Phụ lục số 01 BD: Phụ lục các bên tham gia giao dịch bảo đảm

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
6
download

Phụ lục số 01 BD: Phụ lục các bên tham gia giao dịch bảo đảm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục số 01 BD: Phụ lục các bên tham gia giao dịch bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục số 01 BD: Phụ lục các bên tham gia giao dịch bảo đảm

  1. Phụ lục số 01 BD PHỤ LỤC CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số B D  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../..............  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../..............  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../..............  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../.............. CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI ơ Trang……../………(tổng số trang phụ lục)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản