Quyết định số 1953/DV-GCTT

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1953/DV-GCTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1953/DV-GCTT về cước dịch vụ SMS liên mạng do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1953/DV-GCTT

  1. TỔNG CÔNG TY BƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** VIỆT NAM ****** Số: 1953/DV-GCTT , ngày 23 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V CƯỚC DỊCH VỤ SMS LIÊN MẠNG Thực hiện triển khai dịch vụ nhắn tin SMS liên mạng giữa mạng MobiFone và VinaPhone, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam hướng dẫn thu cước dịch vụ và phân chia cước giữa 2 mạng như sau: 1. Nhắn tin tự động SMS liên mạng trong nước từ các thuê bao di động của mạng MobiFone (MobiCard), VinaPhone (VinaCard): áp dụng thu cước theo mức cước nhắn tin SMS tự động trong nước tại mục 3, Bảng cước dịch vụ bản tin ngắn SMS cho thông tin di động GSM ban hành kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-GCTT ngày 13/10/2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 2. Nhắn tin tự động SMS liên mạng trong nước từ các thuê bao di động quốc tế chuyển vùng sang Việt Nam: áp dụng thu cước theo mức cước nhắn tin SMS trong nước của thuê bao nước ngoài chuyển vùng sang Việt Nam tại mục 6, Bảng cước dịch vụ bản tin ngắn SMS cho thông tin di động GSM ban hành kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-GCTT ngày 13/10/2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 3. Không mở nhắn tin SMS liên mạng qua bàn khai thác viên 141 của VinaPhone. 4. Tỷ lệ phân chia cước cho tất cả các trường hợp nhắn tin liên mạng: áp dụng theo tỷ lệ cước kết nối giữa mạng di động VinaPhone và mạng di động MobiFone tại Điều 1, Quyết định số 1687/QĐ-GCTT ngày 1/7/1999 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam v/v "Quy định cước kết nối giữa các mạng di động và giữa các mạng di động với mạng cố định của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam". Các đơn vị khẩn trương thực hiện theo nội dung hướng dẫn và báo cáo kết quả về Tổng công ty. KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  2. Trần Mạnh Hùng
Đồng bộ tài khoản