Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
8
download

Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.6 Tỉnh/thành phố Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .................... Ngày……...tháng……....năm…….... SỞ TƯ PHÁP Số:..................../QĐ-STP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ (BẢN CHÍNH) GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:.......................................................................................... ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Người được giám hộ: Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Nơi sinh:....................................................................................................................................................................... Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Theo Quyết định công nhận giám hộ số:..............................................ngày...........tháng...........năm............... của................................................................................................................................................................................. Lý do chấm dứt giám hộ:......................................................................................................................................
  2. ........................................................................................................................................................................................ Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký giám hộ Số:.................Quyển số:................. Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản