PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.271
lượt xem
277
download

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

  1. Đơn vị:................................. Mẫu số 05 – LĐTL Bộ phận:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC .. ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Ngày............tháng..........năm........ Tên đơn vị (hoặc cá nhân):.................................................................................................................................... Theo Hợp đồng số..........................ngày............tháng.....năm ................................................................. STT Tên sản phẩm (công việc) Đơn vị Số Đơn Thành tiền Ghi chú tính lượng giá A B C 1 2 3 D Cộng Tổng số tiền (viết bằng chữ):............................................................................................................................... Ngày..................tháng..........năm.............. Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra Người duyệt chất lượng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản