Kinh tế- quản lí

Xem 1-20 trên 1870 kết quả Kinh tế- quản lí
 • Tham khảo tài liệu 'phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của cn trọng nông.', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p digiworldhanoi 12-12-2009 194 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của jean baptiste say', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p digiworldhanoi 12-12-2009 275 55   Download

 • Chương 2 Quản lí hành chính công về kinh tế thuộc bài giảng Quản lý hành chính công, trong chương này người học sẽ được tìm hiểu về các nội dung sau: Những vấn đề cơ bản quản lí hành chính công về kinh tế, quản lí hành chính công đối với doanh nghiệp, quản lí hành chính công đối với kinh tế đối ngoại, quản lí hành chính công đối với đầu tư.

  pdf50p canhdangxuan 02-04-2014 103 38   Download

 • Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.Do đó phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế rất quan trọng trong xu hướng kinh tế phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt78p buiduongson3 08-05-2010 2296 818   Download

 • ở nước ta, khoảng mười năm trở lại đây thì công nghệ thông tin không còn xa lạ, và ngày càng được úng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực quản lí. Quản lí là một hoạt động vô cùng quan trọng, bất kì cấp nào đơn vị cũng dều phải có quản lí. Đối tượng của quản lí cũng vô cùng rộng lớn. Nó bao gồm rất nhiều khía cạnh như quản lí con người, quản lí sản xuất, quản lí kinh tê, quản lí xã hội.Cũng...

  pdf29p tiencuong 17-07-2009 1939 709   Download

 • Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh với mục tiêu thu được số vốn lớn hơn số đã bỏ ra, thông qua lợi nhuận” + Theo quan điểm của Nhà nước: “Đầu tư là hoạt động bỏ vốn phát triển, để từ đó thu được các hiệu quả kinh tế xã hội, vì mục tiêu phát triển quốc gia” Người đầu tư Người cho vay Vốn Người thực hiện đầu tư Đầu tư Người sản xuất kinh doanh SXKD Thu hồi từ SXKD ...

  pdf14p quangngoc368 29-12-2009 534 352   Download

 • Cùng với những điều chỉnh tích cực về mặt chính trị, xã hội trên toàn hành tinh, nhìn chung nền kinh tế thế giới vẫn phát triển theo huớng lạc quan cả về mức tăng truởng cho đến thuơng mại và đầu tu trực tiếp nuớc ngoài. Trên các sách báo kinh tế và một loạt các báo cáo mới nhất của các cơ quan kinh tế quốc tế, đặc biệt là báo cáo của IMF, cho thấy cục diện mới của trật tự kinh tế thế giới cũng nhu những xu thế phát triển của nó trong năm 2006....

  doc16p cuong53hk 16-04-2010 616 294   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định trình bày lí luận cơ bản về quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định, giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 548 251   Download

 • Trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ, mặc dù quan niệm về tính tất yếu quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã hình thành nhưng đến thời kỳ năm 1954- 1975 mô hình chủ nghĩa xã hội mới được xác lập trên thực tế ở miền Bắc. Đó là mô hình chủ nghĩa xã hội chịu sự chi phối của quy luật chiến tranh khi miền Bắc giữ vai trò là hậu phương lớn của miền Nam và đối với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.

  pdf27p bach_khoa_ha_noi 12-08-2011 515 216   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. -Bài này Thạc Sỹ chấm được 9 điểm

  doc15p hud_nobody 26-04-2010 400 145   Download

 • Cùng nghiên cứu triết học với ebook Triết học kinh tế trong "lí thuyết về công lí" của nhà triết học Mỹ-John Rawls. Những kết quản nghiên cứu sẽ giúp người đọc hiểu hơn triết học phương Tây hiện đại, hiểu bản chất lí thuyết của J. Rawls, từ đó suy ngẫm về những giá trị cũng như những hạn chế của nó để vượt qua.

  pdf213p muathu102 20-03-2013 209 114   Download

 • Tại bất kỳ quốc gia nào, công nghiệp ôtô là ngành có mối liên hệ cao độ với các ngành khác và có tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế đất nước. Công nghiệp ô tô không chỉ giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, mà còn là ngành kinh tế mang lại lợi nhuận rất cao.

  doc20p vuvvvv 19-03-2010 260 99   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam trình bày lí luận về quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép, thực trạng quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam, giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 202 97   Download

 • Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh cùng cả n¬ớc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 1991-1995 với trọng tâm là tiếp tục thực hiện đ¬ờng lối đổi mới của Đảng và Nhà n¬ớc. Để tạo điều kiện cho cơ chế thị tr¬ờng hoạt động hiệu quả, những nổ lực xây dựng cơ chế-chính sách đ¬ợc tập trung vào hệ thống các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô và khung pháp lý.

  doc52p anvietcanh 15-10-2009 221 89   Download

 • Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nền công nghiệp hoá hiện đại hoá thì vấn đề nổi lên không chỉ ở nước ta mà ở cả các nước đang phát triển là tình trạng cơ sở hạ tầng kém, thiếu kinh nghiệm, trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa cao. Vì thế, cùng một lúc chúng ta phải bắt tay vào giải quyết nhiều vấn đề cấp bách thì mới đáp ứng kịp thời với yêu cầu đặt ra.

  pdf45p buiduongson3 08-05-2010 215 83   Download

 • Qua một thời gian triển khai những giải pháp cấp bách do chính phủ đề ra, UBND TPHCM dựa vào tình hình thực tế tại địa phương kiến nghị Chính phủ 9 giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế

  doc3p tinhoc 10-10-2009 205 69   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày lí luận chung về quản lý thuế trong điều kiện hội nhập quốc tế, thực trạng quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá thực trạng quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 163 68   Download

 • Năm 1995, GDP của thành phố là 36.975 tỷ đồng (giá hiện hành) t¬ơng đ¬ơng 3,37 tỷ USD, năm 2000 là 76.660 tỷ đồng (giá hiện hành) t¬ơng đ¬ơng 5,46 tỷ USD. Giai đoạn 1991-1995, nền kinh tế thành phố đã có b¬ớc tăng tr¬ởng nhanh chóng, GDP tăng bình quân 12,6%/năm, GDP bình quân đầu ng¬ời tăng từ 620 USD năm 1991 (giá so sánh năm 1994) lên 937 USD năm 1995.

  doc52p anvietcanh 15-10-2009 179 48   Download

 • Báo cáo này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng về Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 và đề ra Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2001 - 2010, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại....

  doc63p hoanghoa689 08-11-2009 182 38   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào trình bày cơ sở lí luận về quản trị marketing của các ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào, giải pháp quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 84 36   Download

Đồng bộ tài khoản