Quyết định số 1237-PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1237-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1237-PC về sự đi lại của các bè mảng và phương tiện vận tải trên kênh đào thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1237-PC

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1237-PC Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỰ ĐI LẠI CỦA CÁC BÈ MẢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN KÊNH ĐÀO THUỘC CÁC TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ các điều 1 và 2 của Nghị định số 307-TTg ngày 18-8-1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định những nguyên tắc cơ bản về giao thông vận tải đường sông: “Khi trên kênh đang tiến hành những công tác như phá đá, nạo vét lòng lạch hoặc sửa chữa lớn các công trình, cần phải cấm hay hạn chế sự đi lại trong một thời gian nhất định…”, “Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên các sông đào… và có quyền đặt những quy tắc áp dụng cho việc giao thông đường sông”… Xét tình hình luồng lạch hiện nay trên tuyến kênh đào Nghệ An – Thanh Hóa có nhiều đoạn hẹp, nông cạn, bán kính các đoạn cong, nhỏ, hẹp đang tiến hành nạo, vét, sửa chữa. Để đảm bảo an toàn giao thông vận tải cho các loại phương tiện vận tải đi trên kênh. Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục vận tải đường sông. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Đình chỉ các bè mảng đi lại trên tuyến kênh đào Nhà Lê từ Bến Thủy (Nghệ An) đến ngã ba kênh Nhồi - Nấp (Thanh Hóa) cho đến khi có lệnh mới. Điều 2. - Nay quy định kích thước các phương tiện vận tải đi lại trên kênh đào Thanh Hóa - Nghệ An – Hà Tĩnh như sau: - Chiều rộng tối đa 2m80. - Chiều dài tối đa 15m00. - Chiều cao tối đa kể từ mặt nước 2m30. - Mớn nước tối đa 1m00. Các bè mảng đi lại trên các đoạn kênh khác vẫn phải theo đúng Quyết định số 3048 – PC ngày 23-10-1965 của Bộ Giao thông vận tải.
  2. Điều 3. – Các phương tiện lai dắt trong kênh chỉ được lai mị, kéo hàng một, chiều dài tối đa 100 mét, mỗi phương tiện bị lai phải có người lái và chống đỡ sào. Điều 4. – Quyết định này thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ Điều 5. – Các Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải, ông Cục trưởng Cục vận tải đường sông, và các ông Trưởng ty giao thông vận tỉnh tải Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nguyễn Trọng Tuệ (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản