intTypePromotion=1

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Chia sẻ: Ketap Ketap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
2
lượt xem
0
download

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều Nghị quyết, chương trình về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được ban hành đã góp phần đưa nông nghiệp Lâm Đồng nên một tầm cao mới (giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh đạt 160 triệu đồng/ha/năm, có một số mô hình đạt doanh thu 3-5 tỷ đồng/ha/năm...). Bài viết điểm lại một số kết quả trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

  1. khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng ThS Võ Thị Hảo Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đồng Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều Nghị quyết, chương trình về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được ban hành đã góp phần đưa nông nghiệp Lâm Đồng nên một tầm cao mới (giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh đạt 160 triệu đồng/ha/năm, có một số mô hình đạt doanh thu 3-5 tỷ đồng/ha/năm...). Bài viết điểm lại một số kết quả trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực này. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công chuyển biến mạnh mẽ, trong đó hoạch thực hiện Nghị quyết 05- nghệ (KH&CN) vào sản xuất nông xác định vai trò then chốt của ứng NQ/TU, tiếp tục triển khai Chương nghiệp dụng công nghệ cao trong phát trình nông nghiệp công nghệ cao triển nông nghiệp. Điều này được (giai đoạn 2016-2020), trong đó Việc ứng dụng tiến bộ KH&CN tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và thể hiện qua việc Tỉnh ủy đã ban vào sản xuất nông nghiệp tại Lâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ hành nghị quyết chuyên đề về Đồng đã được triển khai từ trước cao theo hướng đồng bộ, hiện đại phát triển nông nghiệp công nghệ những năm 2000, ban đầu chỉ là nhằm nâng cao sức cạnh tranh cao, UBND tỉnh ban hành Chương các mô hình trình diễn, dần lan của nông sản, đảm bảo phát triển trình phát triển nông nghiệp ứng tỏa, áp dụng đồng bộ nhiều công toàn diện, bền vững, đồng thời dụng công nghệ cao giai đoạn nghệ ở quy mô sản xuất đại trà. đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp 2005-2010, qua đó đã huy động Có thể khái quát quá trình phát an toàn gắn kết với thị trường tiêu toàn bộ hệ thống chính trị cùng triển này thành 3 giai đoạn như thụ, xây dựng và phát triển thương vào cuộc, tập trung các nguồn lực sau: hiệu. để thực hiện. Trên cơ sở đó, Lâm Giai đoạn 1 (trước năm 2005): Đồng đã tập trung nghiên cứu, Những kết quả nổi bật trong giai đoạn này, Lâm Đồng chuyển giao, ứng dụng đồng bộ đã tập trung xác định những đối các công nghệ tiên tiến của thế Lâm Đồng hiện có 52.000 ha tượng cây trồng, vật nuôi có lợi giới và khu vực vào sản xuất với diện tích đất canh tác sản xuất thế cạnh tranh, các công nghệ, kỹ quy mô đại trà, hỗ trợ ứng dụng ứng dụng công nghệ cao, chiếm thuật có khả năng ứng dụng vào công nghệ tự động hóa, cơ giới khoảng 17,7% diện tích đất canh thực tiễn sản xuất; triển khai một hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn; tác và trên 30% giá trị sản xuất số đề tài điều tra cơ bản nhằm tạo phát triển các liên kết sản xuất, ngành nông nghiệp. Năng suất, cơ sở cho việc triển khai ứng dụng xây dựng thương hiệu nông sản... giá trị sản phẩm cây trồng, vật nông nghiệp theo hướng công nuôi khi áp dụng công nghệ cao Giai đoạn 3 (năm 2016 đến tăng 25-30%, giúp tăng lợi nhuận nghệ cao, như xây dựng bản đồ nay): tiếp tục phát huy những kết cho người sản xuất trên 30% so đất nông nghiệp và bố trí cây trồng quả đã đạt được, Tỉnh ủy Lâm với doanh thu; năng suất các cây hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh đến Đồng đã ban hành nghị quyết trồng ứng dụng công nghệ cao cấp xã; xây dựng bản đồ quản lý chuyên đề (Nghị quyết 05-NQ/TU) tăng 30-50% so với bình quân nước ngầm toàn tỉnh; điều tra đa về phát triển nông nghiệp toàn chung, giúp nâng giá trị sản dạng sinh học toàn tỉnh… diện, bền vững và hiện đại giai xuất nông nghiệp toàn tỉnh đạt Giai đoạn 2 (năm 2005-2015): đoạn 2016-2020, định hướng đến khoảng160 triệu đồng/ha/năm. điểm nhấn của giai đoạn này là hệ năm 2025. Trên cơ sở đó, UBND Hiện nay, toàn tỉnh có 12.000 ha thống chính trị của tỉnh đã có sự tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm, 47 Soá 6 naêm 2019
  2. Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo vườn ươm cung cấp gần 2 tỷ cây giống thương phẩm để phục vụ sản xuất. Đặc biệt, việc ứng dụng thành công công nghệ ghép, nhất là trên cây họ cà (cà chua có 100% sử dụng giống ghép kháng bệnh), cho hiệu quả kinh tế cao hơn 30% so với không ứng dụng công nghệ ghép. Nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới được nhập nội và áp dụng trong sản xuất đại trà: nhà lưới, nhà kính có điều khiển; tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động; công nghệ thông tin điều khiển Mô hình trồng hoa chậu cho doanh thu hàng tỷ đồng/ha/năm. tự động về nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng và cường độ chiếu sáng; 800 ha đạt doanh thu 1-3 tỷ đồng, cho toàn tỉnh để quảng bá, phát cơ giới hóa và tự động hóa được cá biệt có một số mô hình cho triển thị trường cho sản phẩm rau, áp dụng mạnh trong khâu sản doanh thu 3-5 tỷ đồng/ha/năm hoa, chè, cà phê và du lịch canh xuất giống, làm đất, chăm sóc cây như hoa chậu, thủy canh, đông nông, đặc biệt tỉnh có 8 doanh trồng, vật nuôi và thu hoạch. Cuối trùng hạ thảo… nghiệp được Bộ Nông nghiệp và năm 2017, toàn tỉnh có 3.623,8 Phát triển nông thôn công nhận là ha/3.871,7 ha canh tác hoa ứng Bên cạnh những giá trị kinh tế, kết quả triển khai Chương trình doanh nghiệp nông nghiệp công dụng công nghệ cao trong nhà nông nghiệp công nghệ cao của nghệ cao (chiếm trên 30% của cả kính (nhà kính, nhà lưới, công tỉnh đã thu được một số kết quả nước). nghệ cảm biến, tưới tự động…); sau: 18.968 ha rau quả ứng dụng công Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ nghệ cao, chiếm 93,7% diện tích Trong công tác quy hoạch, thể KH&CN: ngành KH&CN và nông canh tác… chế hóa và hỗ trợ doanh nghiệp: nghiệp đã phối hợp thực hiện UBND tỉnh đã phê duyệt các quy hàng trăm đề tài, dự án nghiên Nhiều mô hình liên kết sản hoạch chuyên ngành, ban hành cứu, chuyển giao KH&CN từ cấp xuất đã được hình thành: liên kết quy định tạm thời về tiêu chí sản trung ương, tỉnh, cơ sở về sản giữa nông dân - nông dân để hình xuất nông nghiệp công nghệ cao xuất giống, quy trình canh tác, thành tổ hợp tác, hợp tác xã (đến đối với một số cây trồng, vật nuôi phòng chống dịch bệnh, quản lý nay có trên 260 tổ hợp tác, trên chủ lực, xây dựng và triển khai sau thu hoạch; phối hợp với các 130 hợp tác xã và 2 liên minh hàng loạt cơ chế ưu đãi cho phát doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu hợp tác xã), các tổ hợp tác, hợp triển nông nghiệp công nghệ cao. tổ chức 1.600 cuộc hội thảo, tập tác xã giúp tích tụ ruộng đất từ Hình thành 8 khu nông nghiệp huấn, triển khai 800 mô hình thử các xã viên, đảm bảo sản xuất công nghệ cao với vai trò hạt nhân nghiệm. Trong đó, công nghệ lưu trên quy mô lớn, tạo điều kiện để nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giữ, bảo quản và nhân giống sạch thuận lợi cho ứng dụng KH&CN giao và nhân rộng các công nghệ bệnh, chất lượng cao được thực trong sản xuất, đồng thời là đầu mới, thu hút các nhà đầu tư và 19 hiện đồng loạt. Hiện tại có đến mối đại diện cho nông dân thương khu sản xuất nông nghiệp công 90% giống rau, hoa trên địa bàn thảo các hợp đồng cung ứng vật nghệ cao để ưu tiên đầu tư hạ tỉnh được xuất khẩu tới trên 20 tư và bán sản phẩm cho doanh tầng, tạo vùng nguyên liệu. Từ đó quốc gia; công nghệ nhân giống nghiệp; liên kết giữa nông dân - đã có 21 sản phẩm được đăng ký invitro đã tạo ra các giống sạch doanh nghiệp (hợp tác xã) được xác lập nhãn hiệu và được bảo hộ, bệnh có tính đồng nhất và ổn định hình thành với quy mô một doanh tạo điều kiện thuận lợi cho phát về năng suất, chất lượng...; toàn nghiệp với vài chục hộ nông dân, triển thị trường, trong đó thương tỉnh có trên 50 cơ sở nuôi cấy mô, trong đó doanh nghiệp cung ứng hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ sản xuất trên 39 triệu cây giống vật tư và các công nghệ sản xuất đất lành” là thương hiệu chung gốc invitro các loại/năm, trên 200 để người nông dân sản xuất hàng 48 Soá 6 naêm 2019
  3. khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hóa theo yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp và được bao tiêu sản phẩm; liên kết giữa nông dân - hợp tác xã (tổ hợp tác) - doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa từ khâu cung ứng vật tư, quản lý chất lượng sản phẩm, thu mua, sơ chế, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, qua đó từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu. Hiện Lâm Đồng đang hình thành Sử dụng giống cà chua ghép gốc cho hiệu quả kinh tế cao hơn 30%. một số mô hình liên kết mới thông Xác định rõ đối tượng cây trồng lược chung về phát triển thương qua việc xây dựng các trung tâm vật nuôi có lợi thế cạnh tranh của hiệu nông sản cho vùng; tập trung sau thu hoạch, trung tâm giao dịch địa phương, qua đó tập trung triển các nguồn lực trong công tác quản hoa, đây sẽ là đầu mối thu gom khai theo chuỗi từ khâu nghiên lý chất lượng, quảng bá sản phẩm, các mặt hàng nông nghiệp chủ cứu chọn tạo, sản xuất giống chất giúp các khách hàng dễ dàng tiếp lực, kiểm soát chất lượng, tổ chức lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn, cận, nhận biết thương hiệu. đánh giá, phân loại, thực hiện các đáp ứng yêu cầu thị trường đến khâu logistic để phân phối nông tổ chức sản xuất, tiêu thụ...; khi Tổ chức liên kết sản xuất phải sản đến các hệ thống phân phối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu thực sự và chuyên nghiệp. KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở cần mang lại lợi ích cho các bên tham bám sát nghị quyết, mục tiêu phát gia (tránh trường hợp phát triển Một số bài học kinh nghiệm triển kinh tế - xã hội của tỉnh; liên kết theo chỉ tiêu, thành tích), Đánh giá kết quả thực hiện đánh giá điểm mạnh, điểm yếu liên kết thực chất sẽ giúp khắc Chương trình nông nghiệp công để lựa chọn các công nghệ, quy phục những hạn chế của từng nghệ cao trong thời gian vừa qua, trình sản xuất phù hợp; xây dựng bên. Ví dụ, nông dân có quỹ đất, Lâm Đồng rút ra một số bài học những mô hình trình diễn tại vùng có nhân lực nhưng thiếu kiến thức kinh nghiệm sau: sản xuất trọng điểm; việc lựa chọn về công nghệ, thị trường; doanh Xác định Chương trình nông công nghệ, xây dựng mô hình là nghiệp có kinh nghiệm trong nghiệp công nghệ cao không chỉ là hết sức quan trọng, phải đảm bảo chuyển giao công nghệ, phát triển trách nhiệm của riêng ngành nông thích hợp với điều kiện sản xuất thị trường nhưng thiếu quỹ đất, nghiệp mà là nhiệm vụ của cả hệ của từng địa phương, từng vùng thiếu nguồn cung nguyên liệu ổn thống chính trị, các ngành/lĩnh vực khí hậu, năng lực của nông dân định nên liên kết này sẽ dễ dàng và của toàn thể nhân dân, trong và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của từng giai đoạn. Đồng thời, cần hình thành và phát triển; nhà nước đó nhân dân là chủ thể, doanh đóng vai trò trung gian hòa giải nghiệp, hợp tác xã là hạt nhân, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để chuyển giao nhanh các vướng mắc, tranh chấp trong chính quyền và các nhà khoa học quá trình hợp tác. Phát triển liên các kết quả nghiên cứu vào thực có vai trò định hướng, hỗ trợ. Bên kết để hình thành chuỗi là một tiễn sản xuất. cạnh đó, cần làm tốt công tác quy hướng đi phù hợp với xu thế hiện hoạch và quản lý quy hoạch để Công tác quản lý chất lượng nay, trong đó các thành tố tham đảm bảo định hướng phát triển sản phẩm ngay từ quá trình sản gia sẽ chịu trách nhiệm ở từng theo hướng bền vững; thực hiện xuất là hết sức quan trọng, do đó chương trình nông nghiệp công cần tập trung ứng dụng các giải khâu để đảm bảo sản phẩm được nghệ cao phải có lộ trình cụ thể pháp kỹ thuật để sản xuất theo sản xuất, thu gom, chế biến, vận phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện các tiêu chuẩn của thị trường mục chuyển và tiêu thụ một cách tốt sản xuất của từng địa phương, cần tiêu, truy xuất nguồn gốc, tạo dựng nhất. Lúc này doanh nghiệp phải phải quy hoạch, định hướng, bước niềm tin cho thị trường. Đồng thời, đóng vai trò hạt nhân, quản lý vận đi đảm bảo vững chắc, hướng đến cần dành kinh phí hỗ trợ xây dựng hành chuỗi hoạt động theo đúng việc triển khai áp dụng công nghệ các thương hiệu nông sản, nhãn phương án đề ra ? cao vào sản xuất cho người dân hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý chứ không chỉ dừng tại mức độ mô cho nông sản tại các địa phương, hình trình diễn. hướng đến xây dựng một chiến 49 Soá 6 naêm 2019

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản