intTypePromotion=1

Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
374
lượt xem
39
download

Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu Quy định quản lý hồ sơ - Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

  1. Mã tài liệu: HC-14-BM05 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 GIẤY ĐỀ NGHỊ HUỶ HỒ SƠ Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 200…, tại: ............................................................................... Chúng tôi gồm: ......................................................................, Chức danh: .......................................................... ......................................................................, Chức danh: .......................................................... Kính đề nghị: ...................................................... cho phép hủy các loại hồ sơ sau: STT Tên hồ sơ Mã số Phương pháp huỷ:……………………………………………………………………………………. Lý do: .......................................................................................................................................………. ................................................................................................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2