intTypePromotion=1

Phương pháp giải bài toán đốt cháy Este

Chia sẻ: Mentos Pure Fresh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
1
download

Phương pháp giải bài toán đốt cháy Este

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Phương pháp giải bài toán đốt cháy Este được chia sẻ dưới đây để tích lũy thêm những kinh nghiệm nhận biết và giải nhanh bài toán đốt cháy Este chuẩn bị cho các kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải bài toán đốt cháy Este

  1. CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE - LIPIT –LỚP 12–Thầy Dương Minh Phong – ONLINE https://www.facebook.com/Hoathayphong 2K2 – LIVE 02: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE ------------------ Thầy: Dương Minh Phong – Hay PHONG “BẨN BỰA” CHUYÊN DẠY LIVESTREAM LUYỆN THI ĐẠI HỌC HAY THPT QC MÔN HÓA Link facebook của thầy: https://www.facebook.com/Hoathayphong Các em nhớ LIKE Và THEO DÕI để nhận tài liệu và xem các video hướng dẫn giải bài tập LỊCH LIVESTREAM vào 20h30’ (hoặc 21h) thứ 5 và thứ 7 hàng tuần với lớp 12 Câu 1: Công thức tổng quát của este được tạo bởi axit no, 2 chức, mạch hở và ancol no, 3 chức, mạch hở là A. CnH2n-10O12 (n ≥ 12). B. CnH2n-14O12 (n ≥ 12). C. CnH2n-14O12 (n ≥ 8). D. CnH2n-10O12 (n ≥ 8). Câu 2: Este X có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của X là A. C6H5-COO-CH3. B. CH3-COO-CH2-C6H5. C. CH3-COO-C6H5. D. C6H5-CH2-COO-CH3. Câu 3: Khi đốt 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị của a là A. a = 0,3 B. 0,3 < a < 0,4 C. 0,1 ≤ a ≤ 0,3 D. 0,2 ≤ a ≤ 0,3 Câu 4: X, Y là hai este đơn chức, đồng đẳng của nhau. Khi đốt cháy một mol X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Còn khi đốt cháy 1 mol Y thu được a1 mol CO2 và b1 mol H2O. Biết a : a1 = b : b1. CTTQ dãy đồng đẳng este trên là A. CnH2nO2. B. CnH2n–2O2. C. CnH2n–4O2. D. CnH2n–2O4. Câu 5: P là hỗn hợp gồm ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z đồng phân của nhau và đều tác dụng được với NaOH. Khi hóa hơi 3,7 gam X thu được 1,68 lít khí ở 136,5oC, 1atm. Mặt khác, dùng 2,52 lít (đktc) O2 để đốt cháy hoàn toàn 1,665 gam P sau phản ứng thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). Giá trị V là A. 3,024. B. 1,512. C. 2,240. D. 2,268. Câu 6: E là este của axit cacboxylic no đơn chức (X) và ancol không no đơn chức có một nối đôi C=C (Y). Đốt a mol E thu được b mol CO2; đốt a mol X thu được c mol CO2; đốt a mol Y thu được 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là A. b = c. B. b = 2c. C. c = 2b. D. b = 3c. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất hữu cơ X thu được 224,0 ml CO2 (ở đktc) và 0,18 gam H2O. Khi cho X tác dụng với LiAlH4 thì một phân tử X tạo ra hai phân tử hữu cơ Y. Vậy công thức cấu tạo của X là A. CH3COOH B. HCOOCH3 C. OH–CH2–CHO D. CH3COOCH3 Câu 8: Tỉ khối của một este so với hiđro là 44. Khi thuỷ phân este đó tạo nên hai hợp chất. Nếu đốt cháy cùng lượng mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (cùng t0,p). Công thức cấu tạo thu gọn của este là A. H-COO-CH3 B. CH3COO-CH3 C. CH3COO-C2H5 D. C2H5COO-CH3 Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este đồng đẳng, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại A. no, đa chức. B. không no, đơn chức.C. no, đơn chức. D. không no đa chức. Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 1,11 g hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, đều tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức. Sản phẩm cháy cho qua dd Ca(OH)2 thấy sinh ra 4,5 g kết tủa. Hai este đó là A. HCOOC2H5, CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5; C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7, CH3COOC2H5 D. HOOCC3H7, C2H5COOCH3 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O). Dẫn sản phẩm cháy tạo thành vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 0,38a gam. Nếu cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một muối và một ancol. Hỗn hợp X gồm A. một axit và một ancol. B. một axit và một este. C. một ancol và một este. D. hai este. Câu 12: Trong 1 bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có CTPT là A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2 Dạy học theo phong cách “ Bẩn bựa” – Theo dõi kênh Kênh Youtube: Dương Minh Phong Official
  2. CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE - LIPIT –LỚP 12–Thầy Dương Minh Phong – ONLINE https://www.facebook.com/Hoathayphong Câu 13: Các chất hữa cơ đơn chức Z1, Z2, Z3 có CTPT tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Công thức cấu tạo của Z3 là A. HCOOCH3 B. CH3-O-CHO C. HO-CH2-CHO D. CH3COOCH3 Câu 14: Hợp chất hữu cơ X (chứa các nguyên tố C, H, O) và có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số hợp chất thỏa mãn tính chất của X là? (Biết MX = 74 đvC) A. 6 chất. B. 3 chất. C. 4 chất. D. 5 chất. Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam este đơn chức X thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. CTPT của X là A. C4H8O2. B. C5H8O2. C. C4H6O2. D. C5H10O2. Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là A. 2. B. 5. C. 4. D. 6 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 2,01 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat. Toàn bộ sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 9 gam kết tủa và dung dịch X. Vậy khối lượng dung dịch X đã thay đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là A. giảm 3,87 gam. B. tăng 5,13 gam. C. tăng 3,96 gam. D. giảm 9 gam. Câu 18: Hai chất hữu cơ X, Y (chứa C, H, O) đều chứa 53,33% oxi về khối lượng. Khối lượng phân tử của Y gấp 1,5 lần khối lượng phân tử X. Để đốt cháy 0,04 mol hỗn hợp cần 0,1 mol O 2. Công thức phân tử của X, Y lần lượt là A. C2H4O2 và C3H6O3. B. C2H4O2 và C3H4O2. C. C3H6O3 và C4H8O4. D. C2H4O2 và C3H6O2. Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một este X đơn chức chứa vòng benzen thu được CO2 và H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm này vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời có 40 gam kết tủa. Số CTCT có thể có của X là A. 4 B. 5 C. 6 D. 9 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại nào ? A. Este thuộc loại no. B. Este thuộc loại không no. C. Este thuộc loại no, đơn chức. D. Este thuộc loại không no đa chức. Câu 21: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : VH2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y là A. C4H8O B. C2H4O C. C3H6O D. C5H10O Câu 22: Đốt cháy 1,6 gam một este E đơn chức được 3,52 gam CO2 và 1,152 gam nước. Công thức phân tử của E là A. C5H8O2. B. C4H8O2. C. C5H10O2. D. C4H6O2 Câu 23: Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56 gam H2O, thể tích khí oxi cần dùng là 11,76 lít (các thể tích khí đều đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và một ancol đơn chức tạo nên. Công thức phân tử của este là A. C5H10O2 B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C3H6O2. Câu 24: X là este được tạo bởi axit 2 chức mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở có công thức đơn giản nhất là C3H2O2. Để hiđro hóa hoàn toàn 1 mol X (xúc tác Ni, to) cần bao nhiêu mol H2: A. 4 mol B. 1 mol C. 3 mol D. 2 mol Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 1 gam một este X đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H8O2 B. C5H10O2 C. C4H6O2 D. C5H8O2 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 este thu được 8,8 gam CO2 và 2,7 gam H2O, biết trong 3 este thì oxi chiếm 25% về khối lượng. Khối lượng 3 este đem đốt là A. 2,7 gam. B. 3,6 gam. C. 6,3 gam. D. 7,2 gam. Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este của C3H6O2 và C4H8O2 thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và m gam nước. Giá trị của m là A. 7,2. B. 3,6. C. 0,4. D. 0,8. Dạy học theo phong cách “ Bẩn bựa” – Theo dõi kênh Kênh Youtube: Dương Minh Phong Official
  3. CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE - LIPIT –LỚP 12–Thầy Dương Minh Phong – ONLINE https://www.facebook.com/Hoathayphong Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 2,96 gam este X no đơn chức thu được 2,688 lít khí CO2 (ở đktc). CTPT của X là A. C2H4O2 B. C4H8O2 C. C3H6O2 D. C5H10O2 Câu 29: Đốt cháy este X tạo ra CO2 và H2O với số mol như nhau. Vậy X là A. este đơn chức B. este no, đa chức C. este no, đơn chức D. este có một nối đôi, đơn chức Câu 30: Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no đồng đẳng kế tiếp cần vừa đủ 1,904 lít Oxi (đktc). CTPT hai este là A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C4H8O2 và C5H10O2. C. C4H8O2 và C3H6O2. D. C2H4O2 và C5H10O2. Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn a gam một este X thu được 9,408 lit CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Khối lượng hỗn hợp CO2 và H2O thu được ở trên gấp 1,55 lần khối lượng oxi cần để đốt cháy hết X. X có công thức phân tử là A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C3H4O2 D. C4H8O2 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 10,08 lit O2 (đktc) thu được 5,4 gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì thu được lượng kết tủa là A. 10 gam B. 20 gam C. 30 gam D. 40 gam Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 0,5 mol O2 thu được 8,96 lít CO2 và b mol H2O. Giá trị của b là A. 0,3. B. 0,35. C. 0,2. D. 0,4. Câu 34: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là A. metyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl axetat. D. n-propyl axetat. Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm 1 este no đơn chức mạch hở và 1 este đơn chức, không no có 1 liên kết đôi C=C mạch hở cần vừa đủ V lít O2 (đktc) thu được 5,04 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của V là A. 5,04 B. 2,8 C. 5,6 D. 10,08 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este hai chức X cần V lít O2 (đktc). Sản phẩm đốt cháy được dẫn lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 (dư), bình 2 đựng Ca(OH)2 (dư), thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 gam, bình 2 tăng 17,6 gam. Giá trị của V là A. 7,84 B. 3,92. C. 15,68. D. 5,6. Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este mạch hở, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại gì nào ? A. Este thuộc loại no B. Este thuộc loại không no đa chức C. Este thuộc loại no, đơn chức D. Este thuộc loại không no Câu 38: Đốt cháy một lượng este no đơn chức A cần dùng 0,35 mol oxi, thu được 0,3mol CO2. CTPT cuả este A là A. C3H6O2 B. C5H10O2 C. C2H4O2 D. C4H8O2 Câu 39: Hỗn hợp X gồm 2 este của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng: R’COOR và R’’COOR. Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam X cần 29,232 lít (đktc) O2 thu được 46,2 gam CO2. Hai este trong X là A. C5H8O2 và C6H10O2. B. C5H8O2 và C6H8O2. C. C5H10O2 và C6H12O2. D. C5H8O2 và C7H10O2. Câu 40: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức, no, mạch hở là đồng phân của nhau. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Công thức phân tử 2 este là: A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C5H10O2. D. C3H8O2. Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm các este no đơn chức, mạch hở. sản phẩm thu được dẫn vào nước vôi trong dư thấy bình tăng lên 6,2 gam. Số gam CO2 và số gam nước thu được lần lượt bằng A. 4,4 gam và 1,8 gam. B. 2,2 gam và 0,9 gam. C. 6,6 gam và 2,7 gam. D. 5,28 gam và 2,16 gam. Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của V là A. 4,48 lít B. 6,72 lít C. 2,24 lít D. 8,96 lít Dạy học theo phong cách “ Bẩn bựa” – Theo dõi kênh Kênh Youtube: Dương Minh Phong Official
  4. CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE - LIPIT –LỚP 12–Thầy Dương Minh Phong – ONLINE https://www.facebook.com/Hoathayphong Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một este đơn chức được tạo ra từ axit no và ancol không no đều mạch hở cần 5,04 lit oxi ở đktc. Công thức cấu tạo của este là (biết C=12, O=16, H=1) A. HCOO-CH=CH2 B. CH3COO-CH2CH=CH2 C. CH3COO-CH=CH2 D. HCOO-CH2CH=CH2 Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu cơ X, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm đốt cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư có 20 gam kết tủa xuất hiện, độ giảm khối lượng dung dịch là 8,5 gam. Biết MX < 100. CTPT của X là A. C5H10O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C4H6O2. Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol H2O. Công thức phân tử este là A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Câu 46: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là A. propyl axetat. B. metyl axetat C. etyl axetat. D. metyl fomat. Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là A. C4H8O4 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2 Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam, số mol của CO 2 và H2O sinh ra lần lượt là A. 0,1 và 0,1 mol B. 0,1 và 0,01 mol C. 0,01 và 0,1 mol D. 0,01 và 0,01 mol Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn m mol este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (chứa một liên kết đôi C=C), đơn chức, mạch hở thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Giá trị của m là A. 0,05. B. 0,10. C. 0,15. D. 0,20. Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra tương ứng là A. 12,4 gam. B. 20 gam. C. 10 gam. D. 24,8 gam. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là A. HCOOCH3 B. HCOOC2H5 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5 Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp este gồm metyl propionat và etyl axetat cần bao nhiêu lít khí oxi (đktc) ? A. 2,24 lít. B. 1,12 lít. C. 5,60 lít. D. 3,36 lít. Câu 53: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 13,44. B. 3,36. C. 8,96. D. 4,48. Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức X thấy VCO2 = VO2 cần dùng và gấp 1,5 lần VH2O ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của X là A. metyl fomat. B. vinyl fomat. C. etyl fomat. D. vinyl axetat. Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam este đơn chức X. Sản phẩm thu được gồm 30,8 gam CO2 và 12,6 gam nước. CTPT của X là A. C5H8O2. B. C7H12O2. C. C6H12O2. D. C7H14O2. Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam este đơn chức X. Sản phẩm thu được gồm 30,8 gam CO2 và 12,6 gam nước. CTPT của X là A. C5H8O2. B. C7H12O2. C. C6H12O2. D. C7H14O2. Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một este no đơn chức E thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc). Công thức của este đó là A. C5H10O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C2H4O2 Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức E thì thể tích CO2 thu được bằng thể tích của oxi trong cùng điều kiện. Công thức của este đó là A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là Dạy học theo phong cách “ Bẩn bựa” – Theo dõi kênh Kênh Youtube: Dương Minh Phong Official
  5. CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE - LIPIT –LỚP 12–Thầy Dương Minh Phong – ONLINE https://www.facebook.com/Hoathayphong A. etyl axetat. B. metyl fomat. C. metyl axetat. D. propyl fomat. Câu 60: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este thì thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân của chất này là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Dạy học theo phong cách “ Bẩn bựa” – Theo dõi kênh Kênh Youtube: Dương Minh Phong Official
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2