intTypePromotion=1

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 463/BTC-TCĐN ngày 14 tháng 1 năm 2008) về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Bộ Tài chính không phải thẩm định lại phương án tài chính của Dự án mua 04 chiếc máy bay Airbus A321 nêu trên. Điều 2. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh vay tín dụng xuất khẩu, Thư bảo lãnh vay thương mại và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Bảo lãnh cho các giao dịch thuê mua 04 chiếc máy bay Airbus A321 sẽ được giao trong năm 2008 và năm 2009. Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về Bảo lãnh vay tín dụng xuất khẩu, Bảo lãnh vay thương mại và về các hợp đồng thuê mua máy bay. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - TTg, các Phó TTg; - Các Bộ: TC, TP, NG; - Ngân hàng Nhà nước VN; - Tổng Công ty Hàng không VN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, KTTH (3). 25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2