intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho Học viện An ninh nhân dân hiện nay

Chia sẻ: ViColor2711 ViColor2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
3
lượt xem
0
download

Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho Học viện An ninh nhân dân hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học viên ở Học viện An ninh nhân dân là hoạt động quan trọng của các chủ thể quản lí, chủ thể giáo dục nhằm hình thành cho học viên những năng lực ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bài viết đã đưa ra những nội dung cơ bản trong quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học viên ở Học viện An ninh nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho Học viện An ninh nhân dân hiện nay

 1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2019, tr 100-102 QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY Nguyễn Văn Trị - Học viện An ninh nhân dân Ngày nhận bài: 04/4/2019; ngày chỉnh sửa: 07/5/2019; ngày duyệt đăng: 15/5/2019. Abstract: Educating communication skills for students at the People's Security Academy is an important activity for managers and educators to shape the students' ability to behave and solve relationships during the process of performing tasks. This article has provided the basic content in managing communication skills education activities for students at People's Security Academy. Keywords: Education, management, communication skill, student, People's Security Academy. 1. Mở đầu sinh hoạt và công tác sau này theo quy định của Bộ GD- Kĩ năng giao tiếp (KNGT) là kĩ năng quan trọng của ĐT, Bộ Công an. mỗi cá nhân trong quan hệ, ứng xử với các thành viên 2. Nội dung nghiên cứu trong xã hội. Thông qua giao tiếp, con người ngày càng 2.1. Hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp cho học hoàn thiện và phát triển nhân cách của mình, góp phần viên Học viện An ninh nhân dân quan trọng trong giải quyết các mối quan hệ xã hội. Giao Học viện ANND là một trong những trường trọng tiếp là một trong những con đường cơ bản để hình thành, điểm của Bộ Công an. Trong những năm qua, Học viện phát triển nhân cách, là điều kiện để con người tiến hành ngoài việc trang bị cho HV những kiến thức chuyên môn hoạt động sống trong xã hội. Nhờ có sự liên hệ và tác động nghiệp vụ về nghề nghiệp, đã tiến hành giáo dục KNGT qua lại giữa con người với con người nên mới có xã hội và cho HV để phục vụ quá trình học tập, sinh hoạt và công các quan hệ xã hội. Thông qua giao tiếp, mỗi người gia tác sau này theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an. nhập vào các mối quan hệ xã hội, tổng hoà các quan hệ xã Thực tiễn tại Học viện cho thấy, thông qua hoạt động hội tạo thành bản chất con người, lĩnh hội nền văn hoá xã giáo dục KNGT có ý nghĩa lớn đối với quá trình học tập, hội tạo thành tâm lí, ý thức, nhân cách. Như vậy, giao tiếp rèn luyện và sinh hoạt của HV hàng ngày. Đối với những là một nhu cầu và hơn nữa là một nhu cầu bậc cao, là điều HV được trang bị KNGT tốt thì kết quả học tập, rèn luyện kiện tất yếu cho sự tồn tại và phát triển mỗi con người. tương đối cao và có đủ bản lĩnh thực hiện tốt công tác sau Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách khi ra trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt của con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội được thì công tác giáo dục KNGT và quản lí hoạt động nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học giáo dục KNGT cho HV tại Học viện ANND trong thời ngoài trang bị những kiến thức chuyên môn, cũng cần gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng chú trọng giáo dục cho người học các kĩ năng cần thiết được các yêu cầu thực tiễn công tác đặt ra. trong cuộc sống. Trong rất nhiều kĩ năng thì KNGT là Hoạt động giáo dục KNGT cho HV Học viện ANND một trong những kĩ năng cơ bản, chiếm vị trí vô cùng là tổng hợp các tác động có mục đích, có kế hoạch của quan trọng đối với mỗi người. Ở mọi thời đại, mọi xã hội, các lực lượng giáo dục tới HV nhằm hình thành, bổ sung, giao tiếp, ứng xử giữa con người và con người diễn ra phát triển kiến thức, vốn kinh nghiệm giao tiếp; nâng cao liên tục, trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong sinh hoạt sự thuần thục khi quan hệ với các đối tượng trong thực cũng như trong công việc. KNGT đã và đang trở thành hiện hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự và an toàn kĩ năng quan trọng, là đòi hỏi cấp thiết của mọi ngành xã hội; góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, hoàn thiện nghề, là điều kiện của sự thành công trong mỗi lĩnh vực, phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho HV đáp ứng yêu trong đó có lực lượng công an nhân dân (CAND). cầu xây dựng đội ngũ cán bộ CAND hiện nay. Mục đích Học viện An ninh nhân dân (ANND) là một trong giáo dục KNGT cho HV các trường đại học CAND những trường trọng điểm của Bộ Công an đã và đang đào nhằm củng cố và phát triển hệ thống kiến thức, KNGT, tạo hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ với các trình độ khác cho vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, chức lực lượng CAND nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, trách của bản thân trên cương vị chức trách được giao; Nhà nước giao phó. Trong những năm qua, Học viện đồng thời, giúp HV nắm chắc về kiến thức, biết cách tự ANND ngoài việc trang bị cho học viên (HV) những kiến bồi dưỡng, tự hoàn thiện, nâng cao sự thuần thục những thức chuyên môn nghiệp vụ về nghề nghiệp, đã tiến hành KNGT cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ giáo dục KNGT cho HV để phục vụ quá trình học tập, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. 100 Email: vantri269@gmail.com
 2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2019, tr 100-102 Chủ thể giáo dục KNGT cho HV các trường đại học động giáo dục KNGT cho HV Học viện ANND là Giám CAND là toàn bộ các lực lượng giáo dục, như: đội ngũ đốc (các học viện), Hiệu trưởng (trường đại học); các cơ giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục, HV và các tổ chức quan chức năng, các khoa giảng viên, giảng viên chủ đảng, tổ chức chỉ huy, các cơ quan. Trong đó đội ngũ nhiệm... Chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giáo dục giảng viên và cán bộ quản lí HV là những lực lượng nòng KNGT cho HV là Đảng ủy, Ban Giám đốc (Giám hiệu) cốt, đóng vai trò trực tiếp và quyết định đến chất lượng các học viện, trường đại học CAND. Đây là chủ thể quan và hiệu quả hoạt động bồi dưỡng KNGT sư phạm cho trọng quyết định chủ trương, phương hướng và định HV. HV là người trực tiếp, quyết định đến mức độ đạt hướng cho toàn bộ hoạt động giáo dục KNGT. Trực tiếp được các KNGT sư phạm của bản thân. Đối tượng giáo hơn, chủ thể tham mưu, quản lí hoạt động này cho HV là dục KNGT cho HV các trường đại học CAND là HV và Phòng Quản lí Đào tạo, Phòng Quản lí HV và các cán bộ tập thể HV trong các trường CAND. Đối tượng bồi quản lí giáo dục. Chủ thể tổ chức thực hiện hoạt động dưỡng KNGT không chỉ chịu sự tác động một chiều từ giáo dục KNGT cho HV là các khoa giảng viên và đội chủ thể bồi dưỡng mà còn trở thành chủ thể trong quá ngũ giảng viên. Khách thể quản lí hoạt động này chính là trình tự bồi dưỡng nhằm hình thành, củng cố và phát triển HV, tập thể HV toàn bộ hoạt động giáo dục KNGT cho những kĩ năng, kĩ xảo, KNGT mà mình còn yếu, còn HV các trường đại học CAND. thiếu. Điều kiện, phương tiện giáo dục KNGT cho HV Cách thức quản lí hoạt động giáo dục KNGT cho HV các trường đại học CAND là toàn bộ cơ sở vật chất, tinh Học viện ANND là công cụ và phương pháp quản lí của thần, môi trường đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng. các chủ thể quản lí tới khách thể quản lí. Phương pháp Kết quả giáo dục KNGT cho HV các trường đại học quản lí bao gồm tổng thể các cách thức, biện pháp, như: CAND là sự chuyển biến về nhận thức, hành vi và thói Phương pháp hành chính; phương pháp tâm lí xã hội và quen hành vi của HV trong quá trình giao