Quyết định số 247/2005/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
7
download

Quyết định số 247/2005/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 247/2005/QĐ-TTG về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê tổng giám đốc điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 247/2005/QĐ-TTG

  1. 247/2005/QD-TTG,Quy t nh 247,Th tư ng Chính ph ,T ng công ty công nghi p tàu th y Vi t Nam,Thí i m thuê t ng giám c i u hành, i u l t ch c và ho t ng,Doanh nghi p,Quyet dinh 247,Thu tuong Chinh phu,Tong cong ty cong nghiep tau thuy Viet Nam,Thi diem thue tong giam doc dieu hanh,Dieu le to chuc va hoat dong,Doanh nghiep Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản