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giơi và trong nươc trong 6 tháng đầu năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã có nhưng phản ứng kịp thơi, sư dụng đồng bộ và quyết liệt về điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát có hiệu quả và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà nươc đã tăng cương công tác thanh tra, giám sát hoạt động của thị trương ngoại hối và của các tổ chức tín dụng, hạn chế tăng trương tín dụng quá nóng có thể gây mất an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng. Đến cuối năm 2008, để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, chính sách tiền tệ thắt chặt đươc chuyển dần sang nơi lỏng một cách thận trọng.Và gói hỗ trơ lãi suất 4% cho các doanh nghiệp đươc đưa ra hồi đầu năm 2009 đươc coi là nỗ lưc của chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp có thể vươt qua tình hình khó khăn hiện nay. • Tình hình lạm phát Tình hình lạm phát cũng là một vấn đề các doanh nghiệp quan tâm khi xem xét tơi môi trương kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Trong 2 năm trơ lại đây, lạm phát ơ Việt Nam ơ mức tương đối cao. Nếu như năm 2006, mức lạm phát dưng lại ơ con số 7% thì năm 2007 con số này đã là 21.36%, và tiếp tục giư ơ mức 2 con số - 22% năm 2008. Tuy nhiên tình hình sẽ đươc cải thiện trong năm 2009. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, lạm phát của Việt nam quý I/2009 đã giảm xuống còn 14.5% và chính phủ sẽ tiếp tục có nhưng biện 6
 7. pháp hiệu quả nhằm tích cưc đưa mức lạm phát về mức 1 con số vào cuối năm nay. Lạm phát giảm trong năm 2009 làm cho các dư án đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp khả thi hơn và đem lại mức lơi nhuận cao hơn cho các doanh nghiệp. * Môi trương chính trị - luật pháp Trong số 11 nươc Đông Nam Á, Việt Nam đươc coi là nươc có môi trương đầu tư thuận lơi nhất ơ khía cạnh ổn định chính trị và xã hội. Điều này tạo lơi thế trong việc thu hút các nhà đầu tư nươc ngoài đầu tư vào thị trương Việt Nam.Tuy hệ thống luật pháp của Việt Nam chưa thưc sư hoàn thiện, thủ tục hành chính còn rươm rà đã tạo ra nhưng trơ ngại nhất định cho các nhà đầu tư nươc ngoài song phải khẳng định rằng, trong nhưng năm trơ lại đây, chính phủ Việt Nam đang nỗ lưc nhằm cải thiện môi trương đầu tư. Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư lần lươt đươc sưa đổi bổ sung năm 2005 đã góp phần tạo hành lang pháp lý hỗ trơ doanh nghiệp nươc ngoài, các thủ tục về cấp giấy phép kinh doanh, thủ tục quản lý đầu tư cũng như các thủ tục hành chính khác đều đã đươc tưng bươc đơn giản hoá. * Môi trương văn hoá- xã hội Việt Nam là quốc gia vơi dân số 85.789.573 ngươi (theo số liệu cuộc tổng điều tra dân số diễn ra vào ngày 1/4/2009).đứng thứ 3 ơ khu vưc Đông Nam Á cho thây nguôn lao đông dôi dao. Trình độ văn hoá của ngươi dân Việt Nam ́ ̀ ̣ ̀ ̀ đang ngày càng đươc nâng cao. Theo báo cáo về tình hình phát triển con ngươi HDI năm 2007-2008 do LHQ công bố ngày hôm nay, 27/11, Việt Nam đã tăng 4 bậc so vơi năm trươc, tư vị trí 109 lên vị trí 105 trong tổng số 177 nươc đươc xếp hạng. Và nhưng thế hệ ngươi Việt trẻ có tri thức luôn là nhưng khách hàng chuộng công nghệ mơi. Do đó, thị trương Viêt Nam luôn là một thị trương tiêu thụ hàng điện tư, hàng công nghệ cao hấp dẫn vơi các nhà sản xuất như Samsung. * Môi trương công nghệ So vơi các quốc gia trong khu vưc, Việt Nam không đươc đánh giá cao về môi trương công nghệ. Chúng ta bị đánh giá là tụt hậu nhiều năm so vơi các quốc gia châu Á Tuy nhiên trong nhưng năm trơ lại đây tình hình cũng đã đươc cải thiện phần nào. 7
 8. Theo bảng chỉ số cạnh tranh về công nghệ năm 2007 và 2008 đươc BSA (Liên minh phần mềm công nghệ) công bố, Việt Nam xếp thứ 61 trong số 66 quốc gia đươc nghiên cứu. Về hoạt động R&D, xét về mức độ chi tiêu của doanh nghiệp tư nhân cho nghiên cứu và phát triển , năm 2007 chỉ số này là 1,7 USD/100 dân, năm 2008 tụt xuống 0 USD/100 dân. Xét về tiêu chí các bằng sáng chế, năm 2007 Viêt Nam có tỷ lệ 0,1 /100; năm 2008 là 0 USD/100 dân. Tuy nhiên, cơ sơ hạ tầng công nghệ của Việt Nam trong năm 2008 đã có nhưng cải thiện đáng kể. Ví dụ, tỷ lệ số lương máy tính/100 ngươi dân (bao gồm cả máy để bàn và máy xách tay) của Việt Nam trong năm 2007 chỉ là 0,6 nhưng sang năm 2008 là 1,4. Về nguồn nhân lưc và tri thức, Nguồn nhân lưc công nghệ thông tin là yếu tố duy nhất Việt Nam có sư gia tăng về thứ bậc trong năm 2008 (tư 61 lên 58). Việt Nam đươc xếp thứ 6 trong khu vưc châu Á - Thái Bình Dương về số lương sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật và công nghệ, đứng thứ 5 trong khu vưc về số lương ngươi làm việc trong lĩnh vưc IT. 2.2. Phân tich môi trương nganh ́ ̀ * Chu kỳ phát triển của ngành điện tử thế giới - Thơi kỳ thâm nhập: Nổi lên bằng nhưng phát minh và sáng chế vĩ đại trong ngàng điện tư như: máy tính cá nhân, ô tô, các con chíp vi xư lý, điện thoại… các công ty của Mỹ Microsoft, IBM, General Mertor đã nhanh chóng “khai phá” và chiếm lĩnh toàn bộ thị trương điện tư mơi mẻ trên thế giơi. Thị trương lúc này còn khá nguyên sơ nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa điện tư còn khiêm tốn một phần vì nó quá mơi mẻ, phần còn lai là do giá cả quá đắt. - Thơi kỳ tăng trưởng: Để kích cầu, các công ty này đã thưc hiện nhưng chiến dịch quảng bá rầm rộ và ngày càng phát minh ra nhiều sản phẩm điện tư tiện dụng. Do đó nhu cầu trong ngành điện tư bắt đầu tăng lên. Nắm bắt đươc xu thế đó, các công ty của Nhật bắt đầu vào cuộc.Chiến lươc sản xuất và kinh doanh theo kiểu “siêu thị”, trong đó một công ty tham gia vào hoạt động trong mọi lĩnh vưc đã tưng mang lại nhiều hiệu quả trong thơi kỳ bùng nổ kinh tế tư năm 1960 đến năm 1990. Hàng điện tư Nhật nhanh chóng đứng đầu thế giơi về chất lương, ngành điện tư của Mỹ vì thế như “kẻ bại trận”. Ngươi tiêu dùng Nhật và nhiều nơi trên thế giơi đổ xô mua hàng Nhật, thăng dư thương mại Nhật tăng 8
 9. cao, căng thẳng thương mại tăng lên. Tokyo trơ thành kinh đô ngành điện tư tiêu dùng thế giơi. - Thơi kỳ bão hòa: Công ty điện tư Nhật phát triển ngày một lơn mạnh, họ tư hào vì tầm cỡ và tiếng tăm của họ nhiều hơn lơi nhuận. Nhiều công ty có tơi 500 chi nhánh hoạt động trong mọi lĩnh vưc, tư du lịch cho đến nhà hàng khách sạn, công ty nội địa bán điện thoại di động. Sau đó, khi sang đến khu vưc thiết bị, cũng chính 5/9 công ty trên bán mọi thứ, tư máy hút bụi cho đến nồi cơm điện. 3 trong số 5 công ty đó là nhà cung cấp thang máy trong suốt cưa hàng. Và các thị trương điện tư bắt đầu trơ nên bão hòa. - Thơi kỳ suy thoái: Tất cả nhưng điều này sẽ tiếp tục nếu các công ty chấp nhận mức lơi nhuận không mấy ấn tương. Suy thoái kinh tế toàn cầu đang để lộ ra nhưng vấn đề nội tại của ngành. Nhu cầu hàng điện tư giảm sút. Đồng yên mạnh khiến xuất khẩu giảm, đồng yên tăng giá 67% so vơi đồng bảng trong năm qua và tăng 75% so vơi đồng won Hàn Quốc. Hàng xuất khẩu Nhật vì thế trơ nên đắt đỏ hơn, lơi nhuận thu về giảm. Samsung và LG của Hàn Quốc đang khẳng định vị thế trong việc cung cấp tivi và Haier của Trung Quốc tiến hành mọi biện pháp tăng thị phần cung cấp thiết bị nhà ơ, họ cố gắng thao túng thị trương Nhật cũng giống như Nhật chiếm lĩnh thị trương Mỹ trươc đây bằng việc sản xuất hàng chất lương vơi giá rẻ. Và hiện tại Samsung của Hàn Quốc đang sánh vai cùng các tập đoàn điện tư hùng mạnh nhất thế giơi như: Sony, Motorola, Microsoft * 5 ap lưc canh tranh cua M.Porter ́ ̣ ̉ Hiêu đươc tâm quan trong cua môi trương nganh tac đông vao quá trinh ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ thâm nhâp thị trương mơi, khi mơ rông hoat đông kinh doanh sang thị trương Viêt ̣ ̣ ̣ ̣ Nam, Samsung đã đâu tư môt nguôn vôn lơn cho quá trinh nghiên cứu cac yêu tố ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ cua môi trương nganh trong linh vưc điên tư tai Viêt Nam. Theo mô hinh 5 ap lưc ̉ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ canh tranh cua M.Porter, khi xâm nhâp vao thị trương Viêt Nam, công ty Samsung ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ phai đôi măt vơi môt số ap lưc canh tranh sau: ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ • Đối thủ cạnh tranh hiện tại: Theo 2 tạp chí Interbrand và BusinessWeek, tổng giá trị của nhãn hiệu Samsung đứng thứ 43 trong số các tập đoàn toàn cầu năm 2005. Hiện tại, Samsung có 16 sản phẩm nổi bật trên thị trương thế giơi trong đó co: DRAM, TV ́ 9
 10. màu sư dụng ống catốt (CPT, CDT), SRAM, STN-LCD, tuner, thiết bị cầm tay sư dụng CDMA…Tuy nhiên về mặt TV CRT và LCD samsung vẫn còn thua xa các đối thủ khác của Nhật đặc biệt là SONY. Lĩnh vưc sản xuất điện thoại thì Samsung chỉ đứng sau Nokia- Phần Lan trên toàn thế giơi. Hàng Samsung giơ đây đã có mặt khắp nơi và Samsung là thương hiệu đứng hàng 21 thế giơi theo đánh giá của hãng tư vấn Interbrand. Xét về doanh số hàng điện tư gia dụng, Samsung hiện đứng thứ ba sau Matsushita và Sony và đang giành vị trí thứ hai về điện thoại di động vơi Motorola (sau Nokia). Ở một số sản phẩm nhất định, chẳng hạn bộ nhơ và màn hình phẳng (hai kỹ thuật quan trọng cốt lõi của công nghệ kỹ thuật số), Samsung đang ơ vị trí đầu. Hiện thơi, Samsung là công ty kỹ thuật đạt lơi nhuận cao nhất thế giơi vơi 10 tỷ USD vào năm 