Quyết định số 16/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/1999/QĐ-TTG về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 6/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/1999/QĐ-TTG

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/1999/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 113/1998/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Cụm cảng Hàng không. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi điều khoản liên quan đến chức danh quản lý tại Điều 4 của Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích như sau: - Tổng Giám đốc các Cụm cảng Hàng không khu vực do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; - Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, sau khi có sự thống nhất của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kẻ từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản