Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) bị giải thể

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) bị giải thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Phòng Nội vụ trực tiếp tiến hành. Thời hạn giải quyết:Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) bị giải thể

  1. Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện và xã (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thực hiện) bị giải thể Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Phòng Nội vụ trực tiếp tiến hành. Thời hạn giải quyết:Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của quỹ bị giải thể mà không có đơn khiếu nại Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chưa có quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục này Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa có quy định cụ thể về thành phần hồ sơ Số bộ hồ sơ: chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quỹ bị giải thể trong các trường hợp sau đây: Nghị định của Chính 1. a) Không hoạt động liên tục trong 12 tháng; không có phủ số 14... báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính trong 2
  3. Nội dung Văn bản qui định (hai) năm liên tục; b) Không tuân thủ các quy định khi xin phép thành lập hoặc tự sửa đổi giấy phép hoặc sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ, sáng lập viên không nộp đủ tài sản như đã cam kết làm cho quỹ không có khả năng về tài chính, tài sản để hoạt động; c) Giả mạo về thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định tại Nghị định này; không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan; d) Quá thời hạn tạm đình chỉ, quỹ không khắc phục được vi phạm, giấy phép thành lập quỹ hết hiệu lực; đ) Vi phạm một trong các khoản quy định tại Điều 7 Nghị định này; e) Không tự giải thể theo những quy định tại khoản 2 Điều này. Vi phạm một trong các trường hợp: 1. Lợi dụng việc thành lập quỹ nhằm tư lợi, hoạt động bất hợp pháp. Thông tư của Bộ 2. 2. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, Nội vụ số 09/... tổ chức và cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại đoàn kết dân tộc. 3. Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục,
  4. Nội dung Văn bản qui định truyền thống và bản sắc dân tộc. 4. Làm giả, tẩy xoá, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào. 5. Các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật. Thông tư của Bộ Nội vụ số 09/... Nghị định của Chính phủ số 14...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản