intTypePromotion=1

Phân tích luận điểm kết hợp dân tộc với giai cấp

Chia sẻ: Lê Thành Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
363
lượt xem
53
download

Phân tích luận điểm kết hợp dân tộc với giai cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế? Trả lời: * HCM khẳng định giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp có mqh chặt chẽ với nhau. sự kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp thể hiện: Người khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp cônh nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN trong quá trình CM. Đồng thời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích luận điểm kết hợp dân tộc với giai cấp

  1. Phân tích luận điểm kết hợp dân tộc với giai cấp Câu 3: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế? Trả lời: * HCM khẳng định giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp có mqh chặt chẽ với nhau. sự kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp thể hiện: Người khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp cônh nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN trong quá trình CM. Đồng thời chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên cơ sở liên minh công nhân- nông dân- tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng thiết lập chính quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân gắn kết mục tiêu độc lập với CNXH * GPDT là vấn đề trên hết, trước hết, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. - TTHCM vừa phản ánh quy luật khách quan của GPDT trong thời đại của CNĐQ vùa phản ánh mqh khăng khít giữa mục tiêu GPDT với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. - Chỉ có xoá bỏ áp bức bóc lột và thiết lập một nhà nướcthực sự của dân, do dân, vì dân thì mới bảo đảm cho người lao động có quyền làm chủ, mới thực sự phát triển hài hoà giữa cá nhân và xã hội, giữa độc lập dân tộc với tự do và hạnh phúc của con người. * GPDT tạo tiền đề cho giải phóng giai cấp: HCM giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc. Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dânlà điều kiện để giải phóng giai cấp. Vì thế lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc. * Giữ vững độc lập của dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác: TTHCM về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và CM sâu sắc, thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản