Phương thức mới trị bệnh béo phì: Lấy độc trị độc

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
4
download

Phương thức mới trị bệnh béo phì: Lấy độc trị độc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng cách kích hoạt đường dẫn tín hiệu của chất protein kinase, các nhà khoa học đã phát hiện phương pháp mới giúp điều trị bệnh béo phì.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức mới trị bệnh béo phì: Lấy độc trị độc

  1. Phương th c m i tr b nh béo phì: L y c tr c Các nhà khoa h c thu c i h c Bonn ( c) v a nghiên c u phát hi n m t lo i ch t protein kinase có công d ng i u ti t s sinh s n và công năng c a t bào ch t béo màu nâu. B ng cách kích ho t ư ng d n tín hi u c a ch t protein kinase, các nhà khoa h c ã phát hi n phương pháp m i giúp i u tr b nh béo phì.
  2. nh: Inmagine T bào ch t béo màu nâu và t bào ch t béo màu tr ng có vai trò không gi ng nhau. Ch c năng ch y u c a t bào ch t béo màu tr ng là tích tr ch t béo, ngư c l i t bào ch t béo màu nâu l i có ch c năng chuy n hóa ch t béo thành nhi t lư ng. Các nghiên c u trư c cho r ng, s dĩ nh ng a tr m i sinh có r t nhi u t bào ch t béo màu nâu là giúp gi m cho chúng, nhưng t bào ch t béo màu nâu s m t d n i cùng v i s trư ng thành c a con ngư i. Nghiên c u m i nh t phát hi n vùng c c a ngư i trư ng thành có tr lư ng t bào ch t béo màu nâu, tuy nhiên i v i nh ng ngư i quá béo t thì bào ch t béo màu nâu không linh ho t, th m chí m t i hoàn
  3. toàn ch c năng chuy n hóa ch t béo thành nhi t lư ng. Chính s thi u linh ho t và m t cân b ng c a t bào ch t béo màu nâu ngư i trư ng thành là nguyên nhân d n n tình tr ng béo phì. Tuy nhiên, n u như “b o b i có ch c năng gi i phóng ch t béo thành nhi t lư ng” này ư c kích ho t, ng nghĩa v i vi c chúng ta có th tìm ra ư c phương pháp gi m béo lý tư ng theo ki u “l y c tr c”. Theo ánh giá c a các nhà khoa h c, ch c n m t lư ng kho ng 50g t bào t bào ch t béo màu nâu là có th nâng cao 20% kh năng tiêu hao ch t béo trong cơ th ngư i
Đồng bộ tài khoản