Quyết định số 1314/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 1314/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1314/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khu quản lý đường sắt đô thị trực thuộc sở giao thông - công chính do Sở Giao thông Công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1314/QĐ-SGTCC

  1. 1314/QD-SGTCC,Quy t nh 1314,Thành ph H Chí Minh,Khu qu n lý ư ng s t ô th ,S Giao thông công chính,B máy hành chính,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 1314,Thanh pho Ho Chi Minh,Khu quan ly duong sat do thi,So Giao thong cong chinh,Bo may hanh chinh,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản