Phần I: Tổng quan về truyền số liệu và hoạt động mạng

Chia sẻ: Cn Tt 9999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
313
lượt xem
126
download

Phần I: Tổng quan về truyền số liệu và hoạt động mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phần i: tổng quan về truyền số liệu và hoạt động mạng', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần I: Tổng quan về truyền số liệu và hoạt động mạng

 1. PH N I T ng quan vê ng Truy n sô li u Truy li & Ho t ñ ng m ng ng ng ©STU, 2006 T ng quan ©STU, 2006 1
 2. Gi i thi u các chương Chương 1 Gi i thi u Chương 2 Mô hình m ng ©STU, 2006 Chương 1 Gi i thi u ©STU, 2006 2
 3. 1.1 Truy n sô li u Các thành ph n Bi u di n số li u ði u khi n lu ng số li u ©STU, 2006 Năm thành ph n c a hê th ng truy n sô li u Hình 1.1 ©STU, 2006 3
 4. ðơn công (Simplex) Hình 1.2 ©STU, 2006 Hình 1.3 Bán song công (Half-duplex) ©STU, 2006 4
 5. Song công hoàn toàn (Full-duplex) Hình 1.4 ©STU, 2006 1.2 M ng Xư lý phân tán Distributed Tiêu chu n m ng Criteria C u trúc v t lý Physical Structures Phân lo i m ng Categories ©STU, 2006 5
 6. Point-to-point connection Hình 1.5 ©STU, 2006 Multipoint connection Hình 1.6 ©STU, 2006 6
 7. Categories of topology Hình 1.7 ©STU, 2006 Fully connected mesh topology (for five devices) Hình 1.8 ©STU, 2006 7
 8. Star topology Hình 1.9 ©STU, 2006 Bus topology Hình 1.10 ©STU, 2006 8
 9. Ring topology Hình 1.11 ©STU, 2006 Categories of networks Hình 1.12 ©STU, 2006 9
 10. Hình 1.13 LAN ©STU, 2006 Hình 1.13b LAN ©STU, 2006 10
 11. Hình 1.14 MAN ©STU, 2006 Hình 1.15 WAN ©STU, 2006 11
 12. 1.3 Internet V n t t l ch sư Internet ngày nay ©STU, 2006 Internet ngày nay Hình 1.16 ©STU, 2006 12
 13. 1.4 Protocols & Standards Protocols Standards Standards Organizations Internet Standards ©STU, 2006 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản