Phiếu báo yêu cầu bổ xung hồ sơ

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
161
lượt xem
11
download

Phiếu báo yêu cầu bổ xung hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số: 03/GPXD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số :____/_______ ........., ngày...... tháng ...... năm........ PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ 1 Cấp giấy phép xây dựng Làm thủ tục hoàn công Cấp phó bản giấy phép xây dựng Kính gửi : .Ông (Bà) ........................................................................... Ủy ban nhân dân quận (huyện)................... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được đơn của Ông (Bà) .................................đề ngày......tháng........năm......... đề nghị cấp : + Giấy phép xây dựng + Biên bản kiểm tra hoàn công + Phó bản giấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu báo yêu cầu bổ xung hồ sơ

  1. Mẫu số: 03/GPXD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc (HUYỆN)................ Số :____/_______ ........., ngày...... tháng ...... năm........ PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ 1 Cấp giấy phép xây dựng Làm thủ tục hoàn công Cấp phó bản giấy phép xây dựng Kính gửi : .Ông (Bà) ........................................................................... Ủy ban nhân dân quận (huyện)................... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được đơn của Ông (Bà) .................................đề ngày......tháng........năm......... đề nghị cấp : + Giấy phép xây dựng + Biên bản kiểm tra hoàn công + Phó bản giấy phép xây dựng với biên nhận số :.…………ngày.....tháng......năm.......do .......……………........cấp. Để Ủy ban nhân dân quận (huyện)............. (hoặc Sở Xây dựng) có đủ cơ sở giải quyết cấp theo yêu cầu, đề nghị Ông (Bà) bổ sung các văn bản sau đây: - - - Trân trọng. Lưu ý : - Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành giấy báo này mà chủ đầu tư không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) hoặc Sở Xây dựng đưa hồ sơ vào lưu trữ theo quy định. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. - Đề nghị chủ đầu tư mang theo biên nhận hồ sơ và phiếu báo này khi đến liên hệ. Nơi nhận : GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc - Như trên TUN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... - Lưu Trưởng phòng quản lý đô thị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản