Quyết Định Số: 2879/QĐ-BCT

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
48
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 2879/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 2879/QĐ-BCT

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2879/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương; Căn cứ thông báo số 350/TB-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG Như Điều 3; Lãnh đạo Bộ CT; Lưu: VT, XNK (3).
 2. Nguyễn Thành Biên DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2009 (kèm theo Quyết định số 2879 /QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mặt hàng “CAO SU” gồm 33 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hoàng 1. Sở Công Thương Nghệ An Long 2. Công ty Cao su Bình Long Hiệp hội Cao su Việt nam 3. Công ty Cao su Chư Sê Hiệp hội Cao su Việt nam 4. Công ty Cao su Đăk Lăk Hiệp hội Cao su Việt nam 5. Công ty TNHH 1TV Cao su Dầu Tiếng Hiệp hội Cao su Việt nam Công ty TNHH 1TV Tổng công ty Cao su 6. Hiệp hội Cao su Việt nam Đồng Nai 7. Công ty Cao su Lộc Ninh Hiệp hội Cao su Việt nam Hiệp hội Cao su Việt nam; Hiệp hội 8. Công ty Cao su Thống Nhất Nhựa Việt Nam Hiệp hội Cao su Việt nam; Sở Công 9. Công ty CP Cao su Đà Nẵng Thương Đà Nẵng 10. Công ty CP Cao su Phước Hòa Hiệp hội Cao su Việt nam 11. Công ty CP Cao su Tây Ninh Hiệp hội Cao su Việt nam
 3. 12. Công ty CP Công nghiệp XNK Cao su Hiệp hội Cao su Việt nam 13. Công ty CP TM Dịch vụ & Du lịch Cao su Hiệp hội Cao su Việt nam 14. Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước Hiệp hội Cao su Việt nam 15. Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru Hiệp hội Cao su Việt nam Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư 16. Hiệp hội Cao su Việt nam Petec Công ty TNHH ĐT & PT Công nghiệp Hoa 17. Hiệp hội Cao su Việt nam Sen Hiệp hội Cao su Việt nam; Sở Công 18. Công ty TNHH 1TV Cao su Chư Păh Thương Gia Lai 19. Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh Hiệp hội Cao su Việt nam 20. Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường Hiệp hội Cao su Việt nam 21. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hiệp hội Cao su Việt nam 22. Xí nghiệp Liên doanh Visorutex Hiệp hội Cao su Việt nam Công ty CP SX XNK Lâm sản và Hàng 23. Hiệp hội Cao su Việt nam TTCN 24. Công ty CP XNK Máy và Phụ tùng Bộ Công Thương 25. Công ty Cao su Sông Bé Sở Công Thương Bình Phước 26. Công ty CP Cao su Đồng Phú Sở Công Thương Bình Phước 27. Công ty TNHH Trung Chính Sở Công Thương Quảng Ninh 28. Công ty TNHH ĐT & TM Hoàng Vũ Sở Công Thương Quảng Ninh 29. Công ty 74 Sở Công Thương Gia Lai 30. Công ty 75 Sở Công Thương Gia Lai 31. Công ty TNHH 1TV Cao su Tân Biên Sở Công Thương Tây Ninh 32. Công ty TNHH 1TV Cao su Bà Rịa Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu 33. Công ty CP Cao su Hòa Bình Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu
 4. Mặt hàng “CÀ PHÊ” gồm 10 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Sở Công Thương Hà Nội Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam 2. Sở Công Thương Đà Nẵng tại Đà Nẵng 3. Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam Bộ Công Thương 4. Công ty Cà phê Phước An Sở Công Thương Đăk Lăk Sở Công Thương Đăk Lăk; Hiệp hội 5. Công ty TNHH 1TV XNK 2-9 Đăklăk Cà phê Ca cao Việt Nam Chi nhánh Công ty SX XNK Tổng hợp Hà 6. Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam nội Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam; 7. Công ty TNHH 1TV Tín Nghĩa Sở Công Thương Đồng Nai 8. Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam 9. Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam 10. Công ty TNHH Phúc Sinh Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Mặt hàng “CHÈ CÁC LOẠI” gồm 09 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty CP Chè Mỹ Lâm Sở Công Thương Tuyên Quang 2. Công ty CP Chè Tân Trào Sở Công Thương Tuyên Quang 3. Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường Sở Công Thương Hà Giang 4. Công ty CP Chè Lâm Đồng Sở Công Thương Lâm Đồng 5. Công ty TNHH XNK Trung Nguyên Sở Công Thương Thái Nguyên 6. Công ty Chè Phú Đa Sở Công Thương Phú Thọ 7. Công ty Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An Sở Công Thương Nghệ An 8. Công ty TNHH NN 1 TV XNK và ĐT Hà Sở Công Thương Hà Nội
 5. Nội 9. Công ty TNHH Trà Hoàng Long Sở Công Thương Hà Nội Mặt hàng “GẠO” gồm 26 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty TNHH Nova Sở Công Thương Hà Nội Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An 2. Sở Công Thương An Giang Giang 3. Công ty TNHH Khiêm Thanh Sở Công Thương An Giang 4. Công ty CP XNK An Giang Sở Công Thương An Giang 5. Công ty CP Du lịch An Giang Sở Công Thương An Giang Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà 6. Sở Công Thương Cà Mau Mau Sở Công Thương Long An; Bộ NN & 7. Công ty Lương thực Long An PTNT 8. Công ty TNHH Đa Năng Sở Công Thương Long An 9. Công ty CP XNK Vĩnh Long Sở Công Thương Vĩnh Long 10. Công ty CP Thương mại Hồng Trang Sở Công Thương Vĩnh Long Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh 11. Sở Công Thương Vĩnh Long Long 12. Công ty CP XNK HTĐT Vilexim Bộ Công Thương 13. Công ty CP Gentraco Sở Công Thương Cần Thơ Sở Công Thương Cần Thơ; Bộ NN & 14. Công ty Lương thực Sông Hậu PTNT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp 15. Sở Công Thương Cần Thơ Cần Thơ 16. Công ty Lương thực Trà Vinh Sở Công Thương Trà Vinh
 6. 17. Công ty CP Docimexco Sở Công Thương Đồng Tháp 18. Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc Bộ NN & PTNT 19. Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Bộ NN & PTNT 20. Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang Bộ NN & PTNT 21. Công ty Lương thực Đồng Tháp Bộ NN & PTNT 22. Công ty TNHH Bình Tây Bộ NN & PTNT 23. Công ty TNHH 1TV Lương thực TP. HCM Bộ NN & PTNT 24. Công ty TNHH XNK Kiên Giang Bộ NN & PTNT 25. Công ty CP Lương thực Bình Định Sở Công Thương Bình Định 26. Công ty CP Lương thực Hà Bắc Sở Công Thương Bắc Giang Mặt hàng “HẠT ĐIỀU” gồm 15 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty TNHH Phú Thủy Sở Công Thương Ninh Thuận Sở Công Thương Ninh Thuận; Hiệp 2. Công ty CP XK Nông sản Ninh Thuận hội Điều Việt Nam 3. Công ty TNHH Đại Hưng Phát Sở Công Thương Long An Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực 4. Sở Công Thương Long An phẩm Xuất khẩu Tân An 5. Công ty CP Chế biến Hàng XK Long An Sở Công Thương Long An 6. Công ty CP Vật tư Tổng hợp Phú Yên Sở Công Thương Phú Yên 7. Công ty TNHH RALS Quốc tế Việt Nam Hiệp hội Điều Việt Nam Công ty CP XNK Hạt điều và Hàng NSTP 8. Hiệp hội Điều Việt Nam TP. HCM 9. Công ty CP Long Sơn Hiệp hội Điều Việt Nam 10. Công ty CP SX TM Huỳnh Minh Hiệp hội Điều Việt Nam
 7. Hiệp hội Điều Việt Nam; Sở Công 11. Công ty TNHH Bimico Thương Tây Ninh 12. Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng Sở Công Thương Lâm Đồng 13. Công ty TNHH Thảo Nguyên Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu 14. Công ty TNHH Nam Long Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu 15. Công ty Chế biến XNK NSTP Đồng Nai Sở Công Thương Đồng Nai Mặt hàng “HẠT TIÊU” gồm 07 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Công ty CP XNK Intimex (Intimex 1. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Hochiminh) Công ty TNHH CB Gia vị Nedspice Việt 2. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Nam 3. Công ty TNHH 1TV XNK 2-9 Đăklăk Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 4. Công ty TNHH Phúc Sinh Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 5. Công ty CP XD TM Quốc tế Phúc Thành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 6. Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà 7. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nội tại TP. HCM 8. Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Mặt hàng “RAU CỦ QUẢ” gồm 12 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An 1. Sở Công Thương An Giang Giang 2. Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Sở Công Thương Ninh Bình
 8. Giao 3. Công ty CP XNK Rau quả I Hiệp hội Rau quả Việt nam 4. Công ty CP XNK Rau quả Hiệp hội Rau quả Việt nam Công ty CP Nông sản Thực phẩm Lâm 5. Hiệp hội Rau quả Việt nam Đồng Sở Công Thương Bình Thuận; Hiệp 6. DNTN Rau quả Bình Thuận hội Rau quả Việt Nam 7. Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu Sở Công Thương Bình Thuận 8. Công ty CP XNK Bến Tre Sở Công Thương Bến Tre 9. Công ty SX KD TH Đông Á Sở Công Thương Bến Tre 10. DNTN Cường Thịnh Sở Công Thương Thừa Thiên Huế 11. Công ty CP Rau quả Tiền Giang Sở Công Thương Tiền Giang 12. Công ty CP CB TP XK G.O.C Sở Công Thương Bắc Giang Mặt hàng “THỦY SẢN” gồm 43 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An 1. Sở Công Thương An Giang Giang 2. Công ty CP Việt An Sở Công Thương An Giang 3. Công ty CP XNK Thủy sản An Giang Sở Công Thương An Giang 4. Công ty CP Nam Việt Sở Công Thương An Giang 5. Công ty CP Thủy sản Minh Hải Sở Công Thương Bạc Liêu Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Việt 6. Sở Công Thương Bạc Liêu Cường 7. Công ty TNHH Phương Nam Sở Công Thương Sóc Trăng 8. Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi Sở Công Thương Sóc Trăng 9. Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Sở Công Thương Cà Mau
 9. Quý Công ty TNHH KD CB Thủy sản và XNK 10. Sở Công Thương Cà Mau Quốc Việt 11. Công ty CP Thủy sản Phú Cường Jostoco Sở Công Thương Cà Mau 12. Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn Sở Công Thương Cà Mau Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản 13. Sở Công Thương Cà Mau Cà Mau 14. Công ty CP Thực phẩm Đại Dương Sở Công Thương Cà Mau Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà 15. Sở Công Thương Cà Mau Mau 16. Công ty CP Thủy sản Mekong Sở Công Thương Cần Thơ 17. Công ty CP Thủy sản Cửu Long Sở Công Thương Trà Vinh 18. Công ty CP Docimexco Sở Công Thương Đồng Tháp 19. Công ty TNHH Hùng Cá Sở Công Thương Đồng Tháp 20. Công ty TNHH Hải Nam Sở Công Thương Bình Thuận Sở Công Thương Bến Tre; Hiệp hội 21. Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre CB & XK Thủy sản VN 22. Công ty CP CB Hàng XK Cầu Tre Sở Công Thương TP. HCM 23. Công ty TNHH Thực phẩm XK Hai Thanh Sở Công Thương TP. HCM 24. Công ty CP Hùng Vương Sở Công Thương Tiền Giang Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm TM 25. Sở Công Thương Tiền Giang Ngọc Hà 26. Công ty CP Nông thủy sản Việt Phú Sở Công Thương Tiền Giang 27. Công ty CP Hải Việt Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu 28. Công ty CP Thủy sản & XNK Côn Đảo Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu Công ty CP CB XNK Thủy sản Bà Rịa - 29. Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu Vũng Tàu 30. Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17 Sở Công Thương Khánh Hòa
 10. 31. Công ty CP Hải sản Nha Trang Sở Công Thương Khánh Hòa 32. Công ty TNHH Hải Vương Sở Công Thương Khánh Hòa 33. Công ty TNHH Hải sản Việt Hải Sở Công Thương Hậu Giang 34. Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN 35. Công ty TNHH Highland Dragon Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN 36. Công ty CP Gò Đàng Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN 37. Công ty CP Thực phẩm Sao Ta Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN 38. Công ty CP ĐT TM Thủy sản Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN 39. Công ty TNHH Đại Thành Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN 40. Công ty CP Thủy sản Kiên Giang Hiệp hội CB & XK Thủy sản VN Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận 41. Sở Công Thương Đà Nẵng Phước 42. Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung Sở Công Thương Đà Nẵng 43. Công ty CP Thủy sản Bình Định Sở Công Thương Bình Định Mặt hàng “SẢN PHẨM GỖ” gồm 13 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty TNHH Thanh Thành Đạt Sở Công Thương Nghệ An Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường 2. Sở Công Thương Bình Dương Thành 3. Công ty CP Hưng Vượng Sở Công Thương Bình Dương 4. Công ty TNHH Mori Shige Sở Công Thương Bình Dương Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Giấy 5. Sở Công Thương Đà Nẵng Việt Nhật Công ty TNHH SX Nguyên liệu Giấy Việt 6. Bộ NN & PTNT Nhật Cái Lân 7. Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt Sở Công Thương Bình Định
 11. 8. Tổng Công ty SX ĐT DV XNK Bình Định Sở Công Thương Bình Định Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam; Sở 9. Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành Công Thương Bình Định 10. Công ty CP Phú Tài Sở Công Thương Bình Định 11. Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định Sở Công Thương Bình Định 12. Công ty CP Hòa Bình Sở Công Thương Đồng Nai 13. Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An Hiệp hội Cao su Việt Nam Mặt hàng “DỆT MAY” gồm 22 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Sở Công Thương Hà Nội; Hiệp hội 1. Công ty LD Norfolk Hatexco Dệt may Việt Nam 2. Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ Sở Công Thương Đà Nẵng 3. Công ty CP Dệt may 29/3 Sở Công Thương Đà Nẵng 4. Công ty CP May Sài Gòn 3 Hội Dệt may Thêu đan TP. HCM 5. Tổng Công ty CP May Việt Tiến Hiệp hội Dệt may Việt Nam Tổng Công ty Đức Giang – Công ty C ổ 6. Hiệp hội Dệt may Việt Nam phần 7. Công ty CP May Nam Định Hiệp hội Dệt may Việt Nam 8. Công ty CP May 10 Hiệp hội Dệt may Việt Nam 9. Công ty CP May Đáp Cầu Hiệp hội Dệt may Việt Nam 10. Công ty CP Dệt 10/10 Hiệp hội Dệt may Việt Nam 11. Công ty TNHH 1TV May mặc Bình Dương Hiệp hội Dệt may Tỉnh Bình Dương 12. Công ty CP ĐT & TM TNG Sở Công Thương Thái Nguyên 13. Công ty TNHH Seshin Việt Nam Sở Công Thương Phú Thọ 14. Công ty CP Việt Hưng Sở Công Thương TP. HCM
 12. 15. Công ty CP Tiên Hưng Sở Công Thương Hưng Yên 16. Công ty CP May Việt Tiến Sở Công Thương Tiền Giang 17. Công ty CP May Sông Tiền Sở Công Thương Tiền Giang 18. Công ty TNHH Nam of London Sở Công Thương Tiền Giang 19. Công ty CP May Bắc Giang Sở Công Thương Bắc Giang 20. Công ty CP Đồng Tiến Sở Công Thương Đồng Nai 21. Công ty CP May Đồng Nai Sở Công Thương Đồng Nai 22. Công ty TNHH Minh Trí Sở Công Thương Hà Nội Mặt hàng “THỦ CÔNG MỸ NGHỆ” gồm 07 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long Sở Công Thương Vĩnh Long 2. Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Meko Sở Công Thương Cần Thơ 3. Công ty CP Trà Bắc Sở Công Thương Trà Vinh 4. Công ty CP NAJIMEX Sở Công Thương Nam Định 5. Hợp tác xã Quang Minh Sở Công Thương Tiền Giang 6. Công ty CP CB Lâm Thủy sản Khánh Hòa Sở Công Thương Khánh Hòa 7. Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn Sở Công Thương Hà Nội Mặt hàng “SẢN PHẨM NHỰA” gồm 11 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty TNHH New Sweet Home Sở Công Thương Bình Dương 2. Công ty TNHH KAPS TEX VINA Sở Công Thương Phú Thọ 3. Công ty CP Đại Đồng Tiến Sở Công Thương TP. HCM 4. Công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) Hiệp hội Nhựa Việt Nam
 13. 5. Công ty TNHH Dây sợi rồng Á Châu Hiệp hội Nhựa Việt Nam 6. Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng Hiệp hội Nhựa Việt Nam 7. Công ty TNHH RKW Lotus Hiệp hội Nhựa Việt Nam 8. Công ty CP SX Nhựa Duy Tân Hiệp hội Nhựa Việt Nam 9. Công ty CP Bao bì Hà Tiên Hiệp hội Nhựa Việt Nam 10. Công ty CP Nhựa 04 Hiệp hội Nhựa Việt Nam 11. Công ty CP Nhựa Mekong Sở Công Thương Tiền Giang Mặt hàng “SẢN PHẨM CƠ KHÍ” gồm 11 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty CP Kim khí Thăng Long Sở Công Thương Hà Nội 2. Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam Sở Công Thương Bình Dương Công ty TNHH 1TV Động cơ và Máy Nông 3. Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí VN nghiệp Miền Nam 4. Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm Sở Công Thương Hải Phòng 5. Công ty TNHH Sài Gòn Precision Sở Công Thương TP. HCM 6. Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam Sở Công Thương TP. HCM Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện 7. Công ty CP Thiết bị Điện Sài Gòn VN 8. Công ty TNHH Đông Nam Sở Công Thương Bình Dương 9. Công ty TNHH Vietubes Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu 10. Công ty TNHH CS WIND Việt Nam Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu 11. Công ty TNHH Le Long Việt Nam Sở Công Thương Long An Mặt hàng “DÂY ĐIỆN VÀ DÂY CÁP ĐIỆN” gồm 03 doanh nghiệp
 14. STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện 1. Công ty Liên doanh Cáp điện LS-Vina VN Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện 2. Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam VN 3. Công ty TNHH Hệ thống Dây Sumi Hanel Sở Công Thương Hà Nội Mặt hàng “VẬT LIỆU XÂY DỰNG” gồm 05 doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn 1. Công ty TNHH Sứ Inax Việt Nam Sở Công Thương Hà Nội 2. Công ty CP Ống thép Việt Đức VG Pipe Hiệp hội Thép Việt Nam 3. Công ty CP Viglacera Hạ Long Sở Công Thương Quảng Ninh 4. Công ty CP ĐT XNK Viglacera Bộ Xây Dựng 5. Công ty CP Tôn Đông Á Sở Công Thương Bình Dương
Đồng bộ tài khoản