tiếp. Mức độ phương pháp kích thích bằng vật chất và tinh thần. Các đánh giá kết quả bồi dưỡng KNGT cho HV có có hai công cụ quản lí bao gồm: Luật Giáo dục, Điều lệnh trình độ chính: thuần thục và chưa thuần thục: CAND, quy định của các học viện, trường đại học - Trình độ thuần thục, có 2 mức: Khá (thuần thục): CAND... Vận dụng đầy đủ các yêu cầu của giao tiếp trong thực Những nội dung quản lí hoạt động giáo dục KNGT tiễn hoạt động phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh cụ thể cho HV Học viện ANND, gồm: chính trị, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội; Giỏi (rất thuần - Quản lí mục tiêu, nội dung giáo dục KNGT cho HV: thục): Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các KNGT Quản lí mục tiêu giáo dục KNGT chính là việc thiết kế trong thực tiễn hoạt động đạt hiệu quả cao. mục tiêu, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện mục tiêu - Trình độ chưa thuần thục, có 3 mức: Kém: Chưa đến toàn bộ các lực lượng giáo dục trong Học viện. Đồng biết cách thực hiện KNGT khi đặt trong các tình huống thời, phải tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục KNGT cụ thể; Yếu: Chỉ biết lặp lại theo mẫu một cách vụng về; và làm cho kết quả cuối cùng đạt được mục tiêu đề ra. Trung bình: Biết tiến hành giao tiếp theo yêu cầu đặt ra. - Xây dựng kế hoạch giáo dục KNGT cho HV: Đây là 2.2. Nội dung quản lí hoạt động bồi dưỡng kĩ năng giao nội dung cơ bản quan trọng, đầu tiên trong hoạt động tiếp cho học viên Học viện An ninh nhân dân giáo dục KNGT cho HV. Việc xây dựng kế hoạch này Quản lí hoạt động giáo dục KNGT cho HV Học nằm trong hệ thống kế hoạch hoạt động chung của Học viện ANND là những tác động có mục đích, có kế viện ANND, hoặc có thể là một kế hoạch bộ phận trong hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lí đến HV nhằm các kế hoạch GD-ĐT. tổ chức, điều khiển theo những mục tiêu đã được xác - Quản lí chủ thể và đối tượng của hoạt động giáo định. Thực chất quản lí hoạt động giáo dục KNGT cho dục KNGT: Chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo quản lí quá trình HV Học viện ANND là hệ thống tác động liên tục quản lí giáo dục KNGT cho HV là: Ban Giám đốc (Giám thông qua thực hiện các chức năng và các nguyên tắc hiệu) các học viện (trường đại học), giảng viên, cán bộ quản lí nhằm làm cho hoạt động giáo dục KNGT cho quản lí lớp. Trong đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc (Giám HV có chất lượng và hiệu quả. hiệu) các học viện, trường đại học CAND là chủ thể trực Mục tiêu quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lí hoạt cho HV Học viện ANND là nhằm quản lí và tổ chức hoạt động giáo dục KNGT. động giáo dục KNGT cho HV có hiệu quả, góp phần thực Chủ thể hướng dẫn chỉ đạo quản lí hoạt động giáo dục hiện mục tiêu đào tạo cán bộ CAND. Chủ thể quản lí hoạt KNGT cho HV gồm các cơ quan chức năng, văn phòng... 101
 3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2019, tr 100-102 đây là những cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám 3. Kết luận đốc (Giám hiệu) các học viện, trường đại học CAND và KNGT có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện trực tiếp chỉ đạo các hoạt động quản lí giáo dục KNGT nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính cho HV. Chủ thể trực tiếp giáo dục KNGT là đội ngũ trị, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. KNGT không giảng viên và cán bộ quản lí lớp. Do đó họ có vai trò rất những là một trong những yêu cầu về phẩm chất cần thiết lớn đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người sĩ quan CAND, mà còn là “trợ thủ” đắc lực người học. Ngoài ra, còn có các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn... tham gia giáo dục giúp họ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ có chất lượng KNGT. hiệu quả. KNGT của sĩ quan CAND là loại kĩ năng của hoạt động nghề nghiệp, khác với KNGT xảy ra trong đời Trong khi đó, HV vừa là đối tượng giáo dục, đối sống thường ngày cả về mục đích và tính chất. Trong tượng bị quản lí, vừa là chủ thể tự giáo dục. giao tiếp chính thức của người cán bộ cảnh sát, ANND, - Đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục KNGT các KNGT cơ bản giúp họ truyền đạt thông tin, thiết lập cho HV: Để đạt được mục tiêu quản lí giáo dục KNGT quan hệ và thu thập thông tin phản hồi cho thực hiện cho HV đòi hỏi nhà quản lí phải tìm ra các hình thức, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính phương pháp giáo dục thích hợp và vận dụng linh hoạt trị, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. các phương pháp, hình thức đó nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng ý thức, động cơ và hình thành KNGT cho HV và tập thể HV. Phương pháp, hình thức tổ chức Tài liệu tham khảo giáo dục KNGT cho HV gồm toàn bộ những cách thức, [1] Bộ Công an (2008). Quyết định 893/2008/QĐ-BCA thủ thuật, thao tác, biện pháp tác động và cách thức tổ ngày 4/7/2008 quy định quy tắc ứng xử của sĩ quan, chức điều khiển của chủ thể quản lí đến HV bằng hệ hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an thống công cụ, phương tiện kĩ thuật, nhằm đạt được mục nhân dân. tiêu quản lí đã xác định. [2] Bộ Công an (2012). Thông tư số 17/2012/TT-BCA - Quản lí cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo cho hoạt ngày 10/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định động giáo dục kĩ năng giao tiếp: Đây là một nội dung về điều lệnh nội vụ Công an nhân dân. quan trọng trong việc tổ chức thực hiện giáo dục KNGT [3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Văn kiện Hội cho người học. Xây dựng, chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở nghị Ban Chấp hành Trung ưng lần thứ tám ( khóa vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường các phòng XI). Văn phòng Trung ương Đảng. dạy học chuyên dùng, bảo đảm đầy đủ giáo trình, tài liệu [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện đại hội cho các đối tượng ở Học viện ANND theo chuẩn chung đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB Chính trị Quốc của Nhà nước, với đặc thù nhiệm vụ đào tạo cán bộ gia - Sự thật. CAND. [5] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ - Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNGT cho thông - Chương trình tổng thể. HV: Kiểm tra hoạt động giáo dục KNGT cho HV Học [6] Thái Văn Thành (2007). Quản lí giáo dục và quản lí viện ANND là một nội dung cơ bản và cũng chức năng nhà trường. NXB Đại học Huế. xuyên suốt trong quá trình quản lí hoạt động giáo dục [7] Học viện An ninh nhân dân (2015). Báo cáo tự đánh KNGT, bao gồm từ việc xác định các tiêu chí thực hiện giá chất lượng giáo dục và đào tạo. hoạt động giáo dục KNGT, đánh giá việc thực hiện và [8] Học viện An ninh nhân dân (2018). Báo cáo tổng kết điều chỉnh các sai lệch nhằm làm cho toàn bộ hoạt động giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 - 2020. giáo dục KNGT đạt mục tiêu đã định. Kiểm tra bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu như sau: Quan sát và xét lại xem [9] Học viện An ninh nhân dân (2019). Báo cáo tổng kết tiến trình thực tế của hoạt động giáo dục KNGT ở Học thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư viện ANND có phù hợp với các quyết định quản lí, phù tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. hợp với kế hoạch chương trình, chuẩn mực, quy tắc, chế [10] Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Trần Thị Bạch Mai (2009). độ, công nghệ… đã được đề ra không. Thu nhập, hệ Quản lí nguồn nhân lực Việt Nam. NXB Giáo dục thống hoá, phân tích, đánh giá các kết quả thực tế của Việt Nam. hoạt động giáo dục KNGT đối với HV, cũng như tác [11] Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005). động đó đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí và tới Những xu thế quản lí hiện đại và vận dụng vào quản toàn bộ hoạt động chung của Học viện ANND. lí giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 102

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản