Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
6
download

Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  1. Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hội đồng trường quyết nghị và trình cơ quan chủ quản ra quyết
  2. Tên bước Mô tả bước định phê duyệt Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp nhận và 2. Bước 2 xem xét hồ sơ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 3. Bước 3 phủ quyết định phê duyệt điều lệ trường Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ 2. - Bốn (4) bản dự thảo Điều lệ của trường 3. - Bảo sao quyết định thành lập trường Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 1: Văn bản đề nghị phê duyệt Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu số 1. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề TÊN TRƯỜNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /… ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………………………………… - Tên trường cao đẳng nghề: ......................................................................... - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) .................................................................. - Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): .......................................... - Điện thoại:…………………; Fax:…………………… E-mail: ................ - Ngày thành lập……………......... theo Quyết định số:……… ngày.......... Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số........
  5. (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường cao đẳng nghề) Trường………………………… đề nghị........................xem xét, phê duyệt./. Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản