intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình bảo trì phần cơ điện

Chia sẻ: đặng Trường San | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

126
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình bảo trì hệ thống cơ điện là cơ sở thực hiện công tác bảo trì hệ thống cơ điện của công trình do Ban Quản lý tòa nhà quản lý và vận hành, nhằm duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị trong công trình để công trình được vận hành, khai thác phù hợp với yêu cầu của thiết kế, đồng thời bảo đảm an toàn cho công trình, cho người và thiết bị trong suốt quá trình khai thác sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình bảo trì phần cơ điện

 1. QUY TRÌNH BẢO TRÌ QUY TRÌNH BẢO TRÌ PHẦN CƠ ĐIỆN MàHIỆU: QT­BT­03
 2. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 1/64 1. Những người có liên quan phải đọc, hiều và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu  này. 2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực từ ngày ban hành. 3. Tài liệu được sử dụng phải có phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát. PHÂN PHỐI TT Nơi nhận TT Nơi nhận 1 Giám đốc 5 Chủ đầu tư 2 Các phó giám đốc 6 3 Trưởng các phòng ban 7 4 Nhân viên phòng kỹ thuật SỬA ĐỔI, SOÁT XÉT Nội dung và hạng mục sửa  TT Lần soát xét Ngày đổi
 3. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 2/64 Mục lục Mục lục ..............................................................................................................................................2 CHƯƠNG ........................................................................................................................................13 MÔ TẢ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CỦA CÔNG TRÌNH .....................................................................3 1.1. Hệ thống điện ..........................................................................................................................3 1.2. Máy phát điện ...........................................................................................................................6 1.3. Hệ thống thông gió ...................................................................................................................7 1.4. Hệ thống cấp thoát nước .....................................................................................................11 CHƯƠNG 2 .....................................................................................................................................14 MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG .................................................................................................14 2.1. Mục đích ..................................................................................................................................15 2.2. Phạm vi áp dụng .....................................................................................................................15 ­ CHƯƠNG 3 ..................................................................................................................................16 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA .........................................................16 1. Hệ thống điện ...........................................................................................................................16 2. Máy phát điện ............................................................................................................................20 3. Hệ thống chống sét ...................................................................................................................22 4. Hệ thống điện thoại .................................................................................................................22 5. Hệ thống mạng .........................................................................................................................23 6. Hệ thống camera .......................................................................................................................23 7. Hệ thống âm thanh ...................................................................................................................23 8. Hệ thống cáp ..............................................................................................................................24 9. Hệ thống thông gió ....................................................................................................................24 10. Hệ thống cấp thoát nước ......................................................................................................25 11. Hệ thống PCCC .......................................................................................................................27 12. Hệ thống báo cháy ..................................................................................................................29 ­ CHƯƠNG 4 ..................................................................................................................................31 QUY ĐỊNH TẦN SUẤT KIỂM TRA ..............................................................................................31
 4. 1. Hệ thống điện động lực ..........................................................................................................31 2. Máy phát điện ............................................................................................................................32 3. Hệ thống chống sét ...................................................................................................................32 4. Hệ thống điện thoại .................................................................................................................33 5. Hệ thống mạng .........................................................................................................................33 6. Hệ thống Camera ......................................................................................................................33 7. Hệ thống âm thanh ...................................................................................................................33 8. Hệ thống truyền hình cáp ........................................................................................................34 9. Hệ thống thông gió ....................................................................................................................34 10. Hệ thống cấp  thoát nước .....................................................................................................35 11. Hệ thống PCCC .......................................................................................................................35 ­ CHƯƠNG 5 ..................................................................................................................................38 CHỈ DẪN THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG .........................................................................................38 1. Hệ thống điện động lực ..........................................................................................................38 2. Hệ thống điện chiếu sang ........................................................................................................39 3. Máy phát điện ............................................................................................................................41 4. Hệ thống camera .......................................................................................................................43 5. Hệ thống âm thanh ...................................................................................................................44 6. Hệ thống thông gió ....................................................................................................................45 7. Hệ thống lạnh ...........................................................................................................................47 8. Hệ thống cấp thoát nước ........................................................................................................48 10. Hệ thống chống sét .................................................................................................................52 11. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ...........................................................................................52 CHƯƠNG 6 .....................................................................................................................................56 CHỈ DẪN THỰC HIỆN SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN ..............56 1. Hệ thống điện ...........................................................................................................................56 2. Máy phát điện ............................................................................................................................57 3. Hệ thống chống sét ...................................................................................................................58 4. Hệ thống camera .......................................................................................................................58 5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy .............................................................................................59 6. Hệ thống thông gió ....................................................................................................................59 7. Hệ thống cấp thoát nước ........................................................................................................60
 5. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 3/64 ­ CHƯƠNG 1 – MÔ TẢ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CỦA CÔNG TRÌNH Chủng  Thiết bị/ bộ  loại/ thông  STT Mô tả phận số kỹ  thuật 1.1. Hệ thống điện 1 Tủ điện hạ  Hình thế 2 Tủ điện MSB Hình
 6. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 4/64 3 Tủ cấp hòa  Hình máy 4 Tủ cấp phòng  Hình bệnh
 7. 5 Tủ cấp nguồn  Hình cho hệ thống  cấp thoát  nước QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 5/64 6 Tủ cấp điện  Hình điều hòa 7  Thanh dẫn  Hình Busway
 8. 8 Đèn chiếu  Hình sáng sự cố QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 6/64 9 Đèn cầu thang Hình 1.2. Máy phát điện 1 Máy phát Hình
 9. 2 Bảng điều  Hình khiển QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 7/64 3 Bơm dầu Hình 1.3. Hệ thống điện nhẹ 1 Camera Hình
 10. 2 Hệ thống lưu  Hình trữ và màng  hình QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 8/64 3 Tủ rack trung Hình 4 Loa gắn trần Hình
 11. 5 Tủ trung tâm Hình QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 9/64 6 Tủ rack cáp  Hình truyển hình 1.4 Hệ thống thông gió 1 Quạt tăng áp  Hình cầu thang
 12. 2 Quạt thông  Hình gió tầng hầm QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 10/64 3 Quạt cấp khí  Hình tươi 4 Quạt trần Hình
 13. 5 Hệ thống  Hình lạnh trung  tâm QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 11/64 6 Bơm nước  Hình lạnh 7  Tháp trao đổi  Hình nhiệt
 14. 1.4 Hệ thống cấp thoát nước 1 Bơm nước  Hình sinh hoạt QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 12/64 2 Van một  Hình chiều 3 Van khóa Hình
 15. 1.5 Hệ thống PCCC 1 Tủ báo cháy Hình QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 13/64 2 Đầu báo cháy  Hình quang 3 Máy bơm  Hình điện chữa 
 16. cháy 4 Máy bơm bù  Hình áp QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 14/64 5 Máy bơm  Hình điezel chữa  cháy
 17. 6 Hộp chữa  Hình cháy vách  tường 7 Bình bột cháy Hình CHƯƠNG 2 MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 15/64 2.1. Mục đích Quy trình bảo trì hệ  thống cơ  điện là cơ  sở  thực hiện công tác bảo trì hệ  thống cơ  điện  của công trình do Ban Quản lý tòa nhà quản lý và vận hành, nhằm duy trì hoạt động ổn định của   các thiết bị trong công trình để công trình được vận hành, khai thác phù hợp với yêu cầu của thiết   kế, đồng thời bảo đảm an toàn cho công trình, cho người và thiết bị trong suốt quá trình khai thác  sử dụng.    2.2. Phạm vi áp dụng Quy trình bảo trì hệ thống cơ điện quy định trình tự, nội dung công việc bảo trì các thiết bị  của công trình.
 18. Quy trình này chỉ  áp dụng cho công tác bảo trì hệ  thống cơ  điện của Bệnh viện đa khoa   Đồng Nai. Việc áp dụng cho các công trình khác tương đương phải được sự chấp thuận của Công  Ty VIBUMA. Quy trình giúp cho Chủ đầu tư, chủ  quản lý công trình, công ty quản lý  tòa nhà xác định  được đối tượng kiểm tra, phương pháp kiểm tra, tần suất kiểm tra và đánh giá tình trạng làm việc   của các thiết bị lắp đặt vào công trình từ đó lập được kế hoạch bảo trì hàng năm. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 16/64 CHƯƠNG 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Chương này quy định các đối tượng phải thực hiện bảo trì đối với các thiết bị  và hướng  dẫn sơ bộ các nội dung, phương pháp kiểm tra để các Cán bộ chuyên trách quản lý tòa nhà có thể  vận dụng kiểm tra theo quy trình QT­VIBUMA­04. Tuy nhiên các nội trên có thể  điều chỉnh tùy  thuộc vào yêu cầu thực tế và tham vấn ý kiến của các chuyên gia. Các chi tiết, vật liệu, các vật dụng kiến trúc khác có thể  được xem xét bổ  sung vào quy   trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo  đúng quy định.
 19. Đối tượng bảo trì hệ thống cơ điện bao gồm: Bảng 1: Đối tượng và khối lượng bảo trì hệ thống cơ điện Khối  Đối tượng bảo  Đơn  Phương pháp  STT lượn Nội dung kiểm tra trì vị kiểm tra g 1. Hệ thống điện ­ Tình trạng làm việc của các thiết bị  đo lường, bảo vệ, đèn báo pha. ­ Tình trạng của các thiết bị đóng  Quan sát cắt. Dùng thử ­ Tình trạng cách điện và lắp đặt của  vỏ tủ, tay nắm cửa tủ. Dùng các thiết  1. Tủ phân phối LV Cái 2 bị đo: Bút thử   ­ Tình trạng của các đầu tiếp xúc,  điện, đồng hồ  đầu cosse, thanh cái. đa năng, đồng  ­ Môi trường bên trong và bên ngoài  hồ đo điện trở. tủ điện. ­ Hệ thống tiếp địa của tủ. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 17/64 Khối  Đối tượng bảo  Đơn  Phương pháp  STT lượn Nội dung kiểm tra trì vị kiểm tra g 2. Tủ MSB Cái 2 ­ Tình trạng làm việc của các thiết bị  Quan sát bảo vệ, đèn báo pha. Dùng thử ­ Tình trạng của các thiết bị đóng 
 20. cắt. ­ Tình trạng cách điện và lắp đặt của  vỏ tủ, tay nắm cửa tủ. Dùng các thiết  bị đo: Bút thử   ­ Tình trạng của các đầu tiếp xúc,  điện, đồng hồ  đầu cosse, thanh cái. đa năng, đồng  ­ Môi trường bên trong và bên ngoài  hồ đo điện trở. tủ điện. ­ Hệ thống tiếp địa của tủ. ­ Tình trạng làm việc của các thiết bị  bảo vệ, đèn báo pha. ­ Tình trạng của các thiết bị đóng  Quan sát cắt. Dùng thử ­ Tình trạng cách điện và lắp đặt của  vỏ tủ, tay nắm cửa tủ. Dùng các thiết  3. Tủ hòa máy phát Cái 2 bị đo: Bút thử   ­ Tình trạng của các đầu tiếp xúc,  điện, đồng hồ  đầu cosse, thanh cái. đa năng, đồng  ­ Môi trường bên trong và bên ngoài  hồ đo điện trở tủ điện. ­ Hệ thống tiếp địa của tủ. QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mã ISO: QT­BT­03 Ngày ban hành 15/04/2015 Lần soát xét: 01 Trang 18/64 STT Đối tượng bảo  Đơn  Khối  Nội dung kiểm tra Phương pháp 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2