2004, tỉ lệ cao hơn cả Microsoft... • Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Khi thị trương điện tư đã có quá nhiều công ty sản xuất và buôn bán các sản phẩm điện tư thì ngoài việc chiến thắng các đối thủ cạnh tranh hiện tại Samsung cũng luôn phải phòng ngư trươc các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Các đối thủ này bao gồm nhưng công ty nhỏ đang lấn sang phần điện tư, hay chính nhưng công ty chỉ sản xuất hoặc buôn bán môt số sản phẩm nhất định… • Áp lực từ phía nhà cung cấp Đối vơi linh vưc san xuât điên tư, thị trương Viêt Nam có số lương các nhà ̃ ̉ ́ ̣ ̣ cung cấp thiết bị, phụ tùng, vật liệu tương đối rộng lơn, bản thân Samsung cũng là một trong các nhà cung cấp cho các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vưc công nghệ. Do đó Samsung không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nhà cung cấp cho mình và bên cạnh đó đã tiến hành hơp tác vơi các liên minh chiến lươc – đối tác tin cậy để có thể có một chuỗi cung ứng đươc quản lí tốt như T3/2006, hơp tac phat triên và tiêp thị công nghệ cho cac giai phap may in công ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ nghiêp; T1/2005, hơp tac vơi KDDI cung câp thiêt bị mang CD MA2000… ̣ ́ ́ ́ ̣ 10
 11. Tư khâu cung ứng nguyên vât liêu đâu vao tơi quá trinh san xuât san phâm ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ nêu đươc giam tai cung giup công ty tiêt kiêm đươc chi phi. Samsung Vina đã thưc ́ ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ́ hiện để cải thiện chuỗi cung ứng: • Sư dụng những đối tác chiến lược: Samsung hoàn toàn tin cậy vào nhưng nhà tư vấn và nhà cung cấp bên ngoài như SAP và i2 để sưa đổi toàn bộ hệ thống IT không phù hơp. • Chia sẻ dữ liệu: Công ty đã triển khai nhiều hệ thống và phần mềm như hoạch định chuỗi cung ứng, phần mềm quản trị quan hệ nhà cung cấp, hoạch định hơp tác, cổng thông tin, trung tâm điều hành toàn cầu để chia sẻ thông tin rộng khắp và nhanh chóng trong toàn tập đoàn và cho nhưng khách hàng quan trọng. • Ưu tiên đối tượng khách hang: Samsung sẽ xếp hạng về mức độ quan ̀ trọng của tưng khách hàng và sẽ có nhưng qui chế đặc biệt dành cho nhưng khách hàng quan trọng nhất. • Thuê ngoài khi cần thiết. Sản xuất và thiết kế sẽ do chính Samsung thưc hiện nhưng cũng đã dần thưc hiện thuê ngoài một số chức năng chủ yếu như vận chuyển. và logistics Giơ đây, vấn đề tồn kho của Samsung đã đươc giải quyết nhơ nhiều năm nỗ lưc điều chỉnh hoạt động chuỗi cung ứng. • Áp lực từ phía khách hàng : Khách hàng là một áp lưc cạnh tranh có thể ảnh hương trưc tiếp tơi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. Khách hàng đươc phân làm 2 nhóm: Khach hang lẻ và nhà phân phôi. Cả hai nhóm đều gây áp lưc vơi doanh ́ ̀ ́ nghiệp về giá cả, chất lương sản phẩm, dịch vụ đi kèm và chính họ là ngươi điểu khiển cạnh tranh trong ngành thông qua quyết định mua hàng. Khi nghiên cứu về áp lưc tư phía khách hàng ta nghiên cứu các khía cạnh: quy mô khách hàng, tầm quan trọng, chi phí chuyển đổi và thông tin khách hàng. Năm 2005, Samsung đã chuyển sang phục vụ đối tương khách hàng cao cấp , đó là do khoa học công nghệ ngày một tiến bộ vươt bậc dẫn đến ngành càng có nhiều nhà cung cấp nhảy vào ngành công nghiệp điện tư, làm cho sản phẩm trơ nên thông thương và ít sư khác biệt. Sư phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật – khách hàng đòi hỏi cao về chất lương sản phẩm bên cạnh đó là 11
 12. lạm phát và cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 khiến cho nhu cầu tiêu dùng hàng điện tư của khách hàng ngày một giảm đi khiến cho cạnh tranh giưa các doanh nghiệp ngày một khốc liệt. Do đó thông qua chiến dịch thương hiệu toàn cầu “Imagine”, Samsung đặt mục tiêu trơ thành thương hiệu tiêu biểu cho cuộc cách mạng về kiểu dáng và công nghệ trong “Kỷ nguyên kỹ thuật số”. Đây thưc sư là một sư chuyển hương của Samsung nhằm tạo dưng một hình ảnh thương hiệu cao cấp. * Áp lưc từ sản phẩm thay thế Hiện nay trong lĩnh vưc điện tư đang diễn ra xu hương ứng dụng công nghệ chủ đạo cho nhiều dòng sản phẩm do Samsung Electronics mơ đương. Samsung là tên tuổi trụ cột trên thị trương truyền thông, điện gia dụng và hệ thống thông tin. Vơi các sản phẩm tư tivi, viễn thông, đến máy vi tính và công nghệ truyền thông đa phương tiện, khách hàng của Samsung đươc cung cấp hàng loạt nhưng dịch vụ như mua sắm tại nhà (home shopping), sư dụng dịch vụ ngân hàng tại nhà (home banking) và dần dần còn có thêm cả ngôi nhà thông minh (home automation). Nghiên cứu và cải tiến sản phẩm là khâu quan trọng dẫn đến thành công ngày nay của Samsung Electronics. Đội ngũ R&D (nghiên cứu và phát triển) hùng hậu của Samsung bao gồm 13,000 khoa học gia và kỹ sư trên 63 quốc gia, đã tạo nên nhưng bươc đột phá tầm cỡ như tạo ra bộ vi xư lý có tốc độ nhanh nhất và điện thoại di động CDMA siêu nhỏ. Tuy nhiên sản phẩm của Samsung thật sư gặp rất nhiều khó khăn khi hầu như tất cả các doanh nghiệp trong ngành hàng điện tư tiêu dùng đều có sản phẩm dịch vụ có khả năng thay thế sản phẩm của Samsung như là Sony, LG, Canon, Panasonic .. 2.Phân tich cac vân đề mang tinh chiên lược cua Samsung Vina tai Viêt Nam ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ 2.1.Chiên lược phat triên quôc tế cua Samsung Vina tai Viêt Nam ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ Môi khu vưc, môi quôc gia đêu có ban săc văn hoa, phong cach sông đăc ̃ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ trưng. Để thâm nhâp và phat triên vao bât kỳ thị trương nao, cac doanh nghiêp cung ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̃ phai đi sâu phân tich kỹ môi trương vĩ mô và môi trương nganh để có nhưng chiên ̉ ́ ̀ ́ lươc phat triên phù hơp. Tâp đoan Samsung vao Viêt Nam tư năm 1996 khi hang ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ 12
 13. điên tư Nhât Ban đang tran ngâp thị trương. Ngươi tiêu dung Viêt Nam cung ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ dương như tuyêt đôi tin tương ơ cac san phâm điên tư mang nhan hiêu Nhât Ban. ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ̉ Thay đôi sư lưa chon cung như tâm ly, thị hiêu đã ăn sâu trong tiêm thức ngươi ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̀ tiêu dung không phai là điêu đơn gian, Samsung Vina đã phai đôi măt vơi cac ap ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ lưc về tinh thich nghi vơi đia phương. ́ ́ ̣ Hoat đông trong linh vưc công nghê, kỹ thuât số đi đâu về sư đôi mơi, để ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ hâp dân thị hiêu và sơ thich cua ngươi tiêu dung Viêt Nam, Samsung Vina đã cho ra ́ ̃ ́ ́ ̉ ̀ ̣ đơi cac mâu thiêt kế mơi vơi khâu hiêu “Cân băng lý trí và tinh cam” để bay tỏ triêt ́ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ lý thiêt kế cua Samsung luôn đap ứng nhu câu cam xuc cua khach hang vơi giai ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̉ phap kỹ thuât hiên có ơ công ty. Cac nhân viên thiêt kế cua Samsung Vina không ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ chỉ ngôi trong phong lab vẽ kiêu hơp thơi trang mà phai đi ra ngoai nghiên cứu, ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ quan sat thị hiêu ngươi tiêu dung về kiêu dang, mau săc, thâm mỹ cua giơi trẻ Viêt ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ Nam. Cuôi năm 1998, Samsung Vina đâu tư thêm vôn vao công nghệ kỹ thuât cao, ́ ̀ ́ ̀ ̣ tâp trung manh hơn vao tiêp thị và nghiên cứu tâm lý thị trương (tung ra cac nhom ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ nho, cai trang và trà trôn vao xã hôi để ghi nhân ý kiên ngươi tiêu dung). ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ Sư khac biêt về cơ sơ hạ tâng và thông lệ truyên thông buôc công ty phai ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ thay đôi cơ sơ san xuât đề phù hơp vơi nhu câu riêng biêt cua tưng thị trương đia ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ phương. Chinh vì thê, công ty điên tư Samsung đã quyết định đầu tư 670 triệu ́ ́ ̣ USD để xây dưng một nhà máy sản xuất điện thoại di động ơ Bắc Ninh - nhà máy có công nghệ hiện đại, chuyên sản xuất điện thoại di động thế hệ mơi 3G, 4G, thậm chí cả 5G - là một sư đầu tư chiến lươc nhằm giảm các chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh về giá cả và chất lương sản phẩm trên thị trương. Nhưng khac biêt về kênh phân phôi cung đoi hoi công ty phai có nhưng ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ ̉ chiên lươc marketing phù hơp, chuyên biêt đôi vơi thị trương Viêt Nam. ́ ̣ ́ ̣ Cuôi cung là nhưng yêu câu cua chinh phủ Viêt Nam cung đoi hoi công ty ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ ̀ ̉ phai nâng cao thich nghi vơi tinh hinh thưc tế và môi trương hiên nay. Samsung là ̉ ́ ̀ ̀ ̣ môt trong số it cac công ty có trach nhiêm xã hôi, công đông và môi trương rât cao. ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ Công ty đâu tư xây dưng dây chuyên san xuât hiên đai cho cac nhà may, cac hệ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ thông xư lý chât thai…là môt cam kêt cua Samsung nhăm đam bao môi trương ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ xanh và sach. Công ty đã đươc cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh tăng Băng ̣ ̣ ̀ khen “công ty có môi trương xanh và sach nhât”. ̣ ́ Vơi ap lưc giam chi phí thâp, ap lưc về tinh thich nghi vơi đia phương cao, ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ Samsung đã theo đuôi chiên lươc đa quôc gia, hoat đông trên quy mô toan câu. ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ 13
 14. Tưng san phâm đươc thiêt kế đêu phù hơp vơi tưng quôc gia dưa trên sư cai biên ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ để thich nghi vơi đia phương. Samsung đã tâp trung canh tranh trên tưng khu vưc ́ ̣ ̣ ̣ thị trương quôc gia băng cac chiên lươc thông minh và phù hơp cua minh, nhanh ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ chong vươt qua đươc nhưng thach thức để tôn tai và phat triên manh như ngay ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ nay. 2.2. Chiên lược kinh doanh cua tâp đoan Samsung tai Viêt Nam ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ Đươc coi là thị trương chiên lươc đây tiêm năng ơ khu vưc Đông Nam A, ́ ̀ ̀ ́ Viêt Nam ngay cang thu hut cac tâp đoan đa quôc gia trên thế giơi mơ rông đâu tư ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ và phat triên. Tâp đoan điên tư Samsung cua Han Quôc vao thị trương Viêt Nam ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ khi miêng banh thị phân đã đươc chia cho cac đai gia đinh vị đươc thương hiêu ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ cua minh trên thị trương như Sony, Motorola, LG…Để có thể canh tranh đươc vơi ̉ ̀ ̣ cac tâp đoan lơn trong cung nganh, ban lanh đao cua tâp đoan đã lưa chon chiên ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ lươc khac biêt hoa dưa trên nhưng lơi thế cua doanh nghiêp minh. ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ • Đinh vị thương hiêu cua Samsung băng yêu tố “chât lượng là hang ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ đâu” ̀ Trươc khi thâm nhâp vao thị trương Viêt Nam, Samsung tưng là môt nhà ̣ ̀ ̣ ̣ san xuât biêt đên vơi chât lương thâp và rẻ tiên gianh cho đôi tương trung lưu. Sau ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ nhiêu thâp kỷ theo đuôi chiên lươc chi phí thâp, Samsung đã đinh vị lai thương ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ hiêu cua minh như môt nhan hiêu chât lương cao. Ngay nay, ngươi tiêu dung đã ̣ ̉ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ thưc sư xem Samsung là môt nhan hiêu TV và đâu Video cao câp và trong cả linh ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ̃ vưc điên thoai di đông ngay cả khi canh tranh vơi Nokia, Motorola và Sony- ̣ ̣ ̣ ̣ Erricson. Để chuyên sang chiên lươc phat triên san phâm chât lương cao, Samsung ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ đã đâu tư thêm vôn tư môt dây chuyên san xuât TV mau năm 1996, đên nay nhà ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ́ may cua Samsung Vina đã phat triên lên 5 dây chuyên vơi san lương hang năm là ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ 1.5 triêu san phâm bao gôm nhiêu dong san phâm khac nhau như tivi, điên gia dung ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ và man hinh may tinh… Trung bình mỗi năm, Samsung Vina xuất khẩu 700.000 ̀ ̀ ́ ́ tivi các loại sang thị trương nươc ngoài. Bên canh đo, Samsung đã kêt hơp chăt ̣ ́ ́ ̣ chẽ vơi cac hoat đông marketing và PR hiêu quả cao trên nhiêu kênh truyên thông ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ để đinh vị lai nhan hiêu trong tâm trí ngươi tiêu dung. ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ Vơi Samsung, bên cạnh chiến lươc "cạnh tranh chính mình", Samsung tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ bảo hành để phục vụ nhu cầu đa dạng của ngươi tiêu dùng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn đươc chú trọng vơi khoảng 50 trạm bảo 14
 15. hành trên toàn quốc. Vơi 60 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2, 3 chuyên biệt cùng vơi các trung tâm bảo hành siêu tốc... vấn đề đươc Samsung chú trọng là bằng nhưng cải tiến của mình về các chính sách bảo hành cộng vơi hệ thống trung tâm bảo hành rộng khắp toàn quốc, Samsung sẽ nhận đươc sư ủng hộ của ngươi tiêu dùng để trơ thành thương hiệu cung ứng các sản phẩm CNTT số 1 hiện nay tại VN. Năm 2006, Samsung nhân giai thương : “Doanh nghiêp – san ̣ ̉ ̣ ̉ phâm – dich vụ CNTT và viên thông đươc ưa thich nhât năm 2006” do tap chí ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̣ eChip binh chon, vơi giai thương danh cho man hinh LCD, CRT, ô đia cứng HDD. ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ Tap chí PC World cung trao tăng Samsung Vina: “giai thương man hinh LCD và ̣ ̃ ̣ ̉ ̀ ̀ CRT đươc ưa chuông nhât năm 2006”. ̣ ́ • Chiên lược “hơt phân ngon” ́ ̀ ̣ “Nêu không đi trươc thị phai đi nhanh hơn đôi thu” đó chinh là triêt lý kinh ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ doanh mà Yun Jong-Yong rất tâm đắc trong sư nghiệp của mình. Trươc sư cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trương, Yun Jong-Yong quyết tâm đề ra mục tiêu hễ trên thị trương có sản phảm mơi nào thì Samsung cũng phải sản xuất ra đươc thứ đó và đồng thơi phải sản xuất thật nhanh, thật nhiều như có thể. Theo đó, khi là một trong nhưng nhà sản xuất đầu tiên thì Samsung sẽ hơt hết nhưng khách hàng lắm tiền, chịu chơi, sẵn sàng mua ngay một sản phẩm mơi hay một mẫu mã mơi. Giai đoạn “hơt phần ngọn” này có thơi gian “sống” rất ngắn nhưng tỉ suất lơi nhuận thương mai lại vô cùng cao. Có thể gấp 2, gấp 3 hay hơn thế cho giai đoạn sau khi phải cạnh tranh vơi nhiều đối thủ hơn, đồng thơi đối tương khách hàng cũng không phải là khach sôp như trươc. Có thể Samsung không phai là ́ ̣ ̉ ngươi nghĩ ra san phâm trươc tiên nhưng tâp đoan cua ông phai là ngươi nhanh ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ chân tung ra thị trương san phâm đó vơi số lương lơn. Việc đầu tư, cả về con ̉ ̉ ngươi và phương tiện, cho nghiên cứu phát triển sản phẩm rất đươc chú trọng. Yun Jong-Yong còn chủ động xây dưng mạng lươi nhân viên chuyên khai thác thông tin về sản phẩm của đối thủ. Khi đã bắt chươc hay hoàn thiện xong một sản phẩm mơi, Yun Jong-Yong cho sản xuất đại trà ngay lập tức vơi số lương lơn và trong thơi gian thật nhanh. Có thể nói đây là một sư táo bạo đến liều lĩnh của Yun Jong-Yong nhưng đồng thơi cũng chính là bí quyết thành công quan trọng nhất của Samsung. Các nhà sản xuất khác thương chỉ sản xuất thư để thăm dò thị trương trươc khi sản xuất đại trà nhưng Samsung thì không vậy. Ông Tổng 15
 16. giám đốc Yun Jong-Yong đã hạ lệnh tất cả các xương sản xuất của Samsung hoạt động hết tốc lưc ngày đêm cả 7 ngày của tuần để hơt hết các khách “sộp” chịu chơi trên thị trương. • Khac biêt hoa băng chiên lược tiêp thị toan câu ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ Samsung Vina đã đâu tư môt khoan tiên không lồ cho hoat đông tiêp thi, ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ điêu nay đã gia tăng sức ep buôc phai thu lơi nhuân cao nhât cho môi đông đô-la bỏ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ra. Do Samsung đa dang quá nhiêu măt hang và san phâm, nên thưc hiên chiên lươc ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ tiêp thị sao cho có hiêu quả là môt vân đề không dễ dang. Bộ phân nghiên cứu và ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ phat triên cua Samsung Vina đã lên kế hoach tiêp thị hoan toan mơi dưa trên viêc ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ xac đinh lai thị trương và cac san phâm muc tiêu. Đâu tiên phai phân tich cac dư ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ liêu thông kê về quy mô dân sô, tông san lương nôi đia tinh trên đâu ngươi. Sau đo, ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ dư đoan chinh xac tôc độ tăng trương và thông tin đây đủ về san phâm như tốc độ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ thâm nhập thị trương, thị phần, chi phí truyền thông, lơi nhuận và ưu thế cạnh tranh...Dưa trên nhưng phân tich, đanh giá đo, công ty sẽ tinh toan chinh xac và dư ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ đoan thanh công nhưng thị trương và măt hang tiêm năng để ưu tiên đâu tư phat ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ triên. Tư việc phân chia lại nguồn ngân sách tiếp thị cũng như các kế hoạch giơi ̉ thiệu sản phẩm mơi một cách rầm rộ và rộng rãi tư năm 2005, Samsung đã thu đươc nhưng kết quả khả quan. Tai thị trương Viêt Nam, Samsung đứng thứ 1 ̣ ̣ doanh thu về TV man hinh phăng, thứ 2 về linh vưc điên thoai di đông sau Nokia, ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ đông thơi tao bươc đột phá trong nhóm các dòng sản phẩm vẫn là thế mạnh của ̀ ̣ Sony như máy quay phim, màn hình vi tính phẳng, đầu đĩa DVD và TV kỹ thuật số. Samsung đươc xem là thương hiệu phát triển nhanh nhất thế giơi vào nhưng năm 2004 - 2005. Giá trị thương hiệu của Samsung đạt mức 8,3 tỉ USD • Chiên lược phat triên nhân lưc ́ ́ ̉ Ban lanh đao cua Samsung Vina nhân thức rât rõ tâm quan trong cua nguôn ̃ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ lưc con ngươi đôi vơi sư phat triên bên vưng cua tâp đoan. Vì thế công ty luôn cam ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ kêt xây dưng Samsung Vina thanh môt công ty hang đâu đươc yêu thich, ơ đó nhân ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ viên luôn hai long vơi môi trương lam viêc, chinh sach phuc lơi và cơ hôi thăng ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ tiên. Đôi ngũ công sư cua Samsung Vina đêu là nhưng nhân viên tre, có năng lưc, ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ kiên thức và tinh thân câu tiên cao, luôn đoan kêt để hoan thanh muc tiêu chung cua ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ 16
 17. công ty, xây dưng Samsung Vina trơ thanh thương hiêu cao câp đôi vơi ngươi tiêu ̀ ̣ ́ ́ dung. Hiện nay, Samsung Vina có 800 nhân viên trên toàn quốc, làm việc trong ̀ môi trương thân thiện và nhiều điều kiện tốt để phát triển. Điểm nổi bật nhất khi làm việc tại Samsung Vina, đó là nhân viên luôn đươc trang bị các phương tiện làm việc hiện đại nhất, đươc tham gia vào các khóa học đào tạo tiên tiến nhất ơ cả trong và ngoài nươc. Kể tư năm 2001, Samsung đã áp dụng chính sách đào tạo nhân tài cho công ty bằng việc sư dụng công cụ OTVR (Organization talent vitality review). Vơi công cụ này, nhưng nhân viên nòng cốt luôn có cơ hội rộng mơ cho việc đào tạo để nắm giư các vị trí lãnh đạo cao cấp trong công ty. Ngoài ra, Samsung Vina còn có các chương trình trao đổi kỹ sư và kỹ thuật viên ra nươc ngoài nhằm nâng cao tay nghề và trau dồi kiến thức trong khu vưc. Chính vì nhưng chính sách lấy con ngươi là trung tâm của sư phát triển, đội ngũ nhân viên của Samsung Vina đã rất gắn bó vơi công ty, rất nhiều ngươi trong số họ đã gắn bó vơi Samsung Vina kể tư nhưng ngày đầu tiên thành lập. Vơi triết lý con ngươi là trung tâm của sư phát triển, hiện nay, Samsung Vina đang triển khai chương trình ”Nơi làm việc tuyệt vơi” (great working place) vơi một lộ trình liên tục cải thiện môi trương làm việc, chính sách phúc lơi, đào tạo, lương cũng như nhưng thay đổi tích cưc về văn hóa công ty để biến công ty thành một nơi làm việc lý tương nhất ơ Việt Nam. Mục tiêu của công ty là tạo lập một môi trương làm việc chuyên nghiệp và nhân văn ơ đó tất cả mọi nhân viên luôn vui vẻ, say mê làm việc, không ngưng sáng tạo, luôn yêu thương lẫn nhau và sống có trách nhiệm vơi bản thân, gia đình, công ty và xã hội. Vơi muc tiêu chiên lươc xây dưng Samsung Vina thành một thương hiệu ̣ ́ cao cấp có vai trò dẫn đầu trong cuộc cách mạng hội tụ kỹ thuật số, công ty Samsung Vina đã thưc hiên chiên lươc đa dang hoa san phâm luôn mang đến cho ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ngươi tiêu dùng các sản phẩm đột phá, có phong cách, các chiến lươc tiếp thị sáng tạo và dịch vụ khách hàng hoàn hảo, đon đâu trươc cac đôi thủ canh tranh ́ ̀ ́ ́ ̣ trên thị trương. Mục tiêu của Samsung Vina là mỗi khách hàng yêu thích thương hiệu Samsung và tư hào khi đươc sơ hưu các sản phẩm của Samsung như một phần không thể thiếu trong nghệ thuật sống của họ. 17
 18. 2.3.Cơ câu tổ chưc cua Samsung Vina ́ ̉ Để đat đươc muc tiêu chiên lươc xây dưng Samsung Vina trơ thanh thương ̣ ̣ ́ ̀ hiêu cao câp đươc yêu thich nhât tai thị trương Viêt Nam, công ty cân xây dưng ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ đươc môt cơ câu tổ chức hiêu quả nhăm phôi hơp hoat đông nhiêu chức năng trong ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ toan doanh nghiêp để đat đươc muc tiêu chung. Vơi viêc theo đuôi chiên lươc đa ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ dang hoa trong dai han, công ty Samsung Vina đã thiêt kế theo mô hinh cơ câu tổ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ chức hôn hơp cho phep chuyên môn hoa cac nganh nghê, phân bổ doanh thu lơi ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ nhuân cho tưng bộ phân trong tưng linh vưc kinh doanh trong đó tưng giam đôc sẽ ̣ ̣ ̃ ́ ́ chiu trach nhiêm loai hinh san phâm cua minh. Mô hinh cơ câu tổ chức san phâm ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ (xem hinh 2)̀ Hinh 2: Cơ câu tổ chưc cua Samsung tai Viêt Nam ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ Tông giam đôc ́ ́ ́ Giam đôc chi nhanh ́ ́ ́ Giam đôc chi nhanh ́ ́ ́ Giam đôc chi nhanh ̀ ́ miên Băc ̀ miên Trung ̀ miên Nam Quan lý san phâm ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ San phâm nghe Quan lý san phâm ̉ ̉ ̉ Quan lý san phâm ̉ ̉ ̉ ̃ Viên thông kinh doanh nhiǹ tiêu dung̀ hỗ trợ ́ ̉ May anh Thiêt bị gia dung ́ ̣ Hôp giai mã ̣ ̉ ́ ́ May nen Quan trị hệ thông ̉ ́ Quan trị bộ phân san ̉ ̣ ̉ Quan trị bộ phân ̉ ̣ phân phôi ́ xuât ́ R$D ̀ (Nguôn: website:samsung.com.vn) Ban lanh đao chủ chôt cua công ty Samsung Vina gôm co: ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ́ • Ông Je Hyoung Park: Tông Giam đôc công ty Điên tư Samsung Vina, ̉ ́ ́ ̣ chính thức nhận chức Tổng Giám đốc Samsung Vina tư tháng 2 năm 2007. Ông 18
 19. là một trong nhưng ngươi đầu tiên của tập đoàn Samsung tham gia đàm phán và ký kết hơp đồng liên doanh đưa đến sư ra đơi của Samsung Vina tại Việt Nam. • Ông Nguyên Văn Đao: Phó Tông giam đôc công ty Điên tư Samsung ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̣ Vina, một trong nhưng ngươi đặt nền móng đầu tiên cho Samsung tại Việt Nam. Ông Đạo là chuyên viên trong lĩnh vưc kinh doanh và tiếp thị tại thị trương nội địa, quan hệ cộng đồng (báo chí và chính phủ) và đặc biệt là nhưng vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư, thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nươc ngoài. • Ông Lâm Quan Viêt Hai: Phó tông giam đôc Samsung Vina, gia nhâp ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ tư năm 2006 vơi vai trò là Phó Tổng giám đốc thứ nhất, đại diện phía Việt Nam trong liên doanh. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm về kỹ sư chế tạo máy trong lĩnh vưc hàng không quân sư. • Ông Deug Geun Kim: Phó tông giam đôc phụ trách nhà máy sản ̉ ́ ́ xuất của Samsung Vina tư tháng 4/2008. Gia nhập Samsung tư năm 1989, ông Kim có hơn 18 năm kinh nghiệm quản lý về kế hoạch đầu tư, xây dưng nhà máy, tổ chức và điều hành sản xuất ơ các nhà máy chi nhánh. 2.4. Các động lưc thúc đẩy Tập đoàn Samsung tham gia hoạt động kinh doanh tại Việt Nam : Bắt đầu hoạt động tư năm 1994, vơi thị phần gần như bằng không, đến nay Samsung Vina đã trơ thành công ty điện tư hàng đầu ơ Việt Nam, chiếm 36,7% thị phần ti vi LCD và 26% đối vơi ti vi đèn hình, 19% thị phần điện thoại di động (nguồn: GfK, tính đến tháng 6-2008). Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng khác của công ty như tủ lạnh 2 cưa “side by side”, màn hình máy tính, máy in, ổ đĩa cứng và đĩa quang… cũng chiếm một trong hai vị trí đầu trên thị trương. Trươc tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng, ngươi tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, khiến cho không ít hãng điện tư tiêu dùng như Sony , Panasonic … thưc sư gặp nhiều khó khăn và thậm chí đã phải bỏ cuộc tại thị trương Việt Nam. Tuy nhiên, tập đoàn điện tư lại quyết định ngươc lại. Ngoài nhà máy sản xuất hiện có tại TP HCM Samsung còn tiếp tục đầu tư thêm 670 triệu đô la Mỹ để xây dưng thêm một trong nhưng nhà máy sản xuất điện thoại di động lơn nhất thế giơi, vơi công suất dư kiến 120 triệu sản phẩm mỗi năm. 19
 20. Ông Je Hyoung Park, Tổng giám đốc Samsung Vina, cho biết: “Tại Samsung, chúng tôi đã có định hương rõ ràng và coi Việt Nam là một điểm đầu tư chiến lươc. Các chuyên gia của Samsung đã có sư xem xét, đánh giá trên phạm vi toàn cầu và nhận thấy Việt Nam có nhưng điều kiện thuận lơi, nên đã đưa ra quyết định chiến lươc xây dưng nhà máy ơ đây”. Quyết định chọn Việt Nam làm điểm đầu tư chiến lươc của Samsung phần nào bắt nguồn tư sư thành công của Samsung Vina. Sơ dĩ Việt Nam trơ thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nươc ngoài là do nhưng lơi thế về giá nhân công thấp, môi trương đầu tư ngày càng đươc cải thiện, sư ổn định về chính trị , nền kinh tế đạt tốc độ tăng trương cao và nằm ơ vị trí địa lý lý tương là trung tâm khối ASEAN. Tính đến nay, số dân của cả nươc là 84,156 triệu ngươi.Việt Nam là nươc có nguồn lao động trẻ , dồi dào và chi phí nhân công tương đối thấp tuy nhiên nguồn nhân lưc thưc sư chưa đươc quan tâm đúng mức nên tay nghề của ngươi lao động chưa cao. Việt Nam là thị trương mơi nổi mà các nhà đầu tư nươc ngoài không thể không chú ý. Dù dân số không bằng Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil, nhưng vơi gần 85 triệu dân - một thị trương công nghệ thông tin và điện tư nhiều tiềm năng , kết cấu dân số trẻ có mức chi tiêu cho bản thân khá cao, là một trong nhưng trung tâm phát triển CNTT nhanh nhất khu vưc, cộng vơi nền kinh tế đang trên đà tăng trương nhanh, Việt Nam có nhiều tiềm năng trơ thành thị trương tiêu thụ lơn trong khu vưc Đông Nam Á. Việt Nam là đất nươc có nền chính trị ổn định do đó các nhà đầu tư có thể yên tâm phát triển sản xuất, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp mình. Cùng vơi đó là các chính sách ưu đãi thông thoáng khuyến khích các nhà đầu tư tại Việt Nam.Việc xóa bỏ chính sách bảo hộ đối vơi hàng điện tư để hội nhập vơi nền kinh tế khu vưc và thế giơi thu hút đươc hàng loạt nhưng dư án đầu tư lơn. Đây là cơ hội tốt cho ngành công nghiệp sản xuất linh kiện phát triển. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản