Quyết định số 1056/CN/BHDL/89

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 1056/CN/BHDL/89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1056/CN/BHDL/89 về việc điều chỉnh phí và mức trách nhiệm trong bảo hiểm du lịch trong nước do Công ty bảo hiểm Việt nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1056/CN/BHDL/89

  1. CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1056/CN/BHDL/89 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM TRONG BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 45/QĐTC ngày 2/3/1989 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam; Theo Quyết định số 69/TC ngày 28/2/1987 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ bảo hiểm khách du lịch trong nước; Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tham gia bảo hiểm trong tình hình hiện nay cũng như bảo đảm sự tương quan về mức trách nhiệm giữa các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người; Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Bảo hiểm tai nạn con người; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định phí và mức trách nhiệm bảo hiểm khách du lịch trong nước như sau: 1. Khách du lịch tham gia bảo hiểm cả chuyến đi: - Mức trách nhiệm: 700.000 đ/người/vụ; 1.000.000 đ/người/vụ và 2.000.000 đ/người/vụ. - Phí bảo hiểm tương ứng các mức trách nhiệm trên: 140 đ/người/ngày; 200 đ/người/ngày và 400 đ/người/ngày. 2. Khách du lịch chỉ tham gia bảo hiểm ở các khu du lịch: a. Có tắm biển, leo núi hoặc đi thuyền trên sông nước: - Mức trách nhiệm:
  2. 700.000 đ/người/vụ; 1.000.000 đ/người/vụ và 2.000.000 đ/người/vụ - Phí bảo hiểm tương ứng các mức trách nhiệm trên: 100 đ/lượt người; 150 đ/người lượt và 300 đ/lượt người b. Ngoài trường hợp a. nói trên: - Mức trách nhiệm: 700.000 đ/người/vụ; 1.000.000 đ/người/vụ và 2.000.000 đ/người/vụ - Phí bảo hiểm tương ứng các mức trách nhiệm trên: 50 đ/lượt người; 70 đ/lượt người và 140 đ/người lượt. Điều 2. Tuỳ theo tình hình đời sống kinh tế địa phương, các Công ty áp dụng một hoặc ba mức trách nhiệm phù hợp cho địa phương mình với mức phí bảo hiểm tương ứng (xem bảng phí đính kèm). Điều 3. Quyết định này thi hành từ ngày ký. Điều 4. Các đồng chí Trưởng phòng bảo hiểm tai nạn con người, Trưởng phòng Tài vụ Kế toán, Giám đốc Công ty Bảo hiểm các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đồng Sĩ Nguyên (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản