intTypePromotion=1

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 3

Chia sẻ: Huy Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
770
lượt xem
624
download

Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích dữ liệu bằng phần mềm spss 12.0 phần 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 12.0 phần 3

  1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích Taøi lieäu phaùt theâm Nieân khoùa 2006-2007 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0* PHẦN 3 Nội dung chính trong phần này: Tạo biến mới từ các biến đã có trong dữ liệu * SPSS 12.0 là sản phẩm đã đang ký của SPSS Inc. 1 Quoác Duy
  2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích Taøi lieäu phaùt theâm Nieân khoùa 2006-2007 Tạo biến mới từ các biến đã có trong dữ liệu Bộ liệu chúng ta có như sau: HÌNH 1 a. Giả sử, chúng ta cần hồi quy VA theo Ln(L) và Ln(K), như vậy cần tạo thêm 2 biến mới là Ln_L và Ln_K từ L và K. Để bắt đầu, chúng ta vào Menu Transform, chọn Compute. HÌNH 2 Đặt tên biến mới vào đây, ví dụ: Ln_L 2 Quoác Duy
  3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích Taøi lieäu phaùt theâm Nieân khoùa 2006-2007 HÌNH 3 Tìm và hấp đúp vào LN(numexpr) HÌNH 4 Chọn biến L rồi bấm vào nút 3 Quoác Duy
  4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích Taøi lieäu phaùt theâm Nieân khoùa 2006-2007 Sau cùng, bấm OK để thực hiện quá trình tính toán. HÌNH 5 Bây giờ, trong bảng dữ liệu đã có thêm biến Ln_L Để tạo ra biến Ln_K thì các bước thực hiện cũng tương tự. b. Giả sử, chúng ta cần hồi quy VA theo L và C với C = 2K+1. Như vậy cần tạo thêm 2 biến mới là C. Để bắt đầu, chúng ta cũng vào Menu Transform, chọn Compute. HÌNH 6 Đặt tên biến mới vào đây: C 4 Quoác Duy
  5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích Taøi lieäu phaùt theâm Nieân khoùa 2006-2007 HÌNH 7 Sau đó tiếp tục gõ vào *2+1, rồi bấm OK Chọn biến K rồi bấm vào nút HÌNH 8 Trong dữ liệu đã xuất hiện thêm biến C 5 Quoác Duy